Dobrý den Přátelé, Bratři a sestry, v současné chvíli jsem naladěn na Životní sílu ( lásku ) která stejně tak ve vás všech, působí jako katalyzátor anebo jako světelný štít Láskyplné energie a pozitivity. Rád bych se vyjádřil k „ sociálním sítím „ které existují v současné době, jako nástroj sdílení informací ( energii ) ano informace jsou energie, jsou to manifestační činitele. Je dobře si uvědomit, že „ sociální sítě jsou tady, aby lidem poskytli možnost šířit informace ( obrazem a zvukem a textem ) jsou tady pro to, aby nám umožnili, vyjádřit své pocity a inspirace a talenty, těmi způsoby a formami, které jsou pro nás v současné době nejvíc srozumitelné a realizovatelné. Proto je potřeba neodmítat jistý způsob šíření informací, v současné době lidem dostupné přes takzvané „sociální sítě „ Někteří lidi mají tendenci jakýmsi způsobem odmítat ( kritizovat ) Facebook, myslím, že je na místě, si uvědomit, že nejsme tady proto, abychom jakkoli hodnotili, anebo jinak zpochybnili Duchovní prospěšnost a užitečnost těchto „ prostředků – sociálních síti, aby byli využity ku prospěchu všech uživatelů a i těch, kteří šíří na těchto sociálních sítích „ energii opačné polarity“ ano použil jsem, tento termín, jelikož si myslím, že neexistuje „ negativní energie“   energie sama o sebe NENÍ negativní, je jenom rozdílná rychlost kmitání částic, je potřeba si ujasnit svůj postoj k těmto konceptům „ energie“ i Duchovně zaměření lidé, mají tendenci hodnotit, „ lineárním způsobem“ Proč ? jednoduše proto, že vidět smysl i tam kde jednoduše nám naše mysl (rozum) říká, že není smysl, je externí způsob vnímání reality v 3D což nám nemůže poskytnout ucelení a komplexní pohled na situace a Život, proto je zapotřebí se skrze své NITRO zaposlouchat a intuitivně se rozpomenout na naši podstatu. Vše co zažíváme je pro nás užitečné z hlediska Duchovního růstu a vývoje. Máme v sobě všechny potenciály a atributy, které nás provázejí na naší Duchovní cestě. Jedny s potřebných rysů v naši Duchovní výbavě, je, Pokora, tolerance, Intuice, milosrdenství, odpuštění, a to jsem vyjmenoval jen některé, které jsou jako lampy v ulicích Života v 3D-realitě. Mějme prosím na mysli užitečnost a Duchovní prospěch jistých, forem „ technologii – sociálních sítích, majících nám a všem pomoci v začátečních fázích pozvedávání vědomý lidstva. Buďme TOLERANTNÍ a jednejme ohleduplně nemějme tendenci „odmítat“ sociální sítě, ony tu jsou pro lidi, pohlížejme na ně optikou pozitiva a možnosti projevit DOBRO. To není proti lidem, to je možnost TVOŘIT a MANIFESTOVAT, či už slovně, obrazově, anebo zvukem, samozřejmě, že se transparentně snaží projevit „ stará energie“ ( negativní energie) ona NENÍ negativní, neboť to slovo je naprosto nevhodné NOVÍ popis její STAVU, je to energie s opačnou polaritou ( mohli by jsme říct, že je NÍŽE VIBRUJÍCÍ ) sociální sítě slouží svému předurčení velice dobře, tam je možnost VÝBĚRU, vnímám tyto možnosti manifestace a tvoření formou psaného textu, jako tvůrčí aspekt mého vyššího já kterým tvořím pro CELEK, čilí to NENÍ ego které vytváří ohrady a omezení a hranice, ale je to vyšší princip Duchovnosti a to chci vám všem povědět a napsat, že všichni jste Božští, že všichni jste milování, že máte SRDCE, že jste delegáti sebe sama skrze uvědomění si propojení s Celkem ( JEDNOTOU ) majíce v NITRU fragment nekonečných potencialit. Milovaní Bratři a sestry je toto pro mě manifest ke zrodu novějšího modelu pohlížení na realitu skrze optiku kvantového stavu, to znamená, že jsem, ve svém bádání dospěl k uvědomění, že v každém našem ATOMU je STVOŘITEL, je to ENERGIE ve kvantovém stavu, záleží jedině na naší otevřenosti a pochopení této naši stavebnice STVOŘENÍ J která skýtá pro nás užitečné možnosti a realizační schémata tvůrčího potenciálu Života. Majích na mysli, prospěch CELKU, je pro nás tento svět a život v něm, jisty druh „dobrodružství „ majíce na mysli, že ŽIVOT je KRÁSNÝ a jednoduchý pokud ho nedramatizuje MYSL(ROZUM) (INTELEKT) už jsem kdysi psal, že SRDCE je řídící a mysl je služebníkem, ale víte samy, co se stane, když zavládne rozum a potlačí se cit, takzvané racionálno je bez CITU naprosto neschopno čehokoli tvůrčího a konstruktivního a progresivního, proto, majíc toto na mysli odebereme se na chvilku do našeho NITRA kde jaksi krásně zaznívá naše vyšší JÁ ve své plné síle a s odvážným postojem a v pokorném stavu uvědomělosti. Tam v Srdci nalézají se odpovědi na naše otázky, které ještě nebyli zodpovězené, tam v Srdci, máme SÍLU, máme odvahu a kreativitu, a jsme odhodláni předstoupit před Životní lekce s jasnou myslí a láskyplným srdcem světelného pracovníka, který nechává se vést svým srdcem ( INTUICÍ ) ( LÁSKOU )  Jsme tvůrčí a silní v Duchu LÁSKY, majíc v srdci ukazatele cesty jdouc cestou Harmonie a uvědomělost smyslu SDÍLENÍ, jak krásné, je, když máme RÁDI, jak, že se skutečně máme možnost energeticky SDÍLET a to aj na dálku, Jsme energie která Žije VĚČNĚ, a postupně v této době transformace, máme příležitost poodhrnout závoj zapomnění a uvidět ( pocítit ) uvědomit si, naši propojení a INTEGRACI systému JEDNOTY, jsme v současné době ochotni si uvědomit naši vnitřní SÍLU a to ve smyslu ENERGII, které jsou naší podstatou a výbavou ve sféře Fyzického světa ve 3D – reality. Souhlasili jsme se zrodem do tohoto světa, měli jsme na výběr, jestli půjdeme nebo ne, naše SVOBODNÁ VŮLE je navěky daná všem Bytostem ve Stvoření a v nekonečných VESMÍRECH, SVOBODNÁ VŮLE je naším společným jmenovatelem. Když jste v lese, nevidíte les jako celek, ale vidíte jenom jednotlivé stromy, ale když letíte nad lesem najednou les, vidíte, jako CELEK a uvědomujete si jeho krásu a smysl v krajinném a kontinentálním spektru v rámci Planety Země. A stejně, anebo podobně je to ze Životem nejdřív před inkarnací vidíte CELEK, a pak, když se inkarnujete do 3D tak najednou vnímáte duálně a odděleně od CELKU, postupně, ale, máte schopnost INTUICÍ rozeznávat smysl svého Života, je to PRAVDA ve vás, je to LÁSKA která vás vede a navrací DOMŮ J a kde domov MŮJ zpívá se v jedné krásné Hymně, ano kde jinde než v NAŠEM SRDCI, našem posvátném STŘEDU V CENTRU v našem NITRU,  Domov náš je v SRDCI v tom našem společném Ohnisku světelných světů nepředstavitelné krásy a majestátu, rád o tom povídám a literárně tvárním i v čase podzimním i jarním, ke slunci tě vede světlo, ano přátelé, Bratři a Sestry nadešel čas našeho setkání na vnitřních rovinách srdce, setkání s Rodinou Duší z vyšších světů a realit, ano existujeme interdimenzionálně, Žijeme na Planetě Zemi v této době transformace v evolučním cyklu vzestupu do vyšší Dimenze, máme v sobě Lásku která je klíčem k otevření dveří které vedou skrz naše srdce do láskyplných energii jiných srdcí naších bližních, Bratrů a Sester zde zrozených, Naše síla je v KAŽDÉM Z NÁS, v každém ohledu, jsme schopni se sami rozhodovat a volit směr, ve kterém máme možnost prožít a procítit jedinečnost chvíle a vzácnost prožitku ve kterém pocítíme Duchovní rozměr našeho vnímání reality, skrze lásku ve svém srdci. LÁSKA je v současné době v každé situaci platná a potřebná a tvůrčí, nechme se vést jejím světlem, je to živé světlo v nás, je to Život proudící ENERGÍÍ  jsme tvořeni ENERGII, jsme ENERGIE, jsme SVĚTLO, jsme SOUČÁST lásky, Jsme částečky Stvořitele, Stvořitel je neustále v každém z nás přítomen, mějme se rádi, mějme Lásku ke VŠEM i těm kteří nesou jinou polaritu vibrací, Buďme TOLERANTNÍ při snáze hodnotit JINÉ lidi, Buďme tolerantní při snáze hodnotit „ sociální sítě jako je internet, anebo facebook proto, že jsou to všecko jenom neutrální nástroje pro šíření informací, je to jako majíc hudební nástroj na kterém můžeme zahrát „ falešně „ anebo zahrát překrásnou nebeskou melodii otevírajíc srdce všem, co to slyší. Majíc toto na mysli a s tímto uvědoměním pokračujme v cestě Životem s radostí a optimismem a tvůrčím Duchem J přeji vám všem, milí přátelé láskyplné dny, ať se máte rádi ve vzájemné lásce a porozumění.

 

Facebook – Valentýn Láskyplný

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png