Rozhovor o nutných změnách pro lepší společnost.Vážený pane prezidente.

Jménem skupiny lidí, kteří se sdružili a podporují myšlenky Skutečné demokracie, Vás žádáme o následující:

Z titulu své funkce máte právo vyvolat veřejné jednání u kulatého stolu, na které by byli pozváni zástupci všech směrů a hnutí, kterým není jedno, jak a kam směřuje naše země, aby mohli veřejně představit svůj vlastní návrh referenda a také svůj vlastní návrh změn vyvedení naší země ze společenské krize. Každý subjekt, myšlenkový směr, či skupina, by dopředu předložila písemně své návrhy, které se zveřejní v mediích. Z účasti by samozřejmě museli být vyloučeni ti, co propagují násilí či diskriminaci jiných skupin obyvatel a nerespektují platnou Ústavu ČR. Na jednání by mohl být každý zastoupen jedním až dvěma odbornými mluvčími, kteří by ve vymezeném čase na místě svůj návrh mohli ještě představit ostatním. Vše by se dělo v přímém přenosu veřejnoprávních medií. Za důstojný prostor pro tuto celonárodní diskusi lze považovat Vladislavský sál na Pražském Hradě. Proto vás tímto žádáme i o to, zda byste tyto prostory pro tuto diskusi mohl zajistit, a to z titulu své funkce. Národ se dostal do velké společenské krize a je nutné mu pomoci jí překonat.

Domníváme se, že jste k takovému úkolu předurčen, neboť jste ve své předvolební kampani veřejně přislíbil, že chcete být prezidentem všech. Také proto, že jste vzešel na rozdíl od svého předchůdce z politického směru, který klade ve svém programovém prohlášení důraz na sociální aspekty společnosti. Ti, co dnes mají v zemi v ruce faktickou moc, nedovolí bez donucení nejen prezentování jiných, pro ně nepřijatelných myšlenek, ale budou se snažit i vám všemožně zabránit v uspořádání takto zveřejněné akci. Občané vám budou velmi vděční, když pomůžete zorganizovat a mediálně zviditelnit takovouto akci.

Na podporu tohoto našeho návrhu budeme i my ve vhodných intervalech pořádat klidná, v souladu se zákonem povolená, shromáždění občanů na Hradčanském náměstí, a v různých městech ČR

Občanští aktivisté, podporující myšlenkový směr Skutečná demokracie

Více zde: sk-de.cz/


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png