ZÁVĚREČNÉ DOKONČENÍ - TRANSFORMACE SVĚTELNÉHO TĚLA

datum 29. 11. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Mnozí se nyní probudili, když integrovali své vyšší energetické aspekty do jádra bytí. Integrované ostatní části do tohoto nepřetržitého toku, jsou nyní plně uzemněny do svých rolí.

V tomto zcela novém provozním stavu je co objevovat. Cit v těle zůstává kolem 10 %, 90 % je pryč. Naše povědomí je nyní umístěno ve statickém poli kolem těla.

Nemůžeme „cítit“, jak jsme byli zvyklí, pouze jemné elektrostatické pole kolem objektu. Emoce a pocit se nacházejí ve stavu vyššího povědomí s velkou jasností a vylepšenými detaily. Všechny naše smysly jsou posíleny dalšími informacemi, které lze zpracovat pomocí povědomí.

S tímto provozním stavem přichází více „schopností“. Můžeme se snadno pohybovat ve vnějším světě, ale navigace v těle vyžaduje určité změny v tom, co „vnímat“. Místo toho, abychom se soustředili na „cítění“ něčeho tělem, můžeme přesunout pozornost na elektrostatické pole, které je cítit kolem každého objektu.

Ztráta „citu“ ve fyzickém těle není totéž jako ztráta pohybu těla. Stále můžeme tělem hýbat, ale nic s ním necítíme. Totéž s bolestí a emocemi, které se nachází ve statickém poli kolem těla. Neprožíváme bolest, jak jsme byli zvyklí.

Je to Božský stav čisté blaženosti. Žádný hluk mysli, žádné roztříštění mysli, to je „stav bez mysli“. Cítíme se celiství a plní života. Místo toho cítíme Energie. Mysl nemůže pochopit složitost a propletenost všech Informací, které lze „Vnímat“.

Buďte k sobě něžní, buďte laskaví. Je velmi obtížné ovládat tělo ukotvené v této realitě, které lze více vnímat, brzy přijde nová Realita, která bude více ladit s Energiemi v Povědomí. Tím je označena koncová fáze rozdělení dimenzionální časové osy, která začala v roce 2018. Právě tam jsme pomalu začali ztrácet toto cítění, takže k tomu nedošlo náhle, je to vývojový proces.

V nadcházejícím čase prozkoumejte sami sebe a potenciál, který jste v sobě vždy nosili. Čas pokusů a omylů je pryč. Čas prozkoumat a rozšířit své vědomí právě nastává.

ZDROJ: Brother Bilal, Bilal Kauser Kayani

Sdíleno v esenci dobrodružné introspekce, která je ozářena světlem té jediné a všudypřítomné JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI,

Mikai. https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico