Zdroj: Pixabay.com

Mnoho z nás prožívá transformaci doslova každou svou buňkou. Přemýšlíme, jak u toho vést svůj běžný život. Vnímejte se, pozorujte se a buďte k sobě laskaví. Někdy i přes veškerou péči je síla usazování nové energie bolestná. Veřte, že je to jen dočasné a využijte úlevy k regeneraci a přenastavení mysli. Nebraňte se tomu, co cítíte.

Doba čtení 4,5 min

Cesty k sobě


Vše podléhá proměně. Žijeme v intensivní době přerodu, můžeme to cítit ve svých tělech i psychice. Rozkládá se staré a současně se tvoří nové. Procesy, které probíhají ve vědomí člověka, nebývají zrovna příjemné, ale je dobré vědět, že jsou žádoucí, do budoucna prospěšné. Jde o nalezení nového přirozenějšího způsobu a smyslu života. Měli bychom vědět, kým jsme a poznat svůj vlastní životní směr. Pro názornost bychom si to mohli představit tak, že než začneme skládat novou mozaiku života, je nutné rozložit staré puzzle.

Zakládá se nová energetika, vše na této stavbě probíhá odkódováním zámků v genech, tzv. uzlových bodech. Rozpouštění starých uzlů a otevírání nových někdy bolí, neboť bývá tento proces provázen dlouho potlačovanými emocemi. Je třeba si být vědomi toho, že emoce jsou nositelé energie. Nic víc a i to jednou pomine. Není třeba se bát projevu jakýchkoliv emocí. Na bezpečném místě ventilujte energii emocí, abyste osvobodili vnitřní sílu z omezení.

Ve fázi Nula dochází k přenastavení myšlení, co zůstává, je cítění. Když se má stará realita rozpadala, kladla jsem si často otázku: „Co ze mě zbyde?“. Má strava se zmenšila na minimum ve výběru potravin, můj okruh přátel se vytříbil a má rodina konstatovala, že už nejsem to, co jsem bývala. V hloubi Duše však vím, že mé staré Já nahradilo nové Já. Dlouhodobý přerod se nutně musel projevit navenek prostřednictvím mých nových postojů. To nové je založeno na soucítění, Lásce, úctě, radosti. Nemusím se zavděčit ani zalíbit každému v tom, co dělám, jak žiji, protože vyhovět představám druhých prostě nelze. Nemusím dělat to, co chtějí druzí ani tak, jak by to chtěli, nýbrž žít tak, jak to doopravdy cítím celým svým bytím.

Celkově už je mi jedno, co si o mně kdo myslí, ale není mi jedno, co v mé přítomnosti druzí lidé prožívají. Přeji si nadále, aby se v mé blízkosti lidé cítili dobře. Uvědomuji si, že lidství sebou přináší mnoho nedorozumění, proto máme dar komunikace. Ujistěme jeden druhého, že můžeme otevřít srdce, abychom si lépe porozuměli.

Mějme na paměti, že energetická přestavba způsobuje únavu, fyzické či psychické potíže, ale je to jen dočasná omezující záležitost. Každá přestavba domu představuje neuvěřitelný nepořádek a vykolejení ze zaběhnutých návyků. Může se stát, že budete odstaveni od činností, práce nebo lidí, na které jste byli zvyklí. Vše je jen dočasné.

Fáze Nula vyžaduje klid, soustředění se na sebe, vypustit přehnané aktivity, aby přestavba mohla probíhat bez větších zádrhelů, neboť to vyžaduje velkou dávku re-gen-erace.

Lidské tělo je příbytkem Vědomí Stvořitele, v němž se odehrávají procesy ke znovu navrácení do původní formy. Vnitřní přeměna se dotýká všech částí vás samotných, vězte však, že na to nejste úplně sami.

Účinnou oporou v procesu přeměny by vám mohla být Středová osa Světla v nitru. Začíná nad hlavou a končí v hrudním koši, jeho středu. Pak je tu fyzický střed, který začíná v solar plexu a končí v centru 3. oka.

Propojení můžete dosáhnout prodýcháváním během jednoduchých fyzických pohybů v tanci, józe, protahováním, ale také spojením sebe jako prostředníka mezi Sluncem a Zemí nebo Měsícem a Zemí. Stůjte pevně nohama na Zemi, rozevřete paže dlaněmi k Slunci a požádejte Ducha Slunce o připojení. Vnímejte se zavřenýma očima, jak se světlo, teplo a energie Slunce opírá o vaše tělo a prostupuje ho. Poté přiložte ruce k Zemi a požádejte Matku Zemi o přijetí. Na závěr poděkujte, dlaně k sobě opřené o hruď, tím vyladíte zároveň obě hemisféry v mozku, pravou a levou stranu těla.

Vnitřní přeměna není vždy případ pro psychiatra nebo lékaře, pokud jste ochotni zabývat se vlastním energo – informačním polem. Nebojte se svého přesahu a procesů. Harmonie nepřichází jen tak sama od sebe, buďte kreativní. Zkuste se někdy spojit s částí sebe “Nicnevyžadující“. Prožijte v sobě úlevu, klid a mír.

VOLÁNÍ ZEMĚ

Když člověk na své cestě Duše zabloudí, Matka Země se včas ozve, aby člověka znovu povolala na cestu. Ona zná každého, kdo se v ní narodil. Měli byste vědět, že planeta Země je bytostní součástí univerza, stejně jako člověk.

Stále jsme součástí jednoho jako více úrovňové bytosti, které se svým působením na hrubé i jemné úrovni neustále podílí na otisku v paměti Země i vesmíru.

Jednoho dne jsem měla silný pocit, že musím dočasně opustit rodinu. Odešla jsem na několik dní z domova do hor. Na místo mě bezpečně vedla magnetická síla ze srdce, síla tahu směrem vpřed s výzvou: JDI, ŽIJ SVŮJ VLASTNÍ SEN. Magnetická síla Země mě vytáhla ze všedního zaběhnutého života, abych si uvědomila, že se probouzím do vlastního snu.

Už tuším, proč je tolik lidí nešťastných a chybí jim radost ze života: nežijí vlastní sen, nýbrž sen někoho jiného (jednoho z rodičů, partnera či partnerky, dost možná i dětí).

Když se vědomí člověka probouzí, je to velmi individuální proces. Čas ani způsob nelze úplně naplánovat a už vůbec ne vymyslet. Děje se tak postupně a na míru každého jedince. Je dobré vědět, že opravdu nejsme od ničeho odděleni, výstižněji jsme stále a za každých okolností v boží lásce a milosti neseni vodami oceánu života ve vesmíru. Vstoupit do něj vyžaduje pozorně naslouchat srdci a prostě jít do toho.

Už vím, proč jsme klamáni představami. Představy jsou výplody mysli a rozumu. Proto v realitě nemusí fungovat, co si namyslíme a pokud ano, tak ne trvale. Když mé představy nefungují, ptám se Univerzálního Vědomí Země, kterým jsme obklopeni: JAK BY TO MOHLO BÝT VE SKUTEČNOSTI? JAKÁ JE TA NEJLEPŠÍ MOŽNÁ VOLBA PRO VYŠŠÍ DOBRO VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH?

Když člověk následuje Lásku, následuje svou cestu. Pokud se stane, že člověk sejde z cesty z jakéhokoli důvodu (podnětu), vždy mu Láska ukáže směr.

Autorka: Oldřiška Kališová

O autorce: video

OK 2020 www.morezivota.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě