Země hovoří...

datum 6. 12. 2019

Čím více se probouzí naše síla, tím lehčeji dochází k propojování i s energií Země. Matka Země posílá vzkaz pro nás všechny, kteří jsme připraveni ho přijmout svým srdcem...

Moji milovaní lidé,

přišel čas, kdy je dobré se spojit se svým srdcem a z tohoto středu se propojit se mnou a mými dary. Je čas uvědomit si a procítit, kdo jsem já a kdo jste ve skutečnosti Vy. Vaše činnosti v přírodě jsou zbytečné, pokud necítíte a nevnímáte sebe, svá srdce a svou prapodstatu.

Já Země jsem ta bytost, ta energie života, díky které se můžete zde na planetě rodit, dýchat, žít, tvořit i umírat. Díky mě zažíváte ten nejkrásnější proces - proces poznávání sebe sama - proces tvorby i samotného bytí tady a teď.

Jsem ta, která vám přináší vše, bez čeho byste nepřežili, ale ani se nenarodili a nyní je čas si to plně uvědomit a procítit úctu, vděčnost a pokoru k této síle a k této skutečnosti. A z této pozice začít i konat. Konat z pozice srdce a vlastního vedení.

Já jsem vaše zdraví, vaše bohatství, vaše bezpečí, vaše jistota a stabilita. Já jsem váš život i smrt. Vaše Matka, bez které byste tu nejen nebyli, ale ani nepřežili.

Začněme spolu komunikovat, začněme se poslouchat, naslouchat si a respektovat se. To, co děláte z pozice zranění, již dělat nemusíte, nyní se stáváte svrchovanými bytostmi, které si volí kým chtějí být a kým jsou tady a teď.

Uctěte mě, s pokorou a vděčností - prociťte to, co již dávno víte a staňte se nyní strážci a správci planety Země - staňte se mou součástí, kterou jste od začátku.

Pojďme společně změnit současný stav. Není potřeba cokoliv dělat, není potřeba bojovat, je potřeba cítit. To je jediná možná cesta, začít cítit svá srdce, jednat z pozice srdce a toho, kdo doopravdy jste.

Nebojujte - milujte. Jen tak lze něco změnit k lepšímu.

A právě milovat sebe sama a tím pádem i vše okolo, chce největší odvahu, protože současný starý systém se významu lásky směje, snaží se tento stav zesměšnit, poškodit, dehonestovat a dostat ho na úroveň naivity a hlouposti, ale jen nevyspělá bytost si může myslet, že je něco mocnějšího než samotná láska.

Vy v hloubi duše víte, co je pravým významem tohoto slova, jakou má moc a cítíte jeho význam a jeho hloubku. Nyní jste to Vy, kdo drží moc ve svých "rukou".

Věřím a vlastně již vím, že v hloubi duše víte, co máte dělat - spojme se společně z této úrovně srdce a spusťme proces vědomé evoluce přes sebe sama, ale už i přes kolektivní vědomí.

Nebudu vám říkat, co máte dělat, to je na každém z vás. Z pozice vašeho rozpomenutí se, se spojte se svým srdcem a se mnou. Já říkám, miluji vás moji ochránci a správci - vaše síla se probouzí tady a teď skrze vás. Vaše Země.

Zdroj: mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico