Zbavte se nepořádku

datum 11. 7. 2022

Termín "očista prostoru" jsem zavedla před mnoha lety, abych popsala odvětví feng-šuej, které jsem vytvořila a díky němuž vešlo moje jméno ve všeobecnou známost. Je to umění, jak vyčistit a posvětit energie v budovách, a především o tom byla moje první kniha, Vytvoření posvátného prostoru s feng-šuej.

Aby váš život dobře fungoval, je nezbytně nutné mít dobrý tok životodárné energie neboli čchi doma i na pracovišti. Feng-šuej nabízí mnoho způsobů, jak tento tok energie zlepšit, a právě očista prostoru je vysoce efektivní technika. Je to jednoduchý, ale přitom velmi účinný obřad pročištění zastavených energií, které se po čase nahromadily v budovách a jsou příčinou toho, že se v životě cítíte, jako byste se nemohli pohnout kupředu. Výsledky jsou doslova omračující a mnoho lidí se rozhodne, že tuto techniku učiní součástí pravidelné péče o dům, tak, aby prostor byl uklizený a čistý jak fyzicky, tak právě po stránce energetické. Tato technika, prováděná pravidelně, prospívá všem budovám, i když jsou velmi dobře navržené, a feng-šuej vždycky působí lépe a rychleji, když se provádí zároveň s očistou prostoru.

Rozeznáváme tři hlavní příčiny zastavené energie, kterým se očista prostoru věnuje:

  1. Fyzická špína
  2. Energie předchozích obyvatel
  3. Nepořádek

1. Fyzická špína
Tím myslím všechny typy špíny, prachu, nečistot, odpadků. Nízká hladina energie se vyskytuje vždycky tam, kde je špína, proto staré přísloví říká: "Čistota půl zdraví." Dobrý úklid je základní součástí očisty prostoru.

2. Energie předchozích obyvatel
Vše, co se v budově odehrává, se zapisuje do zdí, podlah, nábytku a předmětů, které v tomto prostoru jsou. Takto se vytvářejí vrstvy podobným způsobem jako fyzická špína, až na to, že je nevidíme, a hluboce nás ovlivňují. Například když se nastěhujete do domu, kde dřívější obyvatelé žili ve šťastném manželství, je pravděpodobné, že tu také najdete manželské štěstí. Na druhé straně, pokud předchozí obyvatelé byli nešťastní, rozvedli se, onemocněli, přišli na mizinu, přibrali na váze nebo se staly jiné věci, tak tyto energie zůstávají v budově a v obecné rovině způsobují, že se historie opakuje. Tyto přetrvávající vlivy vytvářejí překážky v podobě neprůchodných energií, takže byste se jistě takových vlivů rádi zbavili a prostor vyčistili.

3. Nepořádek
Každý nepořádek znamená překážku v plynulém toku energie prostorem. A to zase naopak vytváří překážky a zmatek v životě současných obyvatel.

Nepořádek je stagnující energie.

Nepořádek se hromadí tam, kde energie stagnuje, a naopak, energie stagnuje tam, kde se hromadí nepořádek.Takže nepořádek začíná jako symptom toho, co se s vámi děje v životě, a pak se sám nepořádek stane součástí problému, protože čím více nepořádku máte, o to více stagnující energie k sobě přitáhne. 


Vždyť to znáte. Jdete po ulici a vidíte, že na rohu někdo bezmyšlenkovitě odhodil prázdnou krabičku od cigaret. Druhý den jdete zase kolem a k prázdné krabičce se připojilo několik dalších odhozených věcí. Brzy tam bude hromada smetí a odpadků. Doma se nepořádek zmnožuje a hromadí úplně stejně. Začíná to nenápadně a pak se nepořádek pomalu, záludně a postupně zvětšuje - a totéž se děje se stagnující energií, která nepořádek obklopuje, a to má pak odpovídající následek v podobě stagnace ve vašem životě.

Když se vám nějak podaří svůj život opět uvést do pohybu, budete instinktivně chtít zbavit se nepořádku, vykázat jej z domova a začít nový život. Budete to pociťovat jako něco naprosto přirozeného. Takže jeden přístup k vypořádání se s nepořádkem spočívá v tom, že se pustíte do práce na sobě a na svém zdokonalování a počkáte, až se dostanete na úroveň, kdy už prostě nepořádek kolem sebe nebudete moci vystát. Můžete si na toto téma přečíst spoustu návodných knih nebo se můžete zapsat do nějakého kurzu (a já vám obojí mohu jen doporučit), ale zvolíte-li si tuto cestu, může to chvíli trvat, než budete natolik inspirováni, abyste se s nepořádkem vypořádali.

Vedle toho vám však nabízím nový přístup - abyste si dali svůj život do pořádku tím, že se vypořádáte se svým nepořádkem, starými krámy a mnoha nepotřebnými věcmi, protože to povede k obrovskému uvolnění životní energie a síly. A je to něco praktického a skutečného, co můžete aktivně pro sebe udělat a jak si můžete pomoci sami.
* * *

- z knihy Zbavte se nepořádku s feng-šuej, Karen Kingstonová

Zdroj: http://andelskydenik.blogspot.com/2020/03/zbavte-se-neporadku.html

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico