Základní nauka o člověku (5)

datum 5. 7. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Pozorující lidské bytí nehodnotí, neztotožňuje se, nesoudí a nemanipuluje. Prostě existuje ve stavu míru a vnímá vše kolem. Je jako číšník v restauraci, nikoho neposlouchá, ale slyší vše. Jak ale zastavit samovolný vznik myšlenek? V článku naleznete inspiraci.

Doba čtení 3,5 min.

Cesty k sobě


Člověk a ovládnutí vlastní mysli

K tomu, aby v sobě člověk navodil alespoň částečný stav jakéhosi vnitřního klidu, je potřeba se vědomě naučit ovládat mysl a myšlení. Protože mluvíme o ovládání mysli, připomeňme si, že myšlení člověka není jeho vlastní „já“ a nemá vůbec smysl se s tím ztotožňovat. Pokud v mysli vznikne nějaká špatná myšlenka, není třeba se jí znepokojovat a považovat se za špatného, protože lze tuto myšlenku jednoduše zahodit, jako kus zmačkaného papíru. Pozorující lidské bytí není ve své podstatě zlé ani dobré, jen pozoruje, pozoruje tedy i špatné myšlenky. Pokud si lidské pozorující bytí uvědomuje samo sebe, neztotožní se s myšlením a nemusí podle něj jednat, pokud vidí, že by to bylo špatné. Navíc nemusí být jakákoliv myšlenka bezvýhradně produktem vaší mysli, ale může být podstrčená někým jiným, jinak řečeno zachycená. Proto není důvod se každou myšlenkou nadbytečně zabývat a jednat podle ní. Podobné platí i pro city. Pokud by někdo například prožil samotné spojení s Bohem, určitě by neměl běhat po světě, vyřvávat to na náměstích, líbat lidi, rozdávat lásku a nechat se unést spasitelským syndromem. Měl by se raději velmi krotit, protože pokud se takto začne chovat, lidé mu stejně nebudou rozumět, okolí ho bude považovat za blázna, který patří do ústavu pro duševně choré.

Jak tedy zkrotit svoji mysl? Někteří lidé, pokud zaměří svoji pozornost do své hlavy a začnou pozorovat svoje myšlenky, učiní v sobě zajímavé zjištění. Jejich mozek si vytváří myšlenky sám jednu za druhou, chaoticky, třeba na základě různých podnětů z okolí. Tento proces probíhá většinou nekontrolovatelně. Dokonce může kdokoliv zjistit, že to tak má stále po celý život. Člověk to prostě považuje za normální. Otázkou je, jak to zastavit. Nyní si tedy popíšeme techniku na zastavení samovolného procesu myšlení v lidském mozku.

Aby kdokoliv dokázal zastavit myšlenky ve své hlavě, je potřeba využít pozorovací schopnosti našeho pozorujícího lidského bytí. Nejlepší je lehnout si někde v tichu na postel a zavřít oči. Poté začnete pozorovat myšlenky ve své hlavě. A nyní přijde podstatná věc. Lidé si všímají svých myšlenek, ale to je špatně. Přesunete tedy svoji pozornost z myšlenek na ten okamžik, kdy se jedna myšlenka mění v jinou. Může to být i změna jedné představy za druhou. Mezi myšlenkami je jakási malá pauza, prázdná mezera, takový krátký okamžik ticha. Pokud začnete hledat svým pozorujícím bytím tyto krátké okamžiky mezi myšlenkami, začnou se po chvíli tyto mezery zvětšovat. Ve chvílích očekávání další myšlenky se mezera ticha roztáhne ještě víc. Po dobu očekávání další myšlenky se ve vaší hlavě nepohne nic. Po krátkém trénování zjistíte, že vaše samovolné myšlení se časem zastavilo, že myšlení používáte jen ve chvílích, kdy potřebujete, nebo svou mysl naopak podle potřeby vypnete. Vypnutí mysli se provádí soustředěním pozornosti na tiché mezery mezi myšlenkami. Najednou používáte mysl účelově, jako nějaký nástroj. Lze se to snadno naučit a není to nic komplikovaného. Člověk se může sice cítit z počátku trochu divně, ale po několika dnech na sobě začne pozorovat jisté pocity uvolnění a klidu, které bude časem považovat za normální. Nejpodstatnější na celé technice je to, že je potřeba zaměřit svoji pozornost na mezery mezi myšlenkami, v žádném případě ne na myšlenky, a doslova čekat na další myšlenku.

Co lze říct závěrem k této technice. Je ve vlastním zájmu člověka používat představivost i myšlení s rozvahou, pokud možno kontrolovaně a vědomě. Kvalita myšlení, schopnost pamatovat si, analyzovat jevy, hledání souvislostí a další schopnosti myšlení, jsou silně závislé na struktuře mozku. Ve struktuře mozku jsou mezi lidmi někdy až propastné rozdíly. Tato rozdílnost je dána genetikou a nejde s tím moc dělat. Rozdíly existují jak mezi různými lidskými rasami, tak i mezi jedinci jedné rasy. Existují i zjevné rozdíly ve schopnostech mezi muži a ženami. Jak již bylo řečeno, žádná rovnost na této úrovni neexistuje. To, co se zdá jednomu člověku zcela jasné a pochopitelné, nemusí druhý člověk pochopit nikdy v životě.

Kvalita myšlení je jeden z nejvíce limitujících faktorů člověka, který by ovšem neměl být chápán jako důvod k pocitu nadřazenosti. Struktura mozku ovlivňuje i další schopnosti člověka, jako třeba představivost, manuální zručnosti a podobně. Dalším omezujícím faktorem je tělo samotné. Člověk nemusí být třeba příliš chytrý, ale může být velmi nadaný v umění, na nějakou manuální práci, tvoření čehokoliv jiného. Na každého člověka by mělo být nahlíženo nejprve z pohledu rovnosti na úrovni pozorujícího lidského bytí. Teprve potom z úrovně omezení daných lidským tělem. A každý člověk, který takto vnímá a respektuje druhé, zasluhuje úctu. Pokud se ovšem člověk změní ve zvíře, se kterým není možná jakákoliv domluva, ztotožněného s čímkoliv, který ohrožuje životy druhých, tak takový člověk žádný respekt nezasluhuje a může dokonce přijít o právo žít.

Autor: neznámý

Základní nauka o člověku (4)

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico