SPOLEČNĚ S COMPASSION IN WORLD FARMING A FARMOU NADĚJE SPOUŠTÍMlogo_zvirata_nejsou_zboziE NOVOU ON-LINE VÝZVU ADRESOVANOU PŘEDSEDOVI PARLAMENTU ČR KE SVĚTOVÉMU DNI ZA UKONČENÍ UTRPENÍ ZVÍŘAT PŘI PŘEPRAVĚ 29.8.2016.

Každoročně jsou na porážku, výkrm nebo další chov vyvezeny z ČR do zemí mimo EU desítky tisíc hospodářských zvířat. Nejvíc zvířat se vyváží do Turecka, v loňském roce to bylo téměř 30 tisíc. ČR je z celé EU třetím největším vývozcem zvířat právě do Turecka.

 

Bezbranná zvířata jsou nucena čelit úmorně dlouhým cestám, které pro ně znamenají nepředstavitelné utrpení. Natěsnaná v kamionech nemají dostatek vody, krmiva ani odpočinku, trpí horkem. Mnohá se po cestě zraní, onemocní či dokonce uhynou. V mnoha zemích jsou navíc tato zvířata po strastiplné cestě poražena brutálním způsobem bez omráčení.

PODEPIŠTE SE POD PETIČNÍ DOPIS ADRESOVANÝ PŘEDSEDOVI PARLAMENTU ČR

Nejnovější dokument organizací TSB|AWF a Eyes on Animals z června tohoto roku odhalil obrovské utrpení, kterému jsou během vývozu do Turecka podrobena i česká zvířata!banner_export


Celý dokument v anglickém znění si můžete pustit zde: https://www.youtube.com/watch?v=lOVtq-M0-Is  Je nazvaný Doomed Journey, což můžeme přeložit např.  jako Prokletá cesta. VARUJEME, záběry jsou skutečné, ukazují brutalitu, kterou zvířata zažívají. Doporučujeme, aby ho zhlédli jen dospělí.


V ČR platí unijní nařízení Rady č.1/2005, o ochraně zvířat během přepravy a rozsudek Evropského soudního dvora, který nařizuje, aby evropské právní předpisy pro přepravu zvířat platily i na cestách mimo území EU. Nicméně, jak opakovaně dokazují investigativní záběry organizací na ochranu zvířat, dodržování této legislativy se nevymáhá a těm, kteří ji porušují, nevznikají žádné právní následky.

Neexistuje žádné rozumné ospravedlnění tohoto krutého a zbytečného obchodu. Jediným řešením je úplný zákaz exportu hospodářských zvířat z ČR do zemí mimo EU. Prosíme, podepište petici ještě dnes.

Petici si lze také stáhnout a vytisknout PETICE k tisku – zakaz exportu zvirat z CR mimo EU. Vyplněné petiční archy zasílejte na adresu: Společnost pro zvířata – ZO ČSOP, Michelská 5, Praha 4, 140 00. Děkujeme. Více informací k petici si můžete stáhnout ZDE.

 


29. 8. 2016
Světový den za ukončení utrpení zvířat při přepravě logo_zvirata_nejsou_zbozi

Tento den byl poprvé stanoven v tomto roce 2016 org. Compassion in World Farming. Koná se u příležitosti dvacetiletého výročí od největšího neštěstí při přepravě zvířat, kdy 29. 8. 1996 uhořelo nebo se utopilo 67 488 ovcí při požáru lodi v Indickém oceánu.
Tento den se po světě konají akce s názvem Zvířata nejsou zboží k přepravě/Animals are not freight, www.notfreight.org
Více informací v tiskové zprávě . V ČR jsme tento den spolu s org. Compassion in World Farming předali naši žádost úřadu premiéra ČR a zahájili petiční a online akci, viz. výše. V Praze jsme upozorňovali veřejnost na problematiku přepravy hospodářských zvířat na jatka nebo další výkrm na dlouhé vzdálenosti.
Více fotek z akce můžete zhlédnout na našem facebooku.


 2015

banner_stop_preprave_on_line_akceSTÁLE AKTUÁLNÍ –  STOP VÝVOZŮM ŽIVÝCH ZVÍŘAT DO TURECKA!

Dvanáct členských států EU, včetně ČR, povoluje vývozy hospodářských zvířat do Turecka, přestože se přeprava značně prodlužuje dlouhým čekáním na tureckých hranicích. Žádejte s Compassion in World Farming a s námi ukončení tohoto krutého obchodu!

Věříme, že pro ukončení každoročního strádání milionů hospodářských zvířat je nezbytně nutný úplný zákaz vývozů zvířat z Evropské unie.Než se však takový zákaz zavede, je potřeba přimět evropské země, aby přestaly povolovat vývozy zvířat do Turecka.

Tato přepravní trasa je obzvlášť znepokojující, protože zvířata mohou být celé dny zadržována na hranicích v přeplněných, znečištěných kamionech bez možnosti odpočinku či napájení. Taková přeprava je porušením legislativy EU, která má být podle výnosu Evropského soudního dvora dodržována až do cíle cesty, i když zvířata opustí EU.

Členské státy by neměly povolovat žádné vývozy do Turecka, protože vědí, že kvůli zpoždění na hranicích je přeprava nelegální. Přesto se Evropská komise zdráhá zasáhnout. Jestliže Komise nic nepodnikne, my ano!

PODEPIŠTE ON-LINE PETICI ADRESOVANOU MINISTRŮM

Připojte své jméno a údaje k online zasílání emailů ministrům zemědělství na webu compassion. Email od vás dostanou ministři v České republice, Německu, Francii, Itálii, Maďarsku, Estonsku, Rakousku, Litvě, Lotyšsku, Bulharsku, Řecku a Slovensku s výzvou, aby přestali povolovat vývozy živých zvířat do Turecka.Po kliknutí na výše  uvedený banner „ON-LINE AKCE“ budete na webu Compassion in World Farming: End illegal live exports to Turkey! Zde vyplňte své jméno, příjmení, vyberte zemi – ČR, vložte svůj email a klikněte: Click here to send.


Text emailu pro ministry:

FOTO - CZ Hzv bovini fermati curtarolo polizia provinciale-2, Sept. 2012, Italy

Zvířata nejsou na dlouhé cesty zvyklá. Podlahy jsou kluzké od výkalů, proto dochází během cesty ke zraněním při pádu zvířete..

Prosím, nepovolujte vývozy živých hospodářských zvířat do Turecka.
Zásilky živých hospodářských zvířat na vývoz do Turecka, které povoluje vámi řízený orgán, porušují legislativu EU. Schvalováním těchto vývozů legislativu porušuje rovněž kompetentní orgán. Když jsou zvířata do Turecka přepravována po silnici, jsou zadržována na hranicích a na vozidle stráví i několik dní. Kamiony parkují v prostorách bez zastínění a v létě zvířata často trpí horkem a nedostatkem vody. Na kamionech se hromadí výkaly. Na hranicích nejsou žádná zařízení pro vyložení zvířat, aby si mohla odpočinout nebo být ošetřena, pokud onemocní. Nelze tedy ani kamiony vyčistit.
To jsou velmi vážná porušení Nařízení 1/2005. Evropský soudní dvůr stanovil[1], že toto nařízení platí až do cíle cesty – i za hranicemi EU. Nařízení požaduje, aby kompetentní orgán před schválením přepravy zvážil, zda splňuje legislativní podmínky. Schvalováním zásilek hospodářských zvířat z vaší země do Turecka porušujete legislativu, a způsobujete tak zvířatům nesmírné utrpení.
Je nezbytně nutné učinit opatření, které zajistí, aby silniční přeprava zvířat z vaší země do Turecka nebyla povolena vzhledem k problémům na hranicích, které jsou vám již známy.
[1] http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-04/cp150043en.pdf


COW ON TOUR (kampaň je ukončená)

20. 11. 2015 Petice za ukončení vývozu hospodářských zvířat na jatka mimo EU byla předána!

Děkujeme všem 176 062 soucitným lidem z EU, kteří podepsali petici během evropského turné „Cow on Tour“ a 115 soucitným europoslancům, kteří podporují kampaň za zákaz exportů hospodářských zvířat na jatka mimo EU! Z  České republiky petici podpořilo 3144 občanů, děkujeme!


18. 11. 2015 byla petice předána Evropské komisi. Až Compassion in World Farming obdrží oficiální odpověď, budeme Vás informovat.

Předání PEtice Stop live exports, 1

PETICE UKONČENA – podepsání petice za ukončení vývozu živých hospodářských zvířat mimo území EU bylo ukončeno. Informace o proběhlé akci naleznete v odkazu:„Cow on Tour“ a petice za ukončení vývozu hospodářských zvířat na jatka mimo EU

(pozn. po kliknutí na výše uvedený odkaz, budete přesměrováni na naši stránku pomahame.spolecnostprozvirata.cz, kde níže pod odstavcem stačí vyplnit e-mail, po odkliknutí „odeslat“ se dostanete přímo na petiční stránku org. Compassion in World Farming, zde vyplníte jméno, příjmení, e-mail a zemi. Děkujeme Vám)


IMG_5770A proč kampaň COW ON TOUR? Jednoduše s cílem ukončit strádání a týrání zvířat. Samotná dlouhotrvající cesta přes země EU a pak mimo EU, manipulace během přepravy a všechny strasti spojené s nakládáním a vykládáním, samotnou jízdou, to vše je pro zvířata náročné. Nejsou navyklá na cestování, bojí se všeho cizího – prostředí, jiných zvířat, lidí, zažívají teplotní a povětrností výkyvy, většinou trpí žízní a hlady, strachy a stresem, stojící nebo ležící ve svých výkalech, jsou pohmožděná a zraněná.

Navíc, na konci cesty je čeká pouze porážka na jatkách resp. zabití. Mimo EU již neexistují zákony na ochranu zvířat, i když by měla být zvířata z EU stále pod ochranou předpisů EU, není tomu tak v praxi. Mimo území EU, jsou obecně přístup a úcta k mimolidským živým tvorům na daleko nižší úrovni, často zcela chybí. Namísto hospodářských zvířat (jedná se až o 3 miliony zvířat ročně – počet kolísá, někdy i více), jenž jsou v IMG_5813naprosté většině určena na poražení na konci své strastiplné cesty, lze vyvážet maso a živočišné produkty (samozřejmě nejideálnější by bylo omezovat až ukončit pojídání zvířat celosvětově). Chybí jen politická a ekonomická vůle chtít a vůle ukončit trápení zvířat, která si sama nepomohou. Důkazy z přepravy zvířat naleznete v odkazech.

 


 

Dále čtěte:


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png