Každá duše podstupuje vtělení do fyzické roviny  proto, aby se poučila o lásce a o tom, jak lépe milovat. Aby mohlo k takovémuto poznání dojít, vyvíjejí se různé druhy vztahů, jejichž účelem je lepší porozumění tomu, co láska je a co láska není. Pochopení lásky má základní význam pro chápání smyslu života i pro duchovní vývoj každého člověka. Rezonuje-li člověk souhlasně se základními principy Nejvyššího Zdroje, tedy Jeho tvořivostí (aktivním principem), láskou a moudrostí,  je láska (jež má být chápána jako dokonalý stav harmonie v těle, duši i duchu člověka) jednou ze základních hodnot smyslu jeho života na Zemi, neboť pouze ona je skutečná…

Člověk se po mnoho inkarnací vyvíjí postupně a prochází třemi základními  stupni vědomí,  od fyzického vědomí přes duševní, až dospěje k vědomí duchovnímu. V rovině tří stupňů vědomí bude také průběžně prožívat a vnímat i tři stupně rozdílných lásek. Nejvyšším smyslem intimity ve vztahu mezi partnery  rozhodně není čistě analytické porozumění. Měli bychom odolávat pokušení vztahy tolik rozpitvávat. Mohlo by nás to totiž svádět k tomu, abychom se rafinovaně vyhýbali skutečnému prožitku lásky.

V samém jádru esence lásky se skrývá hluboké tajemství. Demystifikovat lásku znamená ztratit ji. Její tajemství vytváří životodárnou energii, která nás okouzluje, dojímá a léčí.

V příliš mnoha vztazích je tajemství z lásky vytlačeno. Plány, forma, analýza, definice,  to všechno může být použito k zablokování duchovního proudu lásky. Tajemství opravdové lásky je velmi  křehké a potřebuje naši ochranu. Pokud máme pít z onoho  skutečně čistého božského pramene lásky, musíme se podvolit vznešenému dramatu.

Kdysi bylo napsáno: ,,Peklo jsou ti druzí.” A stejné je to i s nebem… Vztahy mohou být peklem. Někdo vyžaduje více času nebo pozornosti, někdo jiný nemá dost volnosti nebo osobního prostoru. Někdo chce ovládat, jiný se brání. Někdo pláče a snaží se dostat dovnitř, jiný  zase vzdychá a snaží se dostat ven. Znovu a znovu jsme citově bombardováni. Často si říkáme: ,,Proč se vůbec namáhám?!”

A přece se jednou za čas náhle rozzáří v našem životě hvězdy: po minutu, hodinu, možná den, rok či mnohem déle zažíváme onu dokonalou lásku.  Někdo nás vidí takové, jací skutečně jsme, a přesně takové nás i miluje. Naše duše souzní a opatrujeme si společný vnitřní svět, který se mezi námi dvěma vytvořil. Máme pocit, že každičká část našeho těla, duše i ducha se zná s tím druhým. A právě v té jedné chvíli se necítíme na Zemi tak sami. Cítíme se utěšeni, naplněni… Ale pak se ozve tzv. skutečnost tohoto světa, či spíše nerealita vyšších světů. Neboť láska představuje onu nejvyšší sílu Božského Zdroje, nezměnitelnou realit vesmíru, která jej tvoří, rozšiřuje  a prosvětluje. Bohužel však svět, jenž si spousta lidí pro sebe po spoustu inkarnací vytváří,  ji neuznává, ani nezrcadlí.

Lidé si vytvářejí  nepřátelskou duševní říši, v níž místo lásky vládne strach. A láska v aspektu strachu nemůže existovat. Proto je v této rovině velmi obtížné získat trvalou lásku, neb se vymyká celospolečenskému emocionálnímu naladění, ale i naladění frekvencí energie lásky jako takové. V tomto iluzorním světě je pak vytvořena jakási umělá forma lásky. Je založena spíše na toleranci, než na opravdovém přijetí, spíše na formě, než na obsahu, a spíše na spojení fyzických těl, než  na skutečném spojení duší. A dokud půjdeme jen po povrchu, dokud se nebudeme hnát za vrcholným zážitkem lásky, mají tyto vztahy celkem slušnou šanci na přežití. Pokud se však odvážíte chtít víc,  povstanete a vědomě prohlásíte, že nechcete přijímat omezení vnucená  lásce v tomto světě,  a že chcete zvednout závoje iluzí a masek, pak vyzýváte síly strachu k souboji. Strach se vašim ideálům lásky bude vysmívat a ukáže vám ohnivou podstatu lásky, představí vám ji jako ohnivý kruh nebezpečně kmitající kolem vás. Ten oheň je ničivý a spalující, ale pokud nad strachem zvítězíte, milost vás vybaví charakterovými vlastnostmi z ocele, které transmutačnímu žáru vašich emocí, vyvolaných zejména okolím,  odolají.

Dvě očištěné a vědomé duše, které upřímně spojí své duševní a  duchovní síly, vytvářejí  doslova božskou energii.  Tato moc se odráží i ve fyzické realitě. Nukleární fúze i nukleární štěpení jsou fyzické důsledky mimořádných možností ničit nebo tvořit. Záleží na tom, zda se dvě jednotky života oddělují nebo spojují. Vztahy mohou být ,,silně špatné“ a mohou být i ,,silně dobré“, ale nikdy, nikdy, nemohou být bez síly.  V lásce jsou vždy přítomny zářící rozžhavené uhlíky, které signalizují zasvěcení duše. Pokud tam není oheň, není to láska. Duševní souznění dvou zářících duší otevírá  onen jasný průchod do duchovních světů.

Ano, jistě, může to být vztah, manželství, které vydrží navěky. Může to mít všechny ty známky, co svět nazývá ,,solidním vztahem”. Ale pokud vás to nenutí, abyste se posunuli o stupínek výš, pokud vám to netrhá srdce na milion kousků, aby se pak ve chvíli osvíceného porozumění znovu zacelilo, pak jste opravdově nemilovali. Kdykoliv se naskytne šance na hlubokou lásku, stojí před ní  ona vysoká zeď ohně. Ten oheň na sebe může vzít podobu něčeho, co vás spaluje zevnitř, nějaký vnitřní stav, nebo může mít podobu jakési vnější okolnosti. Ale nikdy není lásky bez žáru ohně. Mystikovi, člověku na cestě duchovního vzestupu vědomí přítomnost žáru ohnivého elementu  neříká ,,běž pryč”, ale ponouká ho: ,,Jestli jsi dost silný, abys to ustál, tak tady je láska.” Ve skutečnosti je to právě žár ohnivého elementu, který nás formuje. Nepředstavuje pro vztah nebezpečí, ale největší dar. Nespálí základní podstatu, ale všechno ostatní. Když se před vámi tyčí ohňová stěna a ten, koho skutečně milujete, stojí na její druhé straně, pak z vás odvaha natáhnout se skrze oheň po ruce vašeho milovaného činí magickou bytost schopnou projít ohněm, aniž by vás popálil. V tomto okamžiku se napojujeme na odlišnou frekvenci vědomí. Když toto dokážeme, pak dokážeme téměř cokoliv.

Vězte, že radost z vědomí, že jste zvítězili nad žárem ohně, že se kov ve vašem srdci změnil v tekuté zlato  proudící do celého bytí, činí nejen ze vztahu, ale i z vás samotných  onen posvátný kalich, svatý grál…

(upravený úryvek z knihy „Vztahy na cestě osobně-duchovního rozvoje“, vice viz rubrika „KNIHY“)

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz) 14. 12. 2016

 

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png