Milí přátelé ptactva,

Evropská unie vynakládá 60 miliard EUR ročně na Společnou zemědělskou politiku. Nyní máme příležitost ovlivnit, jak budou tyto zdroje použity v budoucnosti. Určitě víte, že současná zemědělská politika má zničující dopad na populace ptáků zemědělské krajiny a celkovou biodiverzitu, a stejně negativně ovlivňuje kvalitu a množství vodních zdrojů.

Evropský parlament v současnosti reformu Společné zemědělské politiky projednává – už tento čtvrtek 14. února bude Výbor pro životní prostředí rozhodovat o klíčových změnách, které mohou zásadním způsobem ovlivnit výsledek reformy.

Prosíme, pošlete českým poslancům Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin zprávu, v níž je požádáte, aby přijali správné rozhodnutí a hlasovali za politiku, která bude chránit přírodu. Návrh posíláme níže.

Podepište, prosíme, také naši petici, která je určená ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi a požaduje podobu Společné zemědělské politiky přátelské k přírodě. Petici již podpořilo přes 11 tisíc signatářů a víc než 40 nevládních organizací.
Najdete ji zde: https://birdlife.cz/petice-za-krajinu/

Děkujeme!

Česká společnost ornitologická
===============

Email europoslancům:

Komu:

pavel.poc@europarl.europa.eu; katerina.konecna@europarl.europa.eu; stanislav.polcak@europarl.europa.eu; jiri.mastalka@europarl.europa.eu

 

Předmět:

Hlasujte pro přírodu v nové Společné zemědělské politice

 

Text emailu:

Vážení europoslanci Výboru pro životní prostředí,

obracím se na Vás v souvislosti s hlasováním Výboru pro životní prostředí o reformě zemědělské politiky EU. Chci Vás požádat o podporu ochrany přírody a udržitelného zemědělství.

Živá příroda, která má svoji nenahraditelnou hodnotu, ať už se jedná o ptáky, hmyz nebo rostliny, nám mizí před očima. Hlavní příčinou je průmyslové zemědělství. Velmi mě trápí, že Společná zemědělská politika (SZP), která představuje největší položku v rozpočtu EU, v současnosti nedostatečně podporuje zemědělské systémy a praktiky, které chrání přírodu.

Za posledních 30 let jsme v České republice svědky úbytku dříve běžných druhů, jako jsou skřivani, vlaštovky nebo čejky, které u nás byly tradičními průvodci hospodáře při polních pracích. Podle údajů ornitologů ubyla populace koroptve polní za poslední tři desetiletí dramaticky o více než 90%!

Považuji tuto reformu za poslední příležitost zabránit tomu, aby z našich luk a polí úplně nevymizely další druhy. Je načase, aby zemědělství přestalo být problémem pro naši přírodu, ale stalo se součástí řešení. Jedná se skutečně o poslední příležitost zastavit závratný úbytek biodiverzity. Při hlasování dne 14. února máte příležitost podpořit změny, které povedou ke zlepšení návrhu Komise, a proto Vás prosím o podporu pozměňovacích návrhů, které zaručí:

1. Vyčlenění specifického objemu zdrojů SZP pro ochranu přírody – na podporu systémů, které jsou šetrné k přírodě a na opatření, která povedou k ochraně druhů a stanovišť.

2. Povinnost pro všechny zemědělce, kteří dostávají dotace ze zdrojů SZP, vyčlenit alespoň 10% farmy pro přírodní plochy s cílem poskytnout opylovačům a ptákům prostor na život a získávání potravy.

3. Ambiciózní cíle v oblasti ochrany biodiverzity, které zajistí, že zemědělská politika bude přispívat k naplňování legislativy EU v oblasti ochrany přírody.

Upřímně doufám, že podpoříte volání občanů po radikální reformě SZP, která navrátí přírodu do naší země a poskytne pozitivní a udržitelnou alternativu nejen pro naše zemědělce, kteří jsou dnes uvězněni v průmyslovém modelu zemědělství, ale i pro venkovské komunity.

S pozdravem


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png