Zamilujte se do existence

datum 2. 12. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Existuje úroveň, kde se existence zamiluje do existence, která ve skutečnosti neexistuje. Ano, mnohá mysl bude vnímat protiřečení si, ale to je mysl. Stav existence, vnímání, že existuji - je věčné a toho se lze nejen chytit, ale tím se hlavně lze stát tady a teď. 

Zamilujte se sami do sebe, ale ne z úhlu pohledu Já jsem, ale jen Jsem, tedy existuji. 

Pokud se bytost uvědomuje, pokud bytost již prošla fází, kdy plně rozpoznává představy (programy, vzorce, myšlenky) z obsahu mysli a skutečnost (bytí v přítomnosti tady a teď), pokud je obsah mysli stále více rozpoznáván a uvědomován si, pak pomalu a jistě jeho síla, jeho nadvláda končí a stále častěji se děje jen stav existence - bytí tady a teď.

Není to řízeno myslí, ani to není něco, co může bytost nějak ovládat, změnit, udržet, děje se to samo a tyto informace pro mysl není nutné chápat, či dokonce nad nimi přemýšlet, ale jen je nechat projít jedním uchem tam a druhým ven. Pokud totiž něco ze slov bude rezonovat, uloží se to samo...

Děj se pak v určité úrovni jen zdánlivě děje, osoba již není důležitá a je tu jen pocit existence. Vnímání existence, stav existence, který se začne rozvíjet, rozpínat a převládat. Bytost je na cestě domů, i když ve skutečnosti žádná bytost ani cesta domů neexistuje. Jen stav existence, jen vnímání toho, že existuji, že existuje pozorovatel, který se také pomalu rozpouští a zůstává jen stav existence. Bytí tady a teď se začíná rozprostírat celou bytostí i mimo ni, neboť bytost, hranice bytosti mizí a stav existence se začíná rozvíjet a rozlévat napříč vším a zároveň ničím. 

V zájmu celku se děje zdánlivý děj. 

A v jeden okamžik jen stav existence zůstává a už tu není žádné Já, žádné představy, žádné touhy, přání, žádná minulost ani budoucnost, je jen přítomný okamžik tady a teď, samotné bytí, které vyvstává a zase se vrací do existence, která jediná je. 

A cokoliv nyní napadne mysl, je z obsahu mysli, jen myšlenka, která není důležitá, není skutečná, a není ani vaše, jen si ji lze uvědomit a přijmout ji takovou jaká je, bez hodnocení, bez rozvíjení. 

Nejste tou myšlenkou, nejste myslí, nejste ani bytostí, ani tělem, nejste ani součástí děje, a přeci je tu zdánlivý děj, existence.

Zamilujte se do existence. 

Pokud odkloním pozornost, kdykoliv mě tato možnost přijde do mysli ke stavu existence jako toho, co jediné existuje, a děje se to samo, pak veškerý děj se přesouvá do úrovně bytí tady a teď, kdy princip v Dualitě nemá co vyrovnávat, nemá co uvádět do rovnováhy plus a mínus a jen se děje děj. 

V přítomnosti je vnitřní klid a naplnění, že vše je takové jaké to je - stav existence. Stále dokola stejná slova pro mysl a přeci se to děje samo bez záměru. 

Bez existence, která ve skutečnosti neexistuje, i když právě stav existence je to jediné, čeho se v určité úrovni můžete chytit.

Zdroj: www.mujnaplnenyzivot.cz

Více i na www.facebook.com/mujnaplnenyzivot 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico