Pro mnohé je tato doba velmi náročná v každodennosti, protože se stále otevírají další a další stará zranění, stará rodová prokletí, stará zatížení, která duše ještě vědomě nestačila zpracovat a tzv. proměnit do nového prožívání a tím i nové životní reality. Toto období je O HLOUBCE, vše jde do hloubky těch nejskrytějších zákoutí duše a tím i jemněhmotných těl.  Je tu však i taková skupina bytostí, kteří již plně žijí své NEBE NA ZEMI a umožnují si plně vždy materializovat, co je i součástí VĚDOMÍ NOVÉHO PARADIGMA ŽIVOTA NA ZEMI.

Kdo již uzavřel vědomě veškerou minulost a odpojil se ve svých jemněhmotných tělech od všeho, co již naplnilo záměr, přijímá v sobě tak zvaný NOVÝ SVĚTELNÝ KODEX, který je tu pro všechny, jakmile jsou PLNĚ PŘIPRAVENI. Tento světelný kodex není odměnou, není darem, není požehnáním, JE BOŽSKÝM PRÁVEM KAŽDÉ LIDSKÉ BYTOSTI, která se VĚDOMĚ dokázala vymanit a odpojit se od smluv a realit dávné či nedávné minulosti. Všichni, kdo cítíte, že již máte tzv. uzavřen veškerý karmický cyklus ve všech životních oblastech, plně si umožněte aktivovat tento SVĚTELNÝ KODEX NOVÉHO PARADIGMA VE VAŠEM VĚDOMÍ, VE VAŠICH JEMNĚHMOTNÝCH TĚLECH, VE VAŠÍ REALITĚ TADY A TEĎ.

ZÁKON LEHKOSTI BYTÍ
ZÁKON VYVÁŽENÍ MUŽSKÉHO A ŽENSKÉHO PRINCIPU
ZÁKON BEZPODMÍNEČNOSTI
ZÁKON SVOBODNÉHO BYTÍ
ZÁKON VŠEOBJÍMAJÍCÍ A PLYNULÉ HOJNOSTI
ZÁKON LIDSKÉHO POTENCIÁLU
ZÁKON MATERIALIZACE TADY A TEĎ
ZÁKON BYTOSTNÉHO BLAHOBYTU
ZÁKON DŮVĚRY

Jednotlivé zákony budeme postupně projevovat v takových slovech, aby se ve vašem bytí v lehkosti aktivovaly jako NOVÁ REALITA VAŠÍ KAŽDODENNOSTI. Opět opakujeme, že tento světelný kodex může být  zcela prožíván v každodennosti pouze po pečlivém ukončení všech karmických zatížení, které si duše přinesla ze všech minulých životů do tohoto inkarnačního cyklu. Mluví-li se o slově KARMA, často je tento pojem nesprávně vnímán ve vašem vědomí.  Karma není pouze splácení nějakého dluhu z minulosti, ale i pouhý BLUDNÝ KRUH TAKOVÉ PŘÍČINY,  JEHOŽ NÁSLEDEK NYNÍ ODŽÍVÁTE a v tento život jste si zadali z tohoto bludného kruhu VĚDOMĚ VYSTOUPIT.

  Například: žili jste dosavadně pouze v roli oběti a vaše vibrace oběti stále trvá. Je čas z ní vystoupit pouze VĚDOMĚ.  Žili jste v jistém nedostatku jakékoliv formy, je třeba z tohoto nedostatku vyjít pouze VĚDOMĚ. Žili jste životy bez souznění a souladu v partnerství, je dnes vaše božské právo vystoupit ze starého otisku VĚDOMĚ a umožnit si být vyvážen a vyvážena takovým protějškem, který je frekvencí lásky a soulad je následkem tohoto nového vyvážení.

AŤ JE STÁLE VÍCE PŘIPRAVENÝCH BYTOSTÍ PRO UKOTVENÍ SVĚTELNÉHO KODEXU NOVÉHO PARADIGMA PLANETY DO SVÉ KAŽDODENNOSTI.

VĚDOMÍ A VNITŘNÍ GEOMETRIE ZVANÁ „ NEBE NA ZEMI“  JE TADY PRO VŠECHNY, AVŠAK ZATÍM POUZE PRO VŠECHNY PŘIPRAVENÉ.

Strážci projektu NEBE NA ZEMI

Zdroj: http://www.editasantiago.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě