Zdánlivé uvolňování, jako zkouška našeho vědomí

datum 1. 5. 2020

Procházíme obdobím změn a zkoušek. Poučili jsme se? Pochopili jsme, co se po nás chce? Vytrvejme ve vnitřních změnách. Někdy je to velmi náročné a staré vzory umí být velmi lákavé. Važme si sami sebe a pokroku, který jsme učinili. Podpory je mnoho, v nás i kolem nás.

Doba čtení 2 min.

Cesty k sobě


Nyní se nám přes léto dostane uvolnění, abychom ukázali hlavně sami sobě a tím pádem i svému životu, zda jsme pochopili to, co nám předcházející události a omezení přišly sdělit. Zda vyplavování strachů a našich nižších struktur pomohlo k uvědomování si, co jsou naše nejdůležitější hodnoty, a zda naše vědomí již tvoří v lásce a intuici nebo ještě ne. Jak jsme nyní na tom, bude mít vliv na události, které přijdou na podzim.

Tento článek jsem si dovolila sdílet k zamyšlení a hlavně udržení vnitřního klidu.

Cílem je pokračování každého z nás k vnitřnímu uvědomování si sebe sama, jako zvolené životní cesty, a ne jen chvilce zamyšlení v dobách koronaviru. 

Každý proces se děje z vesmírného (celkového) hlediska dokonale a je vždy v dokonalé rovnováze. Budoucnost nám ukáže, jak moc jsme se mýlili, pokud tento čas vnímáme jako něco, co postrádá rovnováhu. Pro ty, kteří se dokázali v tomto čase zastavit a nahlížet na život z vyšší perspektivy je určen tento článek, jako pozvánka k pokračování v lehčí a jasnější cestu.

Zdroj: pixabay.com

Začátkem roku přišla i k nám prostřednictvím médií a pak vlády tzv. pandemie, aby se probudili ještě ti, kteří spali, aby vyplavované strachy zatřásly těmi, kteří byli ještě zahaleni za závojem iluzí a žili ve starém systému vzorců a programů. A také ukázala těm, kteří dokázali být ve svém středu, udržet svůj vnitřní klid a vyrovnanost, jak krásný může být život i v době omezeních a kolektivních strachů.

Důvody byly různé a není v mém zájmu, teď tady všechny vypisovat, ale hlavní účel tohoto procesu byl pomoci ve vývoji těm, kteří byli již probuzeni a urychlit proces těm, kteří na sobě pracovali. Zároveň tzv. probudit ty, kteří se stále procesu změny bránili. Poukázat na mnoho našich iluzí a pomoci ve vývoji nového paradigmatu.

Všichni jsme na tom stejně, už není prostor pro ego, masky, nějaký duchovní vedení či nedej "Bože" vůdcovství. Nyní je to o každém z nás, o své vlastní síle, odvaze a rozhodnutí, co chceme žít a tvořit. Je to také o sdílení informací, inspirace, nápadech a názorech. Je to o jednotlivci a zároveň tvorbě pro celek.

Toto období ukázalo tolik úhlů pohledu, tolik možností vědomí, že sledovat to z pohledu kolektivního pole je nádhera a uvědomění si dokonalosti života a jeho vedení.

Nyní přichází období plození. Tvorby nových nápadů (plodů) z místa pokory, vděčnosti, z prostoru klidu a důvěry v celý proces. Ten, kdo zasel, zaléval a udržoval klid a harmonii, nyní bude tvořit plody, které na podzim přinesou dokonalou úrodu. Úrodu, kterou dopředu neznáme a ani nepotřebujeme znát.

Nadcházející období je zkouškou, zda jsme pochopili transformační proces, zda jsme již uzřeli nádheru života a nyní v harmonii, lásce a klidu budeme opečovávat a tvořit své vlastní plody. 

Není to o návratu k rychlosti, zapojení se do procesu tzv normálu jako předtím, ale k pokračování ve změně samotného našeho bytí uvnitř každého z nás.

Abychom si vzali z minulého období "omezení" poučení, abychom si zachovali to dobré, co nám to přineslo, aby změny pohledu a myšlení, které to odhalilo, byly akceptovány a zařazeny do našich životů.

Jdeme do dalšího cyklu a jaký tento cyklus bude, je na každém z nás. Může to být nejkrásnější období nebo nejnáročnější, co si zvolíme, to se bude nyní manifestovat.

Volba je na tobě.

Autorka: Mahulen Kisir

Zdroj: mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě