Zablokovaná pátá čakra a její harmonizace

datum 19. 5. 2018

Pátá čakra, která se v hinduismu nazývá VIŠUDDHIA, představuje naše schopnosti řeči a naslouchání. V moderní době plné komunikace je obzvlášť nutné mít pátou čakru v harmonii. Jak na to?

Éter – prostor vně i uvnitř nás

Elementárním vládcem Višuddhi je éter, který představuje prostor a prapůvodní sílu, jejímž zhušťováním docházelo k tvorbě ostatních elementů a matérie.

Na tělesné úrovni má Višuddha na starosti orgány jako je štítná žláza, hrdlo, hltan, hlasové ústrojí, šíje, čelist, plíce a průdušky.

Jestli tedy máme problémy s těmito orgány, tak bychom se měli primárně zaměřit na harmonizaci 5. a sekundárně 3. Čakry.

Jak vzniká disharmonie páté čakry a jak ji harmonizovat?

Disharmonii 5té čakry lze poznat, pokud máme zablokovanou komunikaci, bojíme se konat rozhodnutí, neustále se za něco obviňujeme a před světem se uzavíráme. Samozřejmě problémem může být i extrémní opak, když jsme až moc upovídaní i otevření vůči světu, rozhodujeme se lehkovážně a chtěli bychom rozhodnout všechno. Zvýšená nebo snížená činnost štítné žlázy nám pomáhá určit, zda čakru potřebujeme spíše více zaktivovat nebo spíše utlumit.

Harmonizaci můžeme provádět meditačním cvičením, řádnou stravou a posilováním určitých charakterových vlastností. Nejlépe si můžeme pomoci, když budeme paralelně zkoušet všechny způsoby, protože výsledek je pak zaručen.

Disharmonie vzniká dvojím způsobem. Danou čakru si můžeme buď blokovat anebo naopak příliš otevřít. Ani jedno není dobré, jelikož v obou případech cítíme negativní projevy disharmonie. Při zablokování do nás neproudí dostatek energie a při přílišném otevření z nás zase energie odchází.

Meditační cvičení

Pro meditační cvičení zaujmeme vhodnou polohu tureckého sedu se zdí za zády, o kterou se můžeme opřít a sedět tak rovně. Ruce dlaněmi nahoru nebo dolů položíme na kolena a postupným zklidňováním dechu se začneme uvolňovat. Z hlavy s každým výdechem vypouštíme běžné starosti a pozornost soustředíme na oblast naší krční jamky. V této oblasti si můžeme představit malé světílko světlé modré barvy, které se s každým naším nádechem roste a zvětšuje.

Z toho centra světlé modré barvy postupně vychází skrze cévy světlé modra barva do našeho krku, plic i hlasivek. Postupně si představujeme, jak odkašláváme a dýcháme čím dál tím svěžejší a lepší vzduch, který je nám příjemný. Sami sebe můžeme vnímat jako éterickou bytost, která se rozrůstá do prostoru. Můžeme představovat jak skrze naše hrdlo a hlas proudí energie, kterou mluvením uvolňujeme, této energii nic nebrání a postupně je zachycována ušima jiných bytostí či lidí, které si v představě doplníme.

Po čase proud energie z našeho hrdla ustane, ale spustí se od ostatních vizualizovaných osob a postupně směřuje do našich uší, které máme naprosto otevřené, jelikož jsme připraveni naslouchat. Několikrát ještě celý cyklus mluvení i naslouchání zopakujeme, během čehož cítíme nárůst naší vlastní svobody i osobnosti.

Po dokončení rozmluvy s jinými postavami poděkujeme za rozhovor a postupně se opět vracíme do těla, kdy si přestáváme cokoliv vizualizovat a jsme prázdní. Postupným zrychlováním dechu se probouzíme.

Strava

Strava pro 5tou čakru by měla být převážně plná ovoce a potravin modré barvy.

Mezi běžnou stravu zde můžeme zařadit borůvky, ostružiny, černý rybíz, švestky, černé olivy.

Dále zde pak máme potraviny jako bobule acaimaquicamu camu.

Z koření a bylinek můžeme použít: levandulemátalemongrassšalvěj a sůl.

Skrze schopnosti, dovednosti a charakterové vlastnosti

Jelikož éter představuje prostor, tak téma 5. čakry je velice spjato s naším idealismem, respektive s naším umístěním ve vibračním prostoru existence. Stav 5. Čakry ovlivňuje způsob, jakým komunikujeme, jak se vyjadřujeme, ale hlavně jak se rozhodujeme a z jakých voleb si vybíráme. Lidé, kteří se bojí komunikace, nejsou schopni se vyjadřovat, nejsou schopni naslouchat okolnímu světu nebo trpí pocity viny a nepřizpůsobivostí, tak mají 5. Čakru v disharmonii a měli by pracovat na jejím harmonizování.

Vlastnosti, které bychom si měli osvojit:

  • otevřenost
  • schopnost naslouchat druhým
  • uvědomění si, co chci vlastně říct
  • přestat vinit sebe i druhé (jestli vás někdo obviňuje, tak jen proto, že nechce hledat řešení problému, ale pouze tuto práci přehodit na někoho jiného a tím se tedy spolupodílí na vytváření problému. To platí i obráceně, pokud vy obviňujete někoho)
  • schopnost říkat krásné i láskyplné slova a umění je přijímat od druhých

Pátou čakru lze také harmonizovat skrze zpěv. Jeden z nejlepších způsobů je tvorba vlastních textů a jejich kombinace s jakoukoliv hudbou.

Zdroj: http://www.energiezivota.com

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico