ZUZANA SOUKUPOVÁ

V posledních letech se můžeme setkávat s různými informacemi ohlednětransformace vědomí, vzestupu vědomí jednotlivce i celé planety Země. Často se můžeme dočíst o vzestupu do 5.dimenze, nicméně –  vědomí osob, které již určitou dobu meditují, zabývají se duchovně-energetickým vzestupem, se již dávno nachází v dimenzích vyšších. Základních sedm psychicko-energetických center-čaker, o nichž se napsalo v odborných knihách i na internetu již dost, zahrnuje sedm základních dimenzionálních pásem, čemuž odpovídá sedm psychicko-energetických center – tzv. čaker,  nicméně naše vědomí se chce rozpínat i dále – a to nejméně do dimenze dvanácté coby určité hranice naší časové šablony.

Co však o těchto neviditelných sférách známe?

Pojďme si malinko nastínit, s čím se setkává naše vědomí v  dimenzi  sedmé, osmé a deváté.

Sedmá čakra, sedmá dimenze, tvoří určitou hranici duchovních světů, kde vědomí začíná směřovat a v následující dimenzi osmé se již též spojovat s morfologickými psychickými centry.  Jedná se tedy o psychicko-energetické centrum, skrze nějž člověk přijímá energie výše-dimenzionálních pásem, místo, kde se spojujeme se svými vyššími částmi vědomí, s jemně-hmotnými energiemi andělských či též démonských sil (vždy podle stavu naší psychiky). Sedmá čakra tvoří tedy hranici, místo, jímž může proudit vyšší energie, posilující i naší osobní životní energii, nebo tomuto proudění vlivem nezvladatelných těžkých myšlenek i karmických nánosů vytvořených během častokrát nezvládnutých životních lekcí, brání. Sedmá čakra je též místem dialogu s naší duší, jejímž přirozeným posláním je vyvíjet se a nalézat smysl života.

Osmé psychicko-energetické centrum (již morfologické) otevírá naše vědomí do dimenze, jež je implozí odkrývající paměť naší nejvyšší duše, zde dochází k důvěrné interakci jednotlivých prvků našeho já, zde poznáváme důsledky našich činů a dopadu kroků v každé životní situaci, kterou zde prožíváme. V osmém dimenzionálním pásmu vědomí se  každé vyslovené slovo, snědené jídlo, každá přečtená kniha řadí do jemně-hmotné databáze, jež je pravdivým zrcadlem toho, kým skutečně JSME.  Osmé psychicko- energetické centrum celistvého Já působí ve sférách,  kde se též protkávají všechny aspekty přípravy  i s přibývajícími „závadami“, které neukončené záležitosti karmických lekcí duši zákonitě provázejí, společně s cestami zděděnými po předcích rodu, do něhož se člověk narodí. Osmá dimenze je místem setkání se svou MONÁDOU, skupinou duší.

V deváté dimenzi (nejvyšší část astrální sféry – tzv. sféra nadduše) jsou sestavovány a organizovány všechny stránky života, udržovány organicky pohromadě – jako bychom jeli s koňským spřežením, veleli armádě či dirigovali orchestr. V této dimenzi se též rozhoduje, zda se mezi rozumem a srdcem vyvinou bezproblémové vztahy a harmonický dialog, nebo jestli budeme i nadále rozdělovat a rozčleňovat svojí minulost a drama vnitřního vývoje, tedy jednotlivé roviny toho, kým skutečně JSME.

Za těmito dimenzionálními pásmy nalézáme ještě další, naše vědomí tedy vlastní potenciál, o němž možná ani nesníme.. Vstupem do jednoho z nejvyšších míst duchovních dimenzí – tzv. Elysia –  se včleňujeme do  onoho nezměrného vědomí Nejvyššího Zdroje.

Možná si nyní řeknete, jak se mám spojit se svojí monádou skrze osmou dimenzi, jak proniknout do vyšších dimenzionálních pásem? Samozřejmě, mimo jiné hlavně hlubokou niternou meditací, potvrzujícím životem, kontemplací (ztotožněním se se svou vnitřní životní jiskrou). Vzhledem k tomu, že životní tempo každodenních povinností, jakož i zdánlivý nedostatek času mají onu moc ovlivnit disciplínu pravidelného ale zejména skutečného zvnitřnění se bez poletujících myšlenek a rozbouřených emocí, další systém hudebních nahrávek naplněných vysokou frekvencí –  ELYSIUM – TÓNY NALADĚNÍ SVĚTLEM 3 nabízí ojedinělý prostředek, jak se dostat svým vědomím (pouze, pokud již meditujete a váš mozek, epifýza i hypofýza jsou zvyklé na hlubší stavy vědomí) snadněji, bezpečněji a z pohledu naší časové osy též „rychleji“ ke svým částem vědomí do dimenzí vyšších než je sedmá, tedy i do dimenze osmé a deváté. (více viz rubrika „CD Elysium“).

Ano, naše vědomí vzestupuje, vlastně každý náš den bychom měli objevovat ony rozšířené schopnosti sebe sama, nalézat zákoutí i nádheru naší jedinečné duše, a tím umět vnímat i zdejší  fyzický život  „jinak“, mít otevřené oči i vůči každodenním nezměrným zázrakům života, lidského bytí.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz) 2. 12. 2014

 

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png