Základní kámen budoucnosti

datum 18. 6. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Lidé Země, obětovali jste mnohé, abyste se dostali až do tohoto bodu. Země se usazuje v nové dimenzi a k projevení ve hmotě již chybí pouze několik měsíců. Aby došlo k prostupu v souladu s její energií, je potřeba odpojit se od programů minulosti. Je potřeba, aby byly přepsány nejen programy, ale také zvědoměna touha bytí v tomto novém prostoru a čase, kdy vše je spojeno se vším. Kolektivní naladění však tomuto dosud nepřálo, neboť jsou zde stále mnohé pochybnosti v srdcích lidí a je zde slepá důvěra v některé zdroje, které však sledují pouze svůj cíl. Důležitou informací zůstává, že prahu přestupu může nyní dosáhnout necelých 14 % obyvatel této reality. Tak, jak se blíží změna budoucích dějů, planeta se jakoby houpe, což vyvolá podobný dojem ve vnímání lidí, proto je možné pociťovat závratě, točení hlavy, ale také chaos – houpání z jednoho extrému do druhého - v sobě samých. Stability pak lze dosáhnout pouze upevněním se ve svém středu a naladěním se na energie Země, uzemněním. Tento čas vás vybízí, abyste pustili své starosti a zaměřili se na regeneraci psychickou a fyzickou. Duše, které si projdou proměnou, vysílají do podvědomí informace, které budou převedeny do vědomí působením zesíleného elektromagnetického vlivu. Opětovný nástup vyšších světelných frekvencí je plánován na začátek měsíce července. V této realitě je také mnoho negativní energie a ta bude spláchnuta, spálena nebo odváta. Pak může dojít k chvilkovému uvolnění a bude možné posílit spojení mezi jednotlivými vědomími. Čas vás vede k opouštění starého a může docházet k přehrávání minulosti. Jakoby jste zapomněli část toho, co jste prožili, kým jste bývali. Místo toho si vybavujete pouze útržky anebo si stahujete minulost jiné duše. Je to z důvodu uzavření a propuštění, uvolnění zátěže. Je potřeba vyznat se v sobě samých a nakonec nalézt směr své cesty. Opakované stresy vedou k chybnému uchopení prožívání přítomnosti, zkreslení pravdy a posilování iluzí. Vyčerpanost pak podkopává fyzické zdraví. Mysl má velkou sílu a je potřeba chránit sebe samé proti následkům negativního směrování. Hledejte ve svých srdcích to, co hledáte ve spojení s myslí, neboť toto je slepá cesta. Každý však potřebuje určitý čas a zkušenost a každý má jinou rychlost svého vývoje, svého probuzení. Proto se zaměřujte na sebe samé a s nikým se nesrovnávejte. Buďte k sobě laskaví a buďte milosrdní. Tento čas je skutečně velice významný. Celý vesmír se dívá, jak si vedete. Pokládáte základní kámen k budoucnosti, která bude pro každého úplně jiná, neboť se rozdělíte a odejdete tam, kam vás vede vaše duše, váš vnitřní kompas. Proces dělení ještě není kompletní. Vše se teprve spustilo. Za čas vše uvidíte v jiných barvách. Jen zůstaňte stále v lásce a s tou také nahlížejte na vše kolem sebe. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

https://youtu.be/4Z2v73dXsxE

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico