Láska, Duchovní krása a čistota ve tvém srdci je krásnější něž třpyt drahokamů, je sladší něž nektar z květin na louce, Láska je nejkrásnější píseň hvězd, Láska je ve tvém srdci Život věčný, hleď, a miluj a Žij, veď kroky své v zářivém jasu nekonečna, v Duchovním hlasu INTUICE, Jsi milující Bytost zrozená s čisté lásky a jsme všichni jednotou a čistým světlem Duchovním, jste kráčející radost co Stvořitele zahlédla v tom nekonečném jasu SRDCÍ, soucit a milosrdenství, pokora a tolerance ať je sou stavně uskutečňovaná a projevena, hleď, jsi milována/milovaný jsi dítě hvězd nekonečně milováno. Stvořitel existuje v kvantovém stavu. Stvořitel je sluncem na nebi tvého života, slunce je hvězda. Vesmír nekonečná života cesta, Vesmíry nekonečných světů jest, Dimenze stavů vibračních kde nespočet civilizací jest a Života v lásce a Dobru, v Duchu hlasu se nechám vést k srdcím Bližních všech, neboť Láska nikoho neobejde ale vše pročistí a obejme, je jak maminka co o dítě své pečuje z láskou ochraňuje a Živý. Cit tě stále vede stezkou Života. Jste milování jste Bratři a Sestry, jste vyslanci hvězdných soustav v nekonečném Vesmíru a různých Dimenzí. Jste Rodina dětí Stvořitele, jste Živoucím Živ otem čisté lásky. máte se rádi, Žijte ve vzájemné lásce, jste Láskou Živí, jste Láskou milování. Miluji Život v jeho nekonečných rovinách, projevech, stavech, esencích, a substancích, Miluji Život v jeho kráse, miluji Život v projevení a tvůrčím stavu manifestace, miluji Život v jeho barvách, miluji Život v srdcích lidí všech, i těch co nevěří, že Stvořitel jest. Hleďme spolu na hvězdné nebe, na cestu tam, co vede tě ? no přece láska v srdci tvém a mém, nás chrání a Živí, i v těžkých chvílích nejsme sami, ale máme z nebe Andělskou pomoc, aby dovedli jsme život svůj v lásce vést, Jsme oporou Bratrům a Sestrám na Zemi, srdce, Láska, Život, To jsou naše Života hesla, milovat je třeba a chránit Život, milovat a hladit rukou soucitu a milosrdenství a odpuštění. Láska je život věčný, Duše je vnitřní naše vyšší já, Duše je energie, Duše je světlo, Duše je Život – částečka Stvořitele v každém z nás. Láska v tobě ŽIJE a léčí tě, hladí tě, miluje tě, vidíš ji skrze lásku v jiných lidech, vidíš ji v přírodě, vidíš ji v očích dětí, cítíš lásku v srdci svém, Energie tebou proudí a ty zažíváš hřejivý pocit blaha a euforie v té harmonii energie. Energie tě léčí, Energie tě uzdravuje v každé chvílí meditace, v každé chvílí relaxace, v každé chv&iacu te;lí, kdy se sdílíš s ní s bližníma s pokorou a moudrostí Duchovní zralosti a krásu Ducha hlasu v chorál andělských to pějících píseň Života. Energie vás spojují, Energie vás formují, Duch je vnitřní esence, projev Života je veden Duchem / Duší tou částí nás niterné, miluj svůj Život, je to nejposvátnější stav věčné Lásky ve tvém srdci, Miluj každý den, kdy slunce vychází a hřeje tvář tvou, nevíš kdy odejdeš, ale víš, že JSI, že život je věčný a nekonečný, že nikdy nejsi sám, že jsi milován/ milována, že jsi v náručí Stvořitele, že jsme spolu v lásce, že cítíš v srdci Pravdu, moudrost a Dobro, C ítíš, že miluješ a jsi milován a jsi chráněn/na, máme rádi všechny lidi na celé Planetě minulost a budoucnost existuje ve věčném TEĎ. Duchovně jsme Rodina Božích dětí, jsme součástí jednoty Života, Existujeme interdimenzionálně, Láska je multiverzální princip věčného Života. Láska je celosvětový MÍR. Žijte v Lásce ve svých srdcích milováních soucitných v nekonečné vaši rozmanitosti a jedinečnosti Duchovního původu z nekonečných ŘÍŠÍ SVĚTLA DUCHOVNÍCH SVĚTŮ.

 

Petr

 

Facebook – Valentýn Láskyplný

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png