Vztahy z širší perspektivy a vnímání souvislostí své jedinečnosti a životní cesty

views 923 datum 28. 5. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Milí přátelé a čtenáři, přidávám krátký příspěvek prostřednictvím našeho spojení a propojení k tématu vztahů. Předáno v channelingu.

Každý vztah je jedinečný a originální a některé z nich jsou zde proto, aby nás přivedly do vyšších úrovní vědomí sebe.

Vztahy jsou pro nás tedy  velkým darem k  životním zkušenostem, skrze které se rozvíjíme a uvědomuje sami sebe v rozpomínání si na svou duši a svoji jedinečnost se kterou na svět přicházíme.

Spojením se s ní  se dostáváme do podstaty a hloubky našeho čistého bytí. V přítomném okamžiku tady a teď v důvěře a lásce otevíráme tak svá vědomí a podvědomí v zrcadlení a narovnání se do své skutečnosti toho kým skutečně ve svém jádru jsme a kým si dovolujeme být.

Některé vztahy jsou pro nás velmi výjimečné svoji dynamikou někdy i vášní, touhou, vzplanutím a zažehnutím plamene a životní síly.  Zejména vztahy milenecké a partnerské mohou být tady pro růst a tvoření harmonického prostředí vědomým přístupem k duchovnímu a lidskému vzestupu.

Ve vztazích můžeme prožívat krásné a obohacující zkušenosti, kdy vnímáme jeden druhého ve velké úctě a důvěře a to vede k rozvoji našeho vědomí uvnitř našeho srdce, které se propojením a spojením může otevírat, nabírat sílu božské tvořivé esence. Zdravý vztah se rodí z lásky, respektu a vzájemného pochopení, harmonie a souznění v úrovních naší duše tak, abychom se mohli vzájemně doplňovat podporovat a žít tak dle svobodné vůle a  s respektem k tomuto zákonu života země, který  je hluboko přijímán a zakořeněn v našich srdcích.

Uvědoměním si své svobody uvnitř respektujeme osobní svobodu každé lidské bytosti ve jménu vyšších zákonů universa a celé země.

Láska je bůh a bůh je láska. Láska je mír a světlo v našem srdci v propojení úrovně celistvosti a osobní svobody k naplnění a otevření svého boha,  božství uvnitř našeho vědomí a propuštění tak starých energii k přijetí nového přicházejícího božského a nadpozemského života, světa uvnitř našeho srdce odkud pramení vše živé a prosperující v úctě k sobě a k druhým živým bytostem s hodnotou té nejvyšší lásky a svobody bytí do které se všichni vracíme rozpomenutím a přijetím své jedinečnosti, originality.   Vědomým přijímáním své životní síly, cesty a nového paradigma tvoření živosti a opravdovosti v důvěře v sebe a ve své blízké spřízněné duše,  které v  nás mohou otevírat živou esenci a životní odvahu bytí ve své jedinečnosti perspektivě přijímání a dávání tvoření a bytí tady a teď.

Vztahy jsou tedy klíčem k novým dveřím poznání boha, lásky  a  jejího poselství v odevzdání propojení a oslavě božské energie k tvoření nového krásnějšího života ve prospěch všemu a všem ve spojení nebe a země a života vcelku a propojení se k většímu odevzdání a přijímání tak jak přichází a odchází ve vlnách smíření a  odpuštění, propuštění.
Vztahy jsou tedy darem tak jako život sám.

V rozpomenutí přichází úleva a podpora nebes, života tohoto překrásného světa, kde se vše propojuje do harmonie, souladu a narovnání k uvědomění si hodnot a tím je život sám.

Přeji Vám krásné tvoření lásky, svobody a naplněných harmonických vztahů.

V channelingu předávám tento příspěvek k tématu zrození ve spojení a napojení k hlubšímu splynutí a proudu nového překrásného tvořícího se světa.

V odvaze a odevzdání.

Vivien

Zdroj: www.tantra-vivien.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021