YIN & YANG

datum 14. 10. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Jednoduše řečeno, všechny aspekty vesmíru existují ve vzájemném vztahu, kosmické dualitě dvou protichůdných a doplňujících se sil zvaných Yin a Yang. Jinými slovy, všechny věci přicházejí v párech. Všechno v přírodě se skládá ze dvou paradoxních fází a energií. Yin jako pasivní ženská energie spojená se zemí, temnotou, měsícem, chladem a láskou. Energie Yang označuje aktivní mužskou energii vesmíru spojenou s nebem, teplem, sluncem a světlem. Když porozumíte toku Yin a Yang, žijete v souladu s přírodou. Pokud chcete vytvořit harmonický vztah ke světu, musíte v sobě nejprve vytvořit mír. Každý člověk je směsicí Yin a Yang. Když tyto energie vnitřně vyvažujete, váš vnitřní stav se projevuje navenek, formuje vaše slova a činy a ovlivňuje vše kolem vás.


Nevěsta a Ženich, to je Tao Yin/Yang, svaté manželství Ducha a Duše. V jádru to znamená rovnováhu energií Božského Mužství a Božského Ženství v nás samotných, a tedy v našem světě, která je velmi potřebná. Yin a Yang mezi sebou září a mohou se navzájem uzdravovat. Svět může znovu získat krásnou rovnováhu. Yin a Yang začíná érou lásky a světla. Hluboká a velká láska mužů vydává silné světlo a stává se světlem světa. V reakci na světlo jemná láska žen rozkvétá radostí jako květy růží. Neochvějná ženská láska uzdravuje a otevírá srdce mužů. Když je láska k Yin a Yangu vyvážená a prolíná se, rodí se nové světlo lásky. Ve Feng Shui jsou Drak a Fénix považováni za dokonalý pár. Drak je „Yang“, zatímco Fénix je „Yin“ a navzájem se doplňují. Tato rovnováha Yin a Yang posiluje manželskou blaženost. Jako symbol věčné lásky je tento nebeský pár konečným symbolem manželského štěstí.


Yang převládá v mužské sexualitě. Yin převládá v ženské sexualitě. Když se muž a žena spojí v posvátném společenství, nebeská Yangová síla sestoupí do Yinovlády Země. Stejně jako zemská síla Yin stoupá k nebeské síle Yang. Yin a Yang se objímají. Když se Yin a Yang mísí, přirozeně se navzájem doplňují a vytvářejí kreativní energii. Pokud jsou mužská a ženská síla fyzicky a emočně sladěny, je jejich rovnováhou a kreativitou dosažení vesmírné harmonie. Výsledkem je, že páry jsou zalité kosmickým zářením a požehnáním mysli, těla i duše.


Samostatně stojící Yin a Yang jsou neúplné. Dalo by se říci, že ústředním úkolem Yin a Yang je dostat se do rovnováhy. Námluvy našich vnitřních protikladů je to, co alchymisté nazývali Coniunctio, označované také jako Posvátné Manželství. Paradoxně se díky svým vnějším odlišnostem dozvídáme o svých vnitřních doplňcích. Yin je milující, citlivá a soucitná síla uvnitř. Zná moudrost odevzdání a rozhodne se ustoupit, i když se všichni ostatní hrnou dopředu. Pro Yin, ustoupit zpět znamená vstoupit. Právě tam totiž rodíme své sny, zdokonalujeme intuici a máme centrum, ze kterého můžeme vzájemně vytvářet v soudržnosti. Yang je náš směr, zaměření a páteř. S pronikavou jasností si Yang zvolí stanovisko a toho se drží. Je asertivní, analytický a pracuje samostatně. Ví, jak rozlišovat a odstranit přebytečné množství. Yang podniká kroky, když je třeba něco udělat. Yang je šíp, který míří k cíli a mění naše sny ve skutečnost.


Posvátný ženský Yin tančí s posvátným mužským Yangem; akt milování; spirálovité, otáčení víru, vortexy energií, spodní proudy a vlny, rodící posvátnou vzájemnost, alchymistické splynutí bytí a konání, nečinnost v rámci akce. Sebeuvědomění je naším portálem pro vnímání tohoto oceánu energie čchi, abychom mohli žít v harmonii: somatické, sociální a oduševnělé vědomí vyživující náš záměr a pozornost. Vlny nejsou nikdy odděleny od oceánu. Oceán rodí vlnu, ale každá vlna má svoji vlastní jedinečnou formu, svůj vlastní rozlišovací charakter a přitom zůstává součástí oceánu. Každá vibrace energie, každé tělo je výrazem přírody.


ZDROJ: Order of the Star
Sdíleno v odrazu vznešenosti Ducha na Zemi a majestátnosti skutečné podstaty Duše,
Mikai. https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě