V minulém zamyšlení jsem psala o tom, že láska bez podmínek není výměnným obchodem. Stručně řečeno: za svou náklonnost neočekáváme nic nazpět. To se ale snadněji napíše, nežli žije, protože všichni máme ve vztazích jistá očekávání. Například když někoho považujeme za svého přítele, očekáváme, že se jako přítel bude chovat. Logické, že?

Háček je však v tom, že každý z nás chápe podstatu přátelství jinak. Najdou se lidé, kteří vám budou tvrdit, že přítel je ten, kdo je vám v případě potřeby ve dne v noci k dispozici; ten, kdo vás vždycky vytáhne z průšvihu; ten, kdo vás nechce měnit; ten, komu můžete zavolat třeba o půlnoci a on za vámi okamžitě přijede; ten, kdo vás má rád více nežli sám sebe… Zkuste si nyní procítit, jak chápete slovo přítel vy sami. Jak byste definovali přítele? Budu ráda, když se o své postřehy podělíte v komentáři.

Aby toho obtížného nebylo málo, často se stává, že přátelství chápou vaši přátelé jinak než vy:-), a pak kvůli rozdílnému výkladu tohoto slova dochází k nepochopení a zmatkům. Jak to cítím já? Pro mě je přítel kdosi, kdo zná svou hodnotu a zná i tu mou a obě považuje za stejně velké. Je to člověk, pro kterého jsem v životě důležitá a on je důležitý v tom mém, protože se máme vzájemně rádi a jsme rádi za to, že jsme se našli. Je to někdo, kdo je upřímný a je ochoten se mnou trávit čas, povídat si, sdílet, poradit, pomoci, upozornit mě na blížící se “průšvih”, když se do nějakého ženu, ale zároveň respektovat mou svobodnou vůli. Je to někdo, komu můžu říci o sobě vše a on si to nechá pro sebe a neodsoudí mě. Může mít jiný názor a nebojí se mi ho říci. Přátelský vztah je bez násilí, byť jemného, podprahového. Není v něm nátlak, manipulace, citové vydírání, výměnný obchod. Když něco dám, dávám, protože chci a z radosti z dávání a ihned na to zapomenu. Nečekám nic nazpět. O to krásnější je, když něco přijde. Přítel je člověk, který mě zná a ví, co mi udělá radost a čas od času má potřebu mě potěšit, hlavně když cítí, že je mi ouvej.

To ale neznamená, že by jeden přítel měl dávat výrazně více a druhý méně! Jako v každém vztahu, i tom v přátelském, existují vrstvy. Vrstva fyzická, materiální, mentální, emocionální a duchovní. A aby vztah dlouhodobě fungoval, musí být na obou stranách rovnováha. Jestliže já dávám více na úrovni materiální, protože jsem na tom finančně lépe, může můj přítel dávat více třeba ve vrstvě mentální, je-li například vzdělanější a může mi například pomáhat se studiem. Nebo ve vrstvě emocionální, je-li ochoten naslouchat mým potížím se vztahy. Tím se celkový podíl přijaté a vydané energie vybalancuje. Jak poznám, že je můj přátelský vztah vyrovnaný? Teď napíšu něco, co bude ve zdánlivém rozporu s tím, co jsem tvrdila o výměnném obchodu. Ale pouze ve zdánlivém, protože i ve vztazích je důležitá energetická rovnováha. Je nutné, aby člověk uměl jak brát, tak i přijímat. Jestliže někdo neumí dávat nebo přijímat, vzniká disbalance a tedy problém.

Vyrovnaný vztah se pozná podle toho, je-li přibližný poměr investované energie v součtu ve všech vrstvách, na kterých můj vztah existuje, srovnatelný. Zjednodušeně řečeno: je srovnatelná moje vynaložená energie, i energie, kterou do vztahu investuje přítel/kyně. Nemůže se o kontakty, program, dárky a společně strávený čas starat pouze jedna strana a druhá se “jen vézt”. Energie se nedá “spočítat” na chlup přesně, a ne v každé situaci (když se kamarád rozvádí, bude asi potřebovat moji pomoc více, než když je v pohodě), ale v dlouhodobém horizontu. Pokud není příjem a výdej energie vyrovnaný a jeden přítel dává dlouhodobě daleko více nežli ten druhý, vzniká disharmonie. Pak není možno hovořit o přátelství, ale spíše o tom, že jeden druhého využívá či dokonce zneužívá.

Možná to znáte sami. Máte kamarádku, která vám pravidelně v neděli ráno volá a hodí na vás všechny svoje týdenní strasti, i když jste ji opakovaně upozorňovali, že v neděli ráno prostě lenošíte a užíváte si pocitu, že nic a nikam nemusíte. Kamarádka to ale ignoruje, a tím pádem povyšuje svoje potřeby nad vaše. To znamená, že považuje svou hodnotu za vyšší nežli tu vaši. A to přátelé nedělají. Může vás i citově vydírat “celý týden si na mě neuděláš čas, tak si se mnou můžeš aspoň v neděli ráno na chvíli pokecat, to jsi kamarádka?”, a podobně. Nebo máte kamaráda, který vás s oblibou zve do restaurace, ale při placení často zjistí, že si “zapomněl” peněženku doma. Vy útratu zaplatíte za oba, ovšem ani příště neplatí kamarád, ale opět vy. Prostě se na to nějak “zapomene”. Způsobů, jakými nás “přátelé” dokážou zneužívat, je celá řada. Budu ráda, když se o své zážitky podělíte v komentáři.

Jestliže jsem to já, kdo je neustále zachraňován z průšvihů, je na mém vztahu ke kamarádce něco špatně. Očekávám od ní totiž pomoc a to, že mi stále pomáhá, mě zbavuje zodpovědnosti za mé volby a činy. Spoléhám se na ni, ne na sebe. A to není dobré, protože se sama nic nenaučím. Nenaučím se řešit dané situace. Je to jako by moje kamarádka za mě psala domácí úkoly. Já zůstanu nevzdělaná, ale dostanu jedničku. A to není fér. Ani vůči mně, ani vůči kamarádce. V životě však přicházejí situace, kdy své přátele potřebujeme daleko více, než obvykle – například když je nějaký člen naší rodiny těžce nemocný, jsme po rozchodu s partnerem, umřel někdo blízký nebo máme jiné potíže. Pak je samozřejmě na místě kamarádovi v nouzi pomoci, aby se z těžké situace mohl vzpamatovat a nabrat síly. Ovšem i doba rekonvalescence je dobou časově omezenou, a pokud je kamarád dlouhodobě ve stejném stavu, je na místě odkázat jej na odborníka. Možná mu totiž moje péče vyhovuje a vlastně nechce se svou situací nic dělat.

Krásný den přeje,

Petra

www.na-ceste-duse.webnode.cz

FB: https://www.facebook.com/notes/na-cest%C4%9B-du%C5%A1e/zamy%C5%A1len%C3%AD-na-t%C3%A9ma-co-p%C5%99esn%C4%9B-je-p%C5%99%C3%A1telstv%C3%AD/1196059000479991

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png