Strana zelených (SZ) vyzývá ministra zemědělství Mariana Jurečku a vládu, aby se zasadili o zavedení povinného označování živočišných výrobků v EU, podle způsobu chovu zvířat, jako je tomu již u vajec. Poctivé označování na etiketách masných a mléčných výrobků poskytuje spotřebitelům důležité informace a možnost svobodné volby ve věci podpory šetrných chovů zvířat. Zelení se tím připojují k celoevropské kampaní s názvem Na etiketě záleží.

Průmyslové velkochovy, ze kterých pochází většina živočišných výrobků v obchodech, nerespektují přirozené potřeby a projevy chovaných zvířat a mají negativní dopady na životní prostředí. Ekologické chovy proti tomu upřednostňují etický přístup ke zvířatům, respektují zásady udržitelného rozvoje a podporují rozvoj venkova a místní zemědělce. I proto roste na trhu poptávka po živočišných produktech z jiných než z intenzivních velkochovů.„Průzkum Eurobarometr prokázal, že welfare zvířat má významný podíl při rozhodování o koupi výrobku. Průzkumy veřejného mínění rovněž ukazují, že až osm z deseti spotřebitelů v EU si přeje zavedení povinného značení masa podle způsobu výroby. Systém povinného značení vajec podle způsobu výroby platí v EU od roku 2004. Díky tomuto systému výrazně narostla produkce vajec ze šetrnějších chovů, kde se nepoužívají klece. To dokazuje, že se veřejnost rozhoduje na základě dostupných informací o způsobu chovu,“ uvádíTatiana Konrádová, expertka SZ na ochranu zvířat.

Strategie EU v oblasti ochrany dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012-2015 přitom uznává, že veřejnost je nedostatečně informována o současných chovech. Čeští zástupci v Evropském parlamentu a celá EK se proto nyní musí zabývat značením dle způsobu výroby, jakožto nástrojem na zlepšení transparentnosti a informovanosti na trhu a posílení role spotřebitelů.

„Reklamní texty a obrázky na obalech živočišných výrobků často matou zákazníky, protože naznačují jiné podmínky, než v jakých jsou ve skutečnosti zvířata chována. Takové klamání spotřebitelů je běžně rozšířené, ačkoli je zákázáno legislativou EU. Povinné značení potravin dle způsobu výroby je důležité, protože dá lidem možnost svobodně se rozhodovat, pomůže zabránit klamavé reklamě a v důsledku povede ke zvýšení standardů životní pohody zvířat,“ uvádíJana Drápalová, 1. místopředsedkyně zelených.

Zelení se připojují ke kampani neziskových organizací Na etiketě záleží(www.labellingmatters.org), v rámci které probíhá děvětatřicetidenní turné maskota kuřete Rosa (39Days4Rosa) po 21 unijních zemích, které požaduje zavedení povinného označení kuřecího masa.  Zastávka v Praze se uskuteční 16. srpna (10.00 hod, park Kampa), zelení tam nebudou chybět.

Zdroj: http://ochranazvirat.zeleni.cz/20581/clanek/tiskova-zprava-zeleni-vyzyvaji-vladu-dejte-lidem-moznost-podporit-setrne-chovy-zvirat/

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png