Vzpomínky na galaktické války

datum 16. 9. 2022

Milé a krásné Duše, 
dlouho jsem zvažovala, jak napsat článek o galaktických válkách. 

Vzbudí ve vás spíš klid a mír, nebo pochybnosti? 

Nicméně mám pocit, že pro některé z vás by následující zážitky mohly znít povědomě. 

V minulosti za mnou Duše chodily s různými “zakázkami” - pochopit a propustit energii minulých životů, rodových linií nebo nahlédnout své Dary. Ale v posledním roce se čím dál častěji dostavují Duše se speciálním přáním - pochopit a propustit své vzpomínky na galaktické války. Prvních pár takových sezení mi přineslo jen kusé informace, střípky zážitků a upřímně jsem je spíš považovala za “noční můru”, či iluzi a nevěnovala jsem tomu pozornost. 

Ale bytostí, které mají pocit, že něco takového prožily a potřebují to pochopit, stále přibývá. A tak pro vás, kteří máte podobnou zkušenost a cítíte se “divní”, sepisuji následující řádky. 

Termín “Hvězdné Duše” či “galaktické civilizace” pro vás nejspíš nebude cizí. 

Mnozí mají pocit, že zažili pád Lemurie či Atlantidy, případně přišli o svoji domovskou planetu. Naše galaxie dle zážitků Duší a channelovaných poselství má za sebou mnoho konfliktů, kdy byly zničené celé planety, systémy, či civilizace. Ozvěny těchto událostí stále ťukají na podvědomí některých z nás a chtějí vylézt na světlo. 

Dobrá zpráva je, že v tom rozhodně nejste sami a skrze tyto vzpomínky s vámi hovoří vaše Duše, případně vaši průvodci. Tyto vzpomínky zde nejsou, aby vás strašily, vyčlenily ze společnosti, nebo z vás udělaly blázna. Stejně jako prožité trauma z dětství - jejich láskyplné přijetí a pochopení přináší svobodu, vrací vám sílu a zvětšuje vaše spirituální kapacity. 

K čemu vede vědomé pochopení těchto vzpomínek?

Tyto vzpomínky se většinou otevírají spolu s naším rostoucím vědomím. Duše si vzpomínají, aby na individuální i kolektivní úrovni přinesly obohacení touto zkušeností (a nebylo nutné si ji tu tvořit znova).

Na individuální úrovni je obvykle užitečné tyto vzpomínky nepotlačovat, nesoudit se za ně - jejich úlohou je připomenout vám vaši velikost. Také vám lépe pomáhají pochopit kvality Vaší Duše. 

Na internetu najdete spoustu článků s typy hvězdných Duší (Starseeds), jako jsou Plejáďané, Arkturiáni, Andromédané, Reptiliáni… nicméně probouzející se Duše obvykle mají zážitky z inkarnací hned do několika civilizací. Jak vyplývá z různých vzpomínek, nesou si pocit ztráty milovaného domova, ale i pocit, že byly součástí válečných tažení, která se jim vymkla z rukou. V širším spektru se jedná vždy o paprsky čisté Božské lásky s různými zkušenostmi. 

Láska je nejvyšší princip. Před každým sezením prosím Stvořitele o Nejvyšší pravdivost, protože tento úhel pohledu dává vzpomínkám Duše opravdu láskyplné a aktivační kvality. Je jedno, jestli máte dojem, že jste byli na straně “dobrých”, kteří přišli o domov, či “zlých”, kteří působili destruktivně. V energii Stvořitele se všechny tyto dojmy navrací do lásky a jednoty.

Za zničením některých civilizací nestál konflikt či boj o moc, ale to, že jejich obyvatelé věřili, že technologie je všemocná a snažili se dosáhnout co největšího technologického rozmachu. Dlouhodobě stavěli technologii (inteligentní mužský princip) nad bezvýhradnou lásku a soulad se srdcem (ženský spirituální princip) a destrukce byla vyústěním nerovnováhy, nikoli trest. 

Často také technologie sloužila ke “zkratkám” při budování moci a autority. Tedy ty bytosti, které byly ve službě ega a chtěly ovládnout určité území nebo uspíšit přirozený vývoj pro svůj vlastní prospěch, používaly technologii jako “protihodnotu” za odevzdání osobní síly a suverenity ostatních.

Což vůbec neznamená, že technologie je špatná. Všechny tyto zkušenosti vedou k tomu, že tvořit (manifestovat) můžeme nejen úsilím, konáním a sebezapřením, ale i přijetím, cítěním, naladěním se na své vlastní magnetické Bytí. 

Na individuální úrovni - a to už bezpečně poznáte - jde o propojování mysli a emocí, hlavy a těla, konání a Bytí. Tedy nikoli jedno či druhé vynechat, ale tvořit v souladu. 

U každé informace, která se k vám dostane, se můžete ptát - “Je toto pro mě skutečně pravdivé?” a “pokud to přijmu za pravdivé, cítím se potom ve větší svobodě, rozletu, s prostoru s více možnostmi? Nebo se cítím nacpaný do krabičky, bezmocný a závislý na něčem větším?” Pocit svobody a klidu je cesta Vaší Duše, pocit bezmoci a umenšení jde mimo.

Ale zkontrolujte se svojí vlastní Nejvyšší Pravdivostí, jak vám to zní! 

Autor: Veronika Vildová

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico