Životná energia III. – kredit

datum 2. 3. 2022
Zdroj: Pixabay.com

 „Kto chce pochopiť podstatu vesmíru, mal by venovať pozornosť energii, frekvencii a vibráciám.“  (Nikola Tesla)

Bolo pre mňa tajomstvom, že venovať pozornosť niečomu či niekomu znamená venovať mu vlastnú životnú energiu. Uvedomenie si, že sme vlastníci životnej energie, zmenil môj pohľad na svet a dianie v ňom. Pozorujem ľudí v okolí a vidím, koľkí s ňou plytvajú, ako ja kedysi.

Vôbec si neuvedomujeme, že na to, čo robíme, vždy použijeme vlastnú životnú energiu.  Zriedkavo o nej niekto uvažuje vedome, až na vzácne výnimky. Doba v akej žijeme nás už posúva k precitnutiu. Je otázkou času, kto a kedy prestane plytvať s tým, čo je pre zdravý a spokojný život nevyhnutné.

Nie náhodou sa práca so životnou energiou podobá nášmu prístupu  k peniazom. Pri manipulácii s nimi sme vedomejší, vieme vždy koľko stojí čo chceme. O životnej energii, jej výhodnom investovaní vieme málo. Získať o nej poznanie je cesta vedúca k prežitiu zmysluplného života.

Je výhodné, podobne ako v účtovníctve, venovať pozornosť prioritne príjmom a mať pod kontrolou výdaj. Výdaj a príjem mať v rovnováhe. Použiť vlastnú životnú energiu na to čo chceme, nie čo nechceme. Väčšina investuje pozornosť, čiže vlastnú energiu, do toho čo znižuje vibrácie, oslabuje ich podstatu.

Podobná situácia je na trhu, nielen so životnou energiou. Vnímam nás, všetkých obyvateľov planéty, ako žiakov v škole života. Učíme sa získať v praktických situáciách vlastnú skúsenosť, tým aj porozumenie pre druhých aj zmyslu diania. Žiadne chyby a omyly nerobíme. Máme jediný zámer, získať poznanie.

Práca nie je prioritou, peniaze možno získať aj bez nej. Kto ich získal, prácou či inak, učí sa s nimi hospodáriť. Raz sa darí a potom zas nie. Aj toto striedanie je dôležité učivo, ako aj práca so životnou energiou. Nestačí poznať spôsob ako ju získať, je dôležité vedieť, do čoho ju investovať a kedy je to vhodné a kedy nie.

Tak ako podnikateľ narába s peniazmi, pozorne sleduje svoje príjmy aj výdaje, mali by sme vedieť, kedy stopnúť výdaj a zvýšiť príjem. Ak výdaj dlhodobo prevyšuje príjem, bežíme na rezervu. Zábudlivosť, únava, obavy sa stanú našimi spoločníkmi, znižujú naše vibrácie, chuť do života.

Našim zámerom je aby príjem prevyšoval výdaj. Neinvestovať životnú energiu do niečoho, čo neprinesie spokojnosť. Dobrý hospodár vie, že príjem môže zvýšiť ak zníži výdaj. Nejde o zisk, ide vždy o rozdiel príjmov a výdajov. Komu ide o zisk, nejde o človeka. Plytvanie je dôkazom, že svetová ekonomika zabudla na prioritu, akou je človek. 

Aby sme boli rozumní podnikatelia so životnou energiou, potrebujeme získať vlastnú skúsenosť. Niektorí riskujú, iní sa boja. Isto viete, kto je na tom lepšie. Poznáte aj na sebe ako strach mení celú osobnosť. Myslenie a správanie je často sebazničujúce. Napriek tomu, nejde o nič, aj keď ide o život – moja skúsenosť( verím v reinkarnáciu).

Dnes mnohí žijú na dlh. Kto z toho profituje, vieme. To je ten príjem bez práce, využíva nedočkavosť a plytvanie nevedomých. Môj zámer nie je radiť v tejto ani v žiadnej oblasti. Zdieľam vlastnú skúsenosť na ceste za poznaním.

Pomohlo mi uvedomiť si, koľko životnej energie a na čo spotrebujem. Aj myseľ je spotrebič energie rovnako ako žehlička či pračka. Zaujalo ma uvažovanie o energetickej potrebe ľudského tela. Kto určí ktorej časti a kedy dať viac energie a ktorá ešte počká než sa zvýši príjem?

Ak pravidelne cvičím s telom, akási centrála presunie viac energie do namáhanej časti. Podobne to funguje aj pri myslení. Ktorým smerom riadim myšlienky, to zosilnie. Porozumieť podstate životnej energie pre telo a myseľ, chápať zmysel vedomej práce, vedie ku skvalitneniu pobytu na planéte. Vedomou investíciou otvárame dvere k inej kvalite.  

Z kozmu prichádza čistá energia, my ju farbíme svojimi emóciami. Sme ako továreň na farbenie životnej energie. Každé slovo, emócia, myšlienka je energia odlišných vibrácii. To je náš zápis do knihy života, databázy kozmického vedomia. Vibrácie toho vedomia niektorí zvyšujú a ostatní sa to už učia. 

Nedostatok energie zmení spôsob myslenia, správania, zníži kvalitu života. Človek koná nelogicky, sebazničujúco. Nechápe, že životná energia  je dar, ten si máme úprimne vážiť. Využívať k tomu čo život podporuje, nie degraduje. Nie iba život človeka aj celého univerza.

Ak človek pochopí podstatu života, prestanú hádky, konflikty a vojny. Nevedomé plytvanie životnou energiou je príčinou sebazničujúceho myslenia a správania. Životná energia nám dovoľuje žiť, myslieť, cítiť, tvoriť, objavovať, ak ňou neplytváme.  

Jej nezničiteľnosť dokazuje existenciu dokonalosti. Brzdí nás iba naše odmietanie pripustiť možnosť, že sme súčasťou dokonalého diela neznámeho autora. Stvoril sa človek sám alebo to urobil niekto iný? Životnú energiu získal na burze alebo darom od neznámeho darcu? Obe možnosti môžu byť pravdivé. Žiadnu zatiaľ nik nevyvrátil.

Kto má dosť energie žiari ako žiarovka, vyžaruje spokojnosť a radosť zo života. Nedostatok energie tiež vidieť na tvári, je bez ohňa, očiam chýba lesk. Sme ako zvädnutý kvet. Dostatok životnej energie spôsobí, že náhoda koná v náš prospech, myslím pozitívnej. Nie je prekážkou, práve naopak.

Negatívna energia tiež mení tvár a zakalí zrak. Preto je zaujímavé nie len množstvo ale tiež kvalita. Aj to je moja skúsenosť, kde je cieľom iba množstvo, tam sa časom stráca kvalita. Ale to je už ďalšia téma, možno aj o ňu majú mnohí záujem. Poznajú medzi nimi rozdiel, sú to ako sa vraví, fajnšmekri života.

„Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, buď človekom, ktorý za niečo stojí.“ (Albert Einstein)

Kvalita nič nepýta, iba je a čaká, koho svojou kvalitou zláka. (juvami)

Mať veľa nie je lepšie ani horšie, je to iba viac a nič viac. (neznámy)

Autor: Eva Juvami

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě