Začínáme tvořit dějiny

datum 25. 6. 2022

Dobrý den,

náš globální potravinový systém se potácí na okraji propasti. Bez okamžité akce zůstane naše budoucnost viset na vlásku.

Právě teď se můžete připojit k začátkům něčeho obrovského.

Zdroj: COMPASSION in world farming

Začínáme budovat celosvětové hnutí lidí, abychom mohli společně světovým lídrům říct, že nastal čas na úplný KONEC VELKOCHOVŮ. Vás bych chtěla o této velké nové kampani informovat jako první a požádat Vás o podpis.

Přidejte svůj podpis a řekněte Organizaci spojených národů, že průmyslové velkochovy nepatří do budoucnosti výroby potravin.

ZAPOJIT SE (Petice ZDE)

Zdroj: COMPASSION in world farming
Průmyslové velkochovy jsou příčinou největšího utrpení zvířat na planetě a zároveň mají nedozírné dopady na lidi a planetu. Současná výroba potravin je hlavním viníkem úbytku volně žijících zvířat a vytváří se při ní více emisí skleníkových plynů, než vypouštějí motory všech vlaků, aut a letadel dohromady.Náš porouchaný potravinový systém zásadně přispívá nejen ke klimatické změně, ale má také na svědomí vymírání druhů, znečištění životního prostředí, degradaci půdy, antibiotickou rezistenci a nemoci.Neudržitelná výroba potravin stojí ve středu mnoha problémů. Táhne se napříč politickými oblastmi a překračuje zeměpisné hranice.Proto budeme muset i my při hledání nápravy sáhnout po společném a celoplanetárním řešení.
Zdroj: COMPASSION in world farming
Můžeme ukončit průmyslové velkochovy . Můžeme vytvořit budoucnost, která je soucitná ke zvířatům, regenerativní pro životní prostředí, udržitelná pro planetu, spravedlivá k farmářům a lidem pracujícím v zemědělství a bezpečná a zdravá pro miliardy lidí, kteří jsou na ní závislí.Světlejší zítřky máme na dosah ruky. Ale abychom ustoupili od okraje propasti, musí Organizace spojených národů podpořit zásadní opatření pro odklon celosvětového potravinového systému od průmyslových velkochovů. Namísto nich musí představit stabilní a odolný systém, který bude prospívat nám všem.V průběhu následujících měsíců budeme pracovat na propojování s dalšími organizacemi a soucitnými lidmi po celém světě, aby se postavili na naši stranu.Podepíšete se jako první?

BUDU PRVNÍ ( PETICE ZDE)

Až se k nám připojí organizace na ochranu životního prostředí, přírody, lidských práv a lidského zdraví, věříme, že to inspiruje miliony lidí, aby si sami dali do souvislosti příčiny a následky ve výrobě potravin. A aby se přidali k našemu hnutí.

Ještě nikdy jsme se nepouštěli do něčeho tak velkého. Jedno však víme jistě: abychom zajistili lepší budoucnost ve výrobě potravin a stali se svědky přelomové a naléhavě nutné změny, musíme se zapojit všichni, ze všech koutů světa, ze všech oblastí života.

Jsem ráda, že Vám mohu nabídnout příležitost připojit se k této nové průkopnické kampani v jejím zárodku. O následném vývoji Vás budu samozřejmě informovat.

S velkou nadějí a se srdečným pozdravem

Romana Šonková
vedoucí CIWF Česko

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico