Zdravím tě poutníku z hvězd

datum 9. 5. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Jsou tu dveře, kterými chci, abys prošel a které vedou na místo, kde jsi už byl. Pokud vejdeš do této místnosti, najdeš tam osobu, kterou jsi již potkal. Zlidštíš si ji. I když je to energie, protože pro tebe to musí být bytost s osobností.


Setkáte se s touto osobou, jednou osobou, která se vám chystá ukázat něco velkolepého.
Tato bytost je entita; je to kombinace Mistra z Hvězd a Mistra Času. Vždy jste slyšeli o prostoru a čase. Ale dnes vás tento Mistr z Hvězd, kterého jste již potkali, vezme zpět v čase a ukáže vám hvězdy. Uvidíte cyklus planety Země, zastoupený v jiných časech a na jiných místech ve vaší galaxii.
Je možné, že tím, čím právě procházíte vy na této planetě, si již dříve prošli jiní, nebo jste si tím prošli vy sami?


Je možné, že vaše duše byla na jiných planetách? Pokud je to pro vás pravda a pokud to tak dnes vidíte, na určité úrovni si to pamatujete. To je součást probuzení.


Seznamte se s hvězdným mistrem, který je také mistrem času. Tento mistr vás vezme někam daleko. Galaxie, řada planet, kterým dnes říkáte hvězda Orion. Jsou to planety kolem hvězdy – a je jich více než jedna, stejně jako u vaší konkrétní sluneční soustavy.


Kdybyste se podívali na jejich historii, viděli byste, že mezi válkami byly další války, a teď už nejsou.
Hvězdný Mistr vám něco ukazuje a urychluje čas, aby vám ukázal, že tato planeta přešla do stavu vzestupu.


To jen znamená, že se světlo a tma změnily natolik, že bylo mnohem více světla než tmy. Představovalo to změnu vědomí. Ti na této planetě vyrostli a začali chápat stejnou fyziku, jakou má Stvořitel – druh fyziky, který vám umožňuje cestovat, kam chcete, se svým vědomím namísto těla.
Odešli jinam a zaseli semínko, které měli. Chci vás vzít tam, kde jej zasadili. Rád bych vás vzal tam, kde žijí Arkturiáni.


Drazí, Arkturiáni, měli velmi podobnou historii jako vy. Procházeli stejnou věcí, od nízkého vědomí k vysokému. Aby dospěli, museli si těmito věcmi projít – a také to udělali.
Poté se vydali na místo, které je vám velmi blízké, nazývané Sedm Sester, ano jsou to Plejáďané. Pokud chcete nahlédnout na ně, řekli jsme vám už dříve, že mají několik obyvatelných planet a tehdy to tam byl nepořádek a byla tam i hrůza. Měli dokonce masovou genocidu.
Přišli z nejtemnějšího místa a dokázali to.


Když Plejáďané dosáhli bodu těch, kteří je předcházeli, a těch, kteří zase předcházeli je, také poslali semínka a paprsky jejich vědomí někam jinam. Říkáme tomu Země.
Vaše DNA je pestrobarevný materiál z hvězd. Nebyli jste tu náhodou. Byl tu vliv, který vás sem dostal, a držel vás zde, abyste mohli projít tímto cyklem, pokud se tak rozhodnete.
Už jsme to řekli dříve; vaše historie už nebude tím, do čeho se budete vracet. Už se to nebude opakovat. Kráčíte do neprobádaného území, které nikdo na této planetě zatím neviděl, ale vaši předkové to viděli na jiných hvězdách.
Požehnané jsou lidské bytosti, které vidí světlo na konci tohoto tunelu, kterým právě procházíte, který se zdá být tak temný, ale nese v sobě zárodky velkoleposti.
Vaše budoucnost je jasná a zářivá.
A tak to je.


Excerpt channeled by Lee Carroll on April 6, 2022 during Healing Wednesday.
ZDROJ: Kryon of Magnetic Services, Lee Carroll
Sdíleno ve vděčnosti za vrozenou moudrost našich buněk a inteligenci DNA a srdce,
Mikai. https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico