Kapalná voda je tekutina, bez které by nám známý život nemohl existovat. A právě o vodě zde uvádím několik zajímavých informací, které vlastně nejsou vůbec nové, ale pro řadu lidí stále naprosto neznámé. Navíc je lze je jednoduše aplikovat do života se zajímavým účinkem.

Struktura vody a paměť vody

Voda má paměť a lze ji používat jako medium nesoucí informaci. Tahle schopnost souvisí s její strukturou. Proč je ta struktura tak důležitá ?

Struktura látek ovlivňuje jejich vlastnosti. To je zřejmé na příkladu dvou chemicky totožných látek –diamantu a tuhy. Obojí je čistý prvek – uhlík. Pouze struktura uspořádání molekul způsobuje rozdíl vlastností, diamant je jedním z nejtvrdších nerostů a tuhu používáme ke kreslení. Vlastnosti pevných látek se nemění, jejich struktura je stálá.

Naprosto ojedinělá je schopnost vody měnit svou strukturu v závislosti na charakteru energetického impulsu, který na strukturu vody působí.

Teď jeden odstavec asi poněkud nudnější…Řada pro život nezbytných vlastností vody, souvisí s jejími anomálními vlastnostmi. Ty jsou z velké části dány prostorovým uspořádáním vody. Molekula vody má tvar krystalu-čtyřstěnu a působí podobně jako křemíkový krystal SiO2,který se používá pro přenos informací. Na základě elektronové konfigurace atomu kyslíku má molekula polární charakter a tvoří kvadrupól s charakteristickými vazebnými úhly, kde atomy vodíku nesou kladný náboj a atom kyslíku vytváří orbital na jehož koncích je záporný náboj. K tomuto orbitalu jsou přitahovány vodíky s plusovým nábojem sousedících molekul a vznikají vazby, které jsou proměnlivé, co se týká délky a vazebných úhlů.

Voda tedy vytváří variabilní prostorová seskupení svých molekul- nazývaných clustery, které se formují podle vnějšího vlivu. Smělé tvrzení, jakpak se k němu dospělo ?

Doktor přírodních věd Masaru Emoto se zabýval více než dvacetiletým výzkumem  vody a podařilo se mu vyvinout úžasně transparentní metodu popsání paměti vody. Napadlo jej použít k ověření strukturních změn vody její pevné skupenství – led. Složitou metodou, při které na několik hodin konstantní teplotou zmrazil kapku vody, aby ji následně zkoumal v laboratoři temperované na -5°C zjistil, že se za určitých podmínek vytvoří na povrchu zmrzlé kapky vody pozorovatelné krystaly. Touto metodou japonský vědec zjistil, že tvar a celkový vzhled krystalů se podstatně lišil podle toho z jakého zdroje voda pocházela. Pramenité přírodní vody vytvářejí nádherné šestihranné krystaly. Oproti tomu kohoutková voda vytváří nevzhledné krystaly nebo není schopna krystal vytvořit vůbec. Při dalším testování se ukázalo, že krystaly se například nápisem na láhvi zcela změnily a vypadaly velmi často jako obrázek nebo slovo, které voda načítala z obalu.

Pitný režim

Teď se na vodu podívejme z pohledu fungování lidského těla. Tělo je v podstatě jakýsi systém spojující hmoty s různým obsahem vody(kosti, svaly ,krev, mozek,..) , to vše v obalu taky s podílem vody – kůži. Voda z těla v různých formách odchází – močením, pocením, vydechováním a stresováním, a je potřeba ji doplňovat, aby systém fungoval. Čistou vodu v tomto doplňování nic nenahradí. Naše tělo nepotřebuje s vodou přijímat barviva, cukry, éčka a jiné „bonusy“, které tak dobře fungují na chuťové buňky. Naopak se tělo s těmito dárečky ještě musí vypořádávat, neutralizovat je a vylučovat. Ochucenou vodu tělo přijímá jako jídlo. Když se naučíte pít denně „obyčejnou vodu“ v dostatečném množství, snadno a poměrně rychle, dosáhnete překvapivých výsledků. Řekneme že tedy chápeme důležitost vodu , a jakou vodu teda pít?

Není voda jako voda

Teď se vrátím zpět k paměti vody. V podstatě si lze vodu představit jako médium, které nese informaci. Pozitivní nebo negativní, to je vodě tak nějak jedno, ale jde o to, že podle toho jaká voda se vypije, takovou informaci je do systému „dotankována“. . U ledových krystalů Emota je vidět obrovský rozdíl  u vody z řádu v porovnání s vodou z přírodních zdrojů. Změny, které voda prodělá, než se dostane k naší vodovodní baterii jsou zarážející, přestože je vlastně také původně čerpána z přírodního zdroje. Pokud jste dočetli až sem, pak přichází možná zlomový moment. Myšlenka je forma energie a síla, která řídí systémy a má nepopiratelný vliv, přestože „si na ni nelze sáhnout“. Pokud je tento názor v rozporu s vaším vnitřním nastavením, děkuji za pozornost a třeba za nějaký čas… Pokud čtete dál, tak upřesním, že myšlenka(energie) má řadu forem – hudba, světlo, řeč, symbol, obrázek, slovo, emoce, atd.. Voda myšlenky načítá se svého okolí a přeskupuje strukturu, podle typu informačního sdělení. Změní se, ne chemicky, ale strukturou. Když si vezmu dně sklenice vody, pak voda harmonizovaná se vzhledem nijak neliší od neupravené, přestože je v nich rozdíl

Harmonizace

Když jsem se zabýval snahou o úpravu vody, uvažoval jsem vždy o kohoutkové vodě. Ta je levná dostupná a pitná, pro mě logická volba oproti balené vodě, ale měl jsem problém s její chutí a tím, že se když ji vypiju, fyzicky se necítím dobře. Harmonizaci chápu jako proces, kdy se mění struktura vody a tím i biologická prospěšnost, ideálně až na úroveň přírodní pramenité vody. Působení přírody jistě nelze zcela nahradit, ale zase je tady prostor pro kreativitu, kdy se dá zvolit druh harmonizace a informace. Vložením informace do vody ji aktivujeme, a pitím aktivované vody, dostaneme tuto informaci jednoduše do své vnitřní vody. Senzoricky se harmonizovaná voda jeví jakoby nasládlejší a při pití snadno a „hladce“ vklouzává do těla. – to je reakce přibližně u osmi lidí z deseti – zkušenost z veletržních prezentací.

Jak harmonizovat vodu

Různých hraní a testů s vodou jsme vyzkoušeli během let celou řadu. Jednoduchým způsobem je metoda spinování, kdy používáte osobní magnetismus, nebudu zde rozebírat – „google poradí“ – ale taky vyzkoušeno a občas používám, třeba v kavárně. Známé je i použití krystalů, tady pominu spirituální význam krystalů. Působení krystalů na vodu chápu tak, že voda načítá krystalickou mřížku a barvu kamenů – a to i pokud není kámen přímo ponořený do vody. Proto kámen působí na vnitřní vodu v těle, když je v ruce nebo nošen na těle. Zajímavé je, že osobní naladění a upřímná pozitivní myšlenka je to nejlepší, co lze sklenici vody dodat. Vážně to stačí. Otázkou je, jak se k tomu ke každé sklenici naladit…. Tohle hraní si s vodou v důsledku vedlo k tomu, že jsem začal navrhovat a posléze i vyrábět věci, které spojují estetiku Zlatého řezu a . vliv krystalů, barev a symbolů.

Harmonizovat i filtrovat

Problém kohoutkové vody jako hlavního zdroje pro zavlažování těla je potřeba vidět ve dvou rovinách. Jedna z nich je chemické složení-tedy jaké další látky v sobě voda nese a druhá je struktura tedy do jakých clusterů jsou seskupeny molekuly vody a jaká informace je v nich obsažena. Z tohoto pohledu je určitě výhodou zbavit vodu nežádoucích látek a filtrace je jedním z nejznámějších a nejjednodušších způsobu. V podstatě necháme vodu protékat přes membránu-filtr, který zachytí to, co ve vodě nechceme. Co nedokáže filtrace ve vodě změnit, je informace a strukturní uspořádání. I když je voda filtrovaná, stále není harmonizovaná. K filtrování vody doporučuji vybrat i způsob harmonizace, který vám bude vyhovovat. Obě zmíněné úpravy kohoutkové vody mají svůj smysl a je ideální je kombinovat.

Voda s informací umožní cestu k sobě

Po letech života v trvalé dehydrataci a co je podstatné, absolutně bez vědomí toho, jsem objevil vodu a práci Emota i Schaubergera. Informace denně doplňovaná do mého systému pomocí harmonizované vody začaly postupně měnit můj život. Po očistě na fyzickém těle se začala harmonizovat i další těla. Rozpouštění bloků a podvědomých scénářů je náročné a rozhodně to není krátký a jednoduchý proces. Na druhou stranu zvládnutím výzev se posunujeme, takže pokud cítíte, že je potřeba se svým životem „něco“ udělat, pak harmonizovaná voda může být jednou z cest. Osmiletá zkušenost s harmonizovanou vodou a cesta s projektem ViaHuman, mě posunula k přijetí v životě věcí kdysi nepřijatelných a vykonání činů kdysi nemyslitelných a utvrdila v přesvědčení, že může být inspirací pro jiné hledající.

Autor: Richard Synčák

www.viahuman.cz

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě