Zní píseň lásky v naše srdci – ten CIT je krásnější než světlo všech sluncí – Láska je smyslem Života, je podstatou Vesmíru, Láska je věčná v nás všech , Žijeme věčně jenom naše zdejší fyzická těla žijí krátce, jsme Věčný, konec neexistuje, Život je nekonečné plynutí jako řeka jako světlo všech hvězd co jsou na nočním nebi vidět, i let ptáků na výšinách nebes, jak srdce tvé co milu je Lásku cítit znít a Žít, jak v tichu Duše tvé znící tony symfonie srdcí co zrodil se život pro lásku čistého nebe, pro Život v každém člověku, Vždyť stačí milovat a mír je na světě, vždyť úsměv dítěte tě uvede v srdce cit, ten klid rozhostí se v Duši tvé, Cítíš Lásku bez podmínek a hranic, a co víc by jsme chtěli, vždyť Láska je Lék, Je zdravý, je soucit a Pravda co Žije v našich srdcích navěky, Je obejmutí mámy když ji dítě rádo má, je rádo to dítě že ji má, vždyť tak vzácný je ten dar, a dary, že můžeme mít se vzájemně rádi jako jako děti mají rady mámy. Láska v každém ze srdcí je Životem věčným a štěstím nekonečným, Je světlem Živým Stvořitele, každý je hoden lásky, každý je Živý a součást celku, Láska každému dává pomoc a ochranu, pochopení, porozumění a pokoru a Empatii. Přijď Lásce naproti dají srdce své, své srdce tep života CÍTÍŠ a Žiješ Žiješ ten Život je Jednota. měj Odpuštění s každým člověkem, v tišině Duše své medituj v soucitném jednotném stavu Vědomý. Přijď člověče ke svému srdci blíž v nitro své, přijď , nech pocítíš spojení to Vědomý lásky v tvém srdci ať zazní ten tón Věčnosti. Přijď, daj dnům svým smysl jasný a tvar a rys, vždyť Život tvůj je sjednocen s každým životem v&scaron ;ech lidí, v sobě máš to boží království věčného štěstí a lásky navěky, nehledej venku, ale vevnitř hledej a tam nalezneš a spočiň v svém srdci a hledíc na nebe v sebe, cítíš tep srdcí těch které miluješ a vidíš jejich jedinečnost v množině srdcí poznáš Stvořitele a jeho LÁSKU navěky. Přijď člověče a vejdi do nitra svého a nalezneš vše co žádá si tvé srdce cítit a prožit, Přijď dítě mé v mém srdci je útočiště a mír a láska. Láska je soucitné milující tvé nitro a Duše tvá životem průzračná je a čistá vždyť ji chrání láska čistá. Miluj Miluj Miluj a Žij – Život je LÁSKA.

Petr.
Facebook – Valentýn Láskyplný
skype   –       slunickopeta777

Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png