Životná energia VII.  – pocity

datum 12. 5. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Intuitívna myseľ je dar, racionálna myseľ verný sluha. Vytvorili sme spoločnosť, ktorá uctieva sluhu.“(A.Einstein)

Kto vníma myseľ ako hlavného pomocníka, dušu ako jej pána, ten už má vysoké vibrácie. Poradie dôležitosti myšlienok a pocitov si každý určuje sám. Mne pri tom pomohlo uvedomenie si, že cieľom ľudského úsilia je získať pocit spokojnosti. Ak nám chýba, cítime emočný hlad, nenahradia ho názory, informácie, čokoláda, ani iné vlastníctvo. 

Aby k výmene rolí pána a sluhu došlo, je dôležité prežiť a dlhodobo cítiť nespokojnosť, či bezmocnosť, často aj stratiť zmysel života. Inak povedané, prežiť opak toho čo sa duši žiada. Spoznať protiklad svojho úsilia aj pochopiť jeho celý zmysel. To otvorí správne dvere. Ak sa rozhodneme nimi prejsť, ďalší krok je zodpovednosť úplne za všetko.

Tým získame nový pohľad na život, na príjemné aj bolestivé stránky. Skúsime iný systém, objavíme nové priority, uzrieme nové možnosti. Tu neradí strach, rastie odvaha v každej oblasti. Duša nás vedie ak jej to dovolíme. Pozitívne postoje menia fyziologické procesy v tele, sú katalyzátormi biochemických a biofyzikálnych reakcií.

Psychológia venuje pozornosť oblasti pocitov. Hľadá súvislosti medzi myslením a cítením. Negatívne myslenie je zdrojom nepríjemných pocitov. Ak pochopíme význam negatívneho spoznáme celú realitu. Odmietanie a ignorovanie nevedú k hlbšie poznaniu života. Náš postoj býva často jednostranný. Narúša rovnováhu, je to ako žiť s jednou nohou a rukou.

Je výhodnejšie, rovnako pre nás aj spoločnosť, neodmietať ich, ale im porozumieť. Odmietame  čo nechápeme. Cítiť spokojnosť má byť cieľom snaženia nás všetkých. Príjemný pocit má vyššie vibrácie než nepríjemný. Spokojnosť otvára oči a radosť dáva krídla. Chce sa nám lietať, ak jej je nadbytok. Zmení vibrácie mysle, tá nemá problémy. 

Sú situácie, kedy tej radosti je viac než unesieme. Precítime dojatie, čosi sa hlbšie ozve z hrudi, precítime hlboké dojatie, plač od radosti. Je to kokteil pocitov, vďačnosť, obdiv aj úľava spôsobená zmenou vibrácií. Hĺbka dojatia závisí od citovej zrelosti, schopnosti rozlišovať. Toto je emočný úspech pôsobiaci na fyzickú aj mentálnu kvalitu.  

Radosť sa často ozve aj bez príčiny, neskôr sa mení aj na blaženosť. To je reč duše, ak ju rešpektujeme. Je v tom spravodlivé pôsobenie nepísaného zákona. Naše myslenie aj fyzické telo vibrujú inak, pre život výhodnejšie. Máme jasno, nič nestojí v ceste. Dokonca aj náhoda koná v náš prospech, nekladie do cesty žiadne prekážky. 

Pestrosť pocitov je dôkaz prítomnosti životnej energie. Ich množstvo a kvalitu ohraničuje iba myseľ. Existujú pocity s nízkymi a vyššími vibráciami. Emócie sú pocity s nízkymi vibráciami. Tie najznámejšie sú hnev, závisť, pýcha, vina, ľútosť, smútok. Niektoré prežívame často, iné iba zriedkavo. Tie pravidelne sa opakujúce pocity vytvárajú našu náladu. Dlhodobo pretrvávajúce pocity vytvárajú životný postoj. 

Nálada s vysokými vibráciami z nás robí optimistov. Nízke vibrácie pôsobia na náladu, stávame sa pesimistami. Nedeje sa to náhodou. Kto chápe zmysel oboch strán mince, vie ako s nimi pracovať. Raz každý objaví výhody a nevýhody protikladov. Pochopí zmysel emočného zrenia, schopnosť rozlišovať, spoznať výhody protikladných pocitov. 

Pochopenie pocitov hovorí o emočnej zrelosti, tá určuje výšku EQ. Ak zvýšime vibrácie, strach odíde. Duša nás vedie správnym smerom, k vibráciám lásky. Od nás závisí, kedy dosiahneme túto úroveň. Nik nemá možnosť zachrániť nás či spasiť, len my samy. Vyššie vibrácie obnovia našu schopnosť cítiť, mali sme ju ako deti. Aj myslenie sa tým skvalitní. 

Náročné na pochopenie pre toho, kto má nízke vibrácie, kto sa riadi mysľou, nie pocitmi. Vo chvíľach kedy je myseľ hlavný pomocník a duša jej pánom, tam už nie sú emócie. Je to veľmi jednoduché, ako všetko pravé. Stačí prijať zodpovednosť za svoj život. Tým získame nový pohľad na svet, na jeho príjemné aj bolestivé stránky. 

Pocity sú energia, majú rôzne vibrácie, my ich vnímame viac či menej často. Ak ide myseľ naplno, vnímanie pocitov je vypnuté. Nevedomý jedinec nedokáže určiť celé spektrum pocitov ani pri plnej pozornosti. Vie rozlíšiť tie intenzívne a frekvenciu, ich opakovanie, či sa objavia často alebo zriedkavo. V nestráženom okamihu to vyjadruje ich tvár.  

Poznáme pocity hladu a smädu, tiež patria k nízkym vibráciám. Ako inak si vysvetlím, že zmiznú, ak obnovíme kontakt s dušou? Je to moja vlastná skúsenosť. Stratil sa aj pocit ľútosti, ten som prežívala často.  Prekvapením bolo, že pocit hanby či trémy na verejnosti sa už neozval.  Potešilo zistenie, že nemám strach. Myseľ a duša sa dohodli, vymenili si úlohy. Ako sa to mohlo stať? Prijala som za seba zodpovednosť. 

Nepoznám nikoho v okolí, kto má podobnú skúsenosť. Myslím si, že ak sa také niečo prihodilo mne, môže sa každému, kto na to dozrel. Tú premenu som hneď nechápala. Dnes viem o niečo viac, mám poznanie aké vyžaduje kontakt s dušou. Sebapoznanie je slovo, ale pre mňa je to forma naplnená mojimi skúseností. Viem, že podstatu takej existencie myseľ nechápe pokiaľ je pánom. Rozumiete?

Všetko v živote má zmysel, každá zmena nás posúva. Skúsime nový systém, duša nás povedie. Pozitívne postoje menia nie iba fyziologické procesy v našom tele, sú katalyzátormi diania v celom univerze, aj na planéte ZEM. Máme príležitosť si to overiť. Zapísať sa do knihy života tým čo potrebujeme všetci, vibráciami lásky. Ak je duša chorá nehľadaj doktora, ten ju nevylieči, nerozumie jej reči. 

Telo potrebuje vitamíny, vieme čo potrebuje duša? (A.H. Maslow)

Autor: Eva Juvami
Otázky či dotazy čitateľov - [email protected]

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico