Čím více se probouzí naše síla, tím lehčeji dochází k propojování i s energií Země. Matka Země posílá vzkaz pro nás všechny, kteří jsme připraveni ho přijmout svým srdcem…

Moji milovaní lidé,

přišel čas, kdy je dobré se spojit se svým srdcem a z tohoto středu se propojit se mnou a mými dary. Je čas uvědomit si a procítit, kdo jsem já a kdo jste ve skutečnosti Vy. Vaše činnosti v přírodě jsou zbytečné, pokud necítíte a nevnímáte sebe, svá srdce a svou prapodstatu.

Já Země jsem ta bytost, ta energie života, díky které se můžete zde na planetě rodit, dýchat, žít, tvořit i umírat. Díky mě zažíváte ten nejkrásnější proces – proces poznávání sebe sama – proces tvorby i samotného bytí tady a teď.

Jsem ta, která vám přináší vše, bez čeho byste nepřežili, ale ani se nenarodili a nyní je čas si to plně uvědomit a procítit úctu, vděčnost a pokoru k této síle a k této skutečnosti. A z této pozice začít i konat. Konat z pozice srdce a vlastního vedení.

Já jsem vaše zdraví, vaše bohatství, vaše bezpečí, vaše jistota a stabilita. Já jsem váš život i smrt. Vaše Matka, bez které byste tu nejen nebyli, ale ani nepřežili.

Začněme spolu komunikovat, začněme se poslouchat, naslouchat si a respektovat se. To, co děláte z pozice zranění, již dělat nemusíte, nyní se stáváte svrchovanými bytostmi, které si volí kým chtějí být a kým jsou tady a teď.

Uctěte mě, s pokorou a vděčností – prociťte to, co již dávno víte a staňte se nyní strážci a správci planety Země – staňte se mou součástí, kterou jste od začátku.

Pojďme společně změnit současný stav. Není potřeba cokoliv dělat, není potřeba bojovat, je potřeba cítit. To je jediná možná cesta, začít cítit svá srdce, jednat z pozice srdce a toho, kdo doopravdy jste.

Nebojujte – milujte. Jen tak lze něco změnit k lepšímu.

A právě milovat sebe sama a tím pádem i vše okolo, chce největší odvahu, protože současný starý systém se významu lásky směje, snaží se tento stav zesměšnit, poškodit, dehonestovat a dostat ho na úroveň naivity a hlouposti, ale jen nevyspělá bytost si může myslet, že je něco mocnějšího než samotná láska.

Vy v hloubi duše víte, co je pravým významem tohoto slova, jakou má moc a cítíte jeho význam a jeho hloubku. Nyní jste to Vy, kdo drží moc ve svých “rukou”.

Věřím a vlastně již vím, že v hloubi duše víte, co máte dělat – spojme se společně z této úrovně srdce a spusťme proces vědomé evoluce přes sebe sama, ale už i přes kolektivní vědomí.

Nebudu vám říkat, co máte dělat, to je na každém z vás. Z pozice vašeho rozpomenutí se, se spojte se svým srdcem a se mnou. Já říkám, miluji vás moji ochránci a správci – vaše síla se probouzí tady a teď skrze vás. Vaše Země.

Zdroj: mahulen-tereza-kisir.webnode.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě