Životná energia VI. – pocity

datum 21. 4. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Intuitívna myseľ je dar, racionálna myseľ verný sluha. Vytvorili sme spoločnosť, ktorá uctieva sluhu.“(A.Einstein)

Život na planéte zem ponúka rôzne formy. Nerasty, rastliny, živočíchy a ľudia, ako najvyvinutejšia forma. Do akej miery si uvedomujeme  podstatu tejto pestrosti tvarov, farieb a dejov? Vedci tvrdia, všetko je energia rôznych vibrácií a frekvencií. Spoznať podstatu tohto tvrdenia. pomôže prirovnanie k rozhlasovým staniciam, televíznym kanálom. Aj naše pocity, myšlienky, fyzické telo sa tiež od seba odlišujú vibráciou a frekvenciou. 

Pojem život, životná sila alebo životná energia majú rovnaký význam. Nerasty tiež vytvára životná energia s nízkymi vibráciami. Existujú aj kamene čo rastú. Rast, čiže pôsobenie životnej energie vo vesmíre či v nás samých nevnímame. Naše nízke vibrácie to nedovoľujú, vidíme  dôsledok rastu pôsobením životnej energie. Časozberná kamera rast zachytí ale životnú energiu nezobrazí, to nedokáže. 

Zmyslové vnímanie sme dostali do výbavy. Kvalitu vnímania nemáme rovnakú. Závisí od záujmu poznať realitu, nemať o nej iba predstavu. Zrejme aj kvalita vnímania je závislá od vibrácií životnej energie. Vyššie vibrácie dovoľujú rozlišovať kvalitu akou vibruje fyzické telo, pocity aj myšlienky. Každá bunka ľudského tela vibruje v harmónii s ostatnými bunkami, vie, čím životu prospieva. 

Vie aj človek čím je prospešný sebe, ľudskej spoločnosti a planéte? Vedomé vnímanie dovoľuje pozorovať vplyv myšlienok, názorov a činov na kvalitu toho, čo cítime. Pocity môžu byť pre nás kompas dovoľujúci poznať smer akým máme životom uberať. Cez pocity sa k nám prihovára duša. Pozná, s akým poslaním sme sem prišli. Je dôležité naučiť sa jej reč, začať ju počúvať.

Veda potvrdila dôležitosť pocitov, emocionálnej inteligencie, EQ. Vie, že sa nedá zmerať ani určiť ako je dôležitá pre kvalitný život. Je čas byť si vedomý výhod vyšších vibrácií vlastných pocitov. Vedome ich udržiavať. Inak povedané, mať dušu na poriadku, čo znamená, fyzické aj mentálne zdravie. Od spokojnosti duše je závislá aj naša spokojnosť.  

Konať rozumne znamená poznať a podriadiť sa potrebám duše. 

Tá je vždy pravdivá, nevytvára domnienky, nedeformuje informácie. Môžeme sa naučiť rozumieť jej reči a neskôr úplne dôverovať. Čo to v praxi znamená? Vedieť stopnúť myseľ, ak rieši, čo nás nezaujíma, čo nevieme zmeniť, nemáme s tým nič spoločné. Postupne byť vedomým, čiže mať pod kontrolou slová aj myšlienky. Vibrácie srdca sú päťtisíc krát vyššie než má myseľ.

Každým pocitom duša oznamuje spokojnosť alebo aj radosť s našim myslením a konaním. Ak si to uvedomíme zmeníme zaužívané slová, postoje, názory. Prestaneme vstupovať s negatívnymi emóciami do problémov svojich aj druhých, to vedie k zmene. Tým pôsobíme na pocity. Ignorovaním duše sme obeťou vlastného myslenia, závislí od neúplných, nepravdivých, nízkych vibrácií mysle. 

Zbaviť sa tejto závislosti vyžaduje prijať zodpovednosť za svoj život, za pocity nikoho neobviňovať. Sú to naše pocity, nám sa prihovára duša. Naučili sme sa nevyjadriť negatívne, potlačiť ich s úmyslom zachovať si dobré meno. Tým sme ich podržali v sebe, raz sa musia prejaviť. Ich sila rastie, sme ako tlakový hrniec. Stačí slovo a nečakane vybuchneme. 

Rýchly spôsob zvládnutia pocitov je priznať ich, prejaviť o ne záujem, chcieť pochopiť ich zmysel. Tým otvoríme dvere k duši. Nehanbiť sa, neskrývať ich, aj to znižuje vibrácie životnej energie. Pocit spokojnosti nám poskytuje iba duša. Nezáujem o ňu situáciu nezlepší, je príčinou narušenia fyzického i psychického zdravia.  

Pomôže vykričať sa v lese, pri vodopáde, alebo, ako to mnohí riešia, v aute, ak je rušná premávka. Tiež je možné fyzickou námahou zbaviť sa nízkych vibrácií hlavne v prírode, vysoko na kopcoch. Našťastie existuje aj bolesť, je to reč duše, pomáha transformovať to negatívne. Objaví sa, ak sme už pridlho v nízkych vibráciách. Vieme si predstaviť čoho by bol schopný človek, ak by nepoznal bolesť?

Duševné, čiže psychosomatické problémy sú dôsledkom ignorovania duše. Ak jej dovolíme byť pánom, myseľ sa stane vzorný sluha. Duša pozná naše poslanie v hmote. Ak sa nás niečo dotkne, zabolí, to iba dokazuje, že sme dušu odsúvali, nevyjadrili pocity a emócie. Názor, že niekto druhý ma nahneval, rozčúlil, je postoj nezrelého ega. 

Pomôže uvedomiť si, že čo cítime, aj nepríjemné, je naše. Nik nemôže riadiť pocitový svet niekoho druhého, ak nedostane od neho súhlas. Vedome či nevedome tvoríme pocity my sami. Vedomý človek vie ako s nimi naložiť, neskladovať v sebe. Vie, že ak chce byť človekom, myseľ nemôže vládnuť, nemá dosť informácii, ponúka iba domnienky a dohady a tie majú nízke vibrácie, nie je to realita ako to čo cítime.     

Existuje veľa spôsobov ako využiť pocity vo vlastný prospech, celého ľudstva aj univerza. Stačí rozumieť reči duše. Jediná neklame a nikdy nesklame. Aby sme to dokázali, potrebujeme zvýšiť vibrácie vlastnej životnej energie. To znamená, žiť slobodne, bez strachu. Stačí prijať zodpovednosť za to čo prežívame. Strach je tam, kde odmietame prijať zodpovednosť. Ak viac precitneme, strach sa stane nepotrebný. 

Staneme sa rozumnejší, spokojnejší. Budeme prijímať aj nepríjemné pocity, vnímať ich ako reč duše, je to duchovný učiteľ, učiteľ zo sveta príčin. Prestaneme hrať hru, do akej nás núti okolie. Naučíme sa byť samy sebou, tým, kým sme. Dovolíme si byť iní, než očakáva a určuje okolie. Dá sa to, a čím nás bude viac, tým skôr sa to podarí ostatným.

Kto počúva reč duše, ten sa zbaví bolesti. Kto to pochopí, prestane hodnotiť, odmietať, zápasiť so svetom v ktorom je hosťom. Začnime sa správať k planéte ako hostia a nie ako hladní vlci. Dianie vo svete našepkáva, že je čas začať inak. Poctivo, bez klamstva a pretvárky. Myslím, že to chce väčšina. Ako si na tom TY? Chceš aj vieš ako zvýšiť vibrácie vlastnej životnej energie aj do čoho ju investovať? 

Autor: Eva Juvami
Otázky či dotazy čitateľov - [email protected]

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě