Zjistěte číslo své životní cesty a nahlédněte do vašeho osudu

datum 26. 12. 2019

Podstata vašeho života se dá pochopit po výpočtu jediného čísla – čísla životní cesty. Spojuje se s dalšími numerologickými cykly vašeho života a vším, co je třeba brát v úvahu, když zkoumáte své numerologické vlivy.

Poznání čísla vaší životní cesty vám dokáže prozradit tři důležité aspekty vašeho života:

1. Účel vašeho života. Neprozradí vám povolání, spíše směr, kterému byste se měli věnovat. Jste tu proto, abyste pomáhali jiným, nebo se máte zaměřit na vlastní růst?

2. Vaši energetickou osobnost a sklony. Kým jste v tomto životě? Pilný žák života nebo konvencemi nesvazovaný dobrodruh?

3. Vaše životní výzvy a překážky, které máte překonat. Máte více problémů ohledně peněz, kariéry nebo vztahů?

Jak vypočítat číslo své životní cesty

Zjistit číslo své životní cesty je docela snadné. Stačí jen spočítat jednotlivé číslice celého data narození: dne, měsíce a roku.

Vezměme si jako příklad datum narození slavného vynálezce Nikoly Tesly. Narodil se 10. července 1856.

Pro výpočet čísla jeho životní cesty bylo třeba udělat součet 1 + 0 +7 +1 + 8 + 5 + 6 = 28

Když dostanete dvouciferné číslo, obě číslice znovu sečtěte. 2 + 8 = 10 a nakonec 1 + 0 = 1.

Výjimkou jsou čísla 11, 22 a 33. Ta mají zvláštní význam.

Teslovo číslo životní cesty bylo 1.

Lidé, kteří mají číslo životní cesty 1, jsou lídry ve svých oborech. Celý svůj život zasvěcují své práci a poslání.

Dalšími jednotkami byly Steve Jobs, Henry Ford, Martin Luther King ml. a mnozí další.

Jste také lídr nebo máte v tomto životě jiný úkol? Řekne vám to číslo vaší životní cesty.

Životní cesta 1 – Lídr

Když je číslem vaší životní cesty jednotka, je vám souzeno být lídrem, inovátorem, nezávislým a originálním tvůrcem.

Toto číslo vám dodává sebedůvěru, energii a rozhodnost postarat se o naplnění svého životního poslání.

Pokud nejste v souladu se smyslem svého života a svým vyšším já, můžete být dominantní a narcističtí, nebo právě naopak, nejistí a vnímající se jako oběť.

Pokud zažíváte některý z těchto přesně opačných protikladů, potřebujete se vrátit zpět ke svému pravému já a hlavnímu poslání v životě.

Klíčem k úspěchu životní cesty jedna je zjistit, pro co se dokážete nadchnout, a autenticky a naplno to vyjadřovat v každé oblasti svého života.

Životní cesta 2 – Mediátor

Smyslem života životní cesty čísla dva je nacházet rovnováhu a harmonii ve všem, co děláte. Lidé na této cestě jsou úspěšní diplomaté a podporovatelé velkých projektů.

Toto číslo z vás dělá trpělivé, orientované na detaily a velmi intuitivní lidi – umíte vycítit, jakou pomoc by potřebovali jiní lidé, nebo jak najít zlatí střední cestu mezi dvěma idejemi či dvěma jednotlivci, kteří mají jiný názor.

Když nejste v souladu, budete pociťovat lítost, že nejste lídr, a chovat se dětinsky, případně budete manipulovat těmi, kterým máte pomáhat. Můžete být egocentričtí a přehnaně závislí na jiných.

Klíčem k této cestě je najít práci ve skupinovém prostředí, kde se budete cítit vítání a potřební.

Životní cesta 3 – Komunikátor

Životní cesta čísla 3 vám přináší kreativitu, optimismus a inteligenci pro sebevyjádření. Jste sladění se svými emocemi a po většinu času pociťujete radost.

Lidé se životní cestou číslo tři jsou velcí umělci, spisovatelé a herci.

Pokud nejste v souladu s vaší životní cestou, můžete být emocionálně nestabilní, bázliví a v některých případech dokonce nemístní nebo neupřímní a povrchní.

Vaším úkolem v tomto životě je oddat se rozvoji a využívání svých tvůrčích darů a zbavit se přitom všech strachů – a svými vlohami si vydělávat na živobytí.

Životní cesta 4 – Učitel

Pokud vaše životní cesta představuje číslo čtyři, vaším posláním je být důvěryhodným, spolehlivým a vyrovnaným člověkem, od kterého se mohou jiní učit a mohou na něj spoléhat.

Lidé potřebují někoho, na koho se mohou obrátit, když jsou zmateni životem, nebo když jim je těžko. Tou osobou jste vy.

Čtyřka, která není v souladu, se stane panovačnou a rigidní, jakož i nedbalou a neorganizovanou. Mohou zde patřit mnozí špatní šéfové a ředitelé.

Abyste jako číslo čtyři uspěli, měli byste si vybrat povolání, pro které se dokážete nadchnout, nikoli takové, které je dobře placeno.

Když takto zasvětíte svůj život práci, budete pro ostatní velkým učitelem.

Životní cesta 5 – Hledač svobody

Lidé se životní cestou číslo pět jsou skuteční dobrodruhové. Pokud patříte do této skupiny lidí, zřejmě vás těší vyhledávání vzrušení a nekonečné cestování. Jste velmi nezávislí a nebojácní.

Osoba se životní cestou číslo pět, která není v souladu, bude působit neklidně a emocionálně, možná dokonce podivínsky a zkroušeně.

Úkol lidí se životní cestou číslo pět je jednoduchý – co nejvíce prozkoumat to, co život nabízí, cestovat po světě a zažívat dobrodružství, po kterých jiní jen touží.

Životní cesta 6 – Pečovatel

Lidé se životní cestou číslo šest jsou rodinně orientovaní, starostliví a laskaví jedinci, kteří jsou velmi oddaní svým blízkým. Jako člověk s číslem šest můžete být nápomocný své rodině, komunitě nebo těm, kteří potřebují pomoc.

Šestka nerada pracuje pro jiné, možná si tedy chcete vytvořit podnikání a být schopni pomáhat po svém.

Když nejste v souladu, můžete být povýšenečtí a chtít zasahovat do záležitostí ostatních.

Klíčem k životní cestě čísla šest je držet se své vize pomáhat světu, ale vzdát se potřeby mít pod kontrolou každý její detail.

Životní cesta 7 – Hledač

Úkolem životní cesty čísla sedm je rozvíjet spiritualitu a intuici a také analytické nastavení mysli.

Jste vyrovnaní a soustředění jedinci, vnášející harmonii do způsobů myšlení levé a pravé hemisféry mozku.

Když jako sedmička nebudete v souladu, stanete se pesimistickými a nedůvěřivými nebo zaseknutými ve vlastní mysli a lehce ztrácející smysl života.

Vaším posláním v tomto životě je zapojovat do svého povolání a osobního života svou intelektuální stránku, jakož i dary intuice.

Životní cesta 8 – Člověk s velkou energií

Pokud je číslem vaší životní cesty osmička, vaším úkolem je vytvořit zdravý vztah s autoritou, mocí a penězi – a využít ho jako příklad pro ostatní svět.

Je to cesta materiálních úspěchů, ale využívaných pozitivním způsobem. Tento trojrozměrný svět by bez toho nemohl fungovat.

Když nejste v souladu, může vás začít ovládat ego a můžete začít vyhrožovat nebo se chovat jako bezmocná oběť.

Klíčem k překonání těchto překážek a dosažení úspěchu je přijmout svou velikost a vítat finanční úspěch. Můžete tím udělat mnoho dobrého.

Životní cesta 9 – Filantrop

Pokud máte životní cestu číslo devět, vaším úkolem je rozvíjet své duchovní dary a využívat je filantropickými způsoby, nebo díky svým vlohám pomáhat co největšímu počtu lidí.

Jste moudří a kreativní lidé s velkou integritou a vaše štědrost a laskavost jsou pro ostatní magnetem.

Když nejste v souladu, budete zažívat pocit emocionální vzdálenosti a lítost vůči těm, kteří si neváží vaší pomoci.

Devítka, která je v souladu, pomáhá a miluje bez výhrad a bez očekávání jakékoli odměny. Klíčem k úspěchu lidí se životní cestou číslo devět je najít soulad mezi dáváním a kreativními potřebami.

Čísla životní cesty mistra: 11, 22 a 33

Ti, kteří mají životní cestu mistra:

Číslo 11 má energii čísla dva a další vlivy navíc. Člověk se životní cestou číslo jedenáct je duchovním katalyzátorem. Vaše poslání je nadmíru spojeno s vyšším duchovním smyslem.

Když jste v souladu, jste duchovně obdařený mistr, když nejste v souladu – jste mrzutý, zraněný léčitel.

Klíčem k této životní cestě je zvládnout celý svůj život. Co to znamená, je u každého jiné. Co to znamená pro vás? Budete to vědět, když z toho začnete mít dobrý pocit.

Číslo 22 těží energii z čísla čtyři, ale je také mistr učitel. Jste tu proto, abyste ostatním pomáhali vytvářet jejich životy na jejich plný potenciál – dlouhodobě, ale i na každodenním základě.

Když nejste v souladu, můžete se stát líními a nezodpovědnými, nebo všechno přehnaně kontrolujete a řídíte.

Klíčem k této životní cestě je mít na paměti velký obraz a budovat něco, co vytváří skutečnou změnu v životech mnoha lidí po mnoho následujících let.

Číslo 33 je mistrovskou cestou čísla šest – osvíceným opatrovatelem. Jste tu proto, abyste využívali své pečovatelské dovednosti a udělali radostnějšími a smysluplnějšími životy jiných.

Když nejste v souladu, můžete se stát závislými na věcech a mít sebezničující sklony, žít stále pro druhé a zapomínat se starat o svůj vnitřní svět.

Klíčem k úspěchu je stát se soucitným léčitelem a inspirací pro ostatní.

Zdroj: www.vylectese.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico