Význam a popis denních posvátných energií Mayského kalendáře Tzolkinu

datum 19. 12. 2014
TZOLKIN 19.12.2014 4 LAMAT galaktický portál

Lamat – Hvězda – Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost
Jednou z nejmoudřejších věcí, kterou můžete udělat, je věnovat nějaký čas během dne odpočinku – relaxovat a užívat si. Nic extrémního není zdravé – ani práce, ani produktivita, nebo zaneprázdněnost nejsou tak velké ctnosti, jak tomu Západní společnost věří. Starověké civilizace věděly, že bohatství a hojnost nejsou v životě získávány tím, že pracujete 90 hodin týdně, ale obohacováním mysli, těla i ducha a zdravou rovnováhou mezi prací, zábavou, odpočinkem a aktivitou.
Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky posvátného času na Zemi a narodili se v této Energii, mívají zpravidla šťastný osud – ví jak intuitivně vytvářet hojnost. Stejně dobře dokáží pěstovat rostliny. Musí nasměrovat svoji energii ke konstruktivní činnosti.
Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod – vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.

 

***
Dnes je den Lamat 4. Je to velký den pro velké oslavy vás, kteří jste se rozhodli žít na planetě Zemi. Mnozí z vás považují svůj život za samozřejmost a často ani nevíte o velikosti své síly ani o své Duchovní Podstatě. Jsme tu, abychom vám pomohli rozpomenout se na vaši vnitřní sílu a efekt každé vaší vědomé myšlenky
Většina z vás se cítí oddělena od své rodiny a přátel, kteří „ přešli na druhou stranu “, ale nemusí to tak být, protože žijí stejně jako vy, vibrují jako vy, i když jejich svět je pro většinu z vás neviditelný. Tato doba se blíží ke konci, protože Závoje se stále více ztenčují a stále více lidí je schopno vidět na Druhou Stranu, byť jen na krátký okamžik. Jsou to život měnící okamžiky. Jak můžete nevěřit v život po životě, když jste ho zažili?
Někteří z vás se cítí odděleni od rodiny a od přátel, kteří jsou od vás daleko. Ale nemusí to tak být. Každý z vás má schopnost komunikovat více způsoby, než jen pomocí elektronických zařízení. Zdokonalujte své schopnosti a intuici a budete tomu rozumět. Existuje mnoho knih a mnoho lidí, kteří mohu pomoci těm, kteří si přejí zvýšit své psychické schopnosti.
Bohužel mnozí z vás odmítají takové věci, protože vám církve vštípily přesvědčení asociující ďábla s psychickými schopnostmi. To je nešťastné, ale někteří pro to mají své důvody. V mnoha případech existovali lidé, kteří tuto pravomoc zneužívali a manipulovali s druhými. Přesto ti samí lidé nakonec odmítali předat tyto schopnosti obyčejným lidem. Jak skvěle můžete ovládat druhé lidi, když nemají stejné chápání jako vy?
Mnoho z těchto kódů přesvědčení bylo zahrnuto do náboženských dokumentů jako prostředek pro ovládání lidí, aby se cítili méně než Bůh, nebo méně než církevní vůdci. Chcete-li ovládat lidi první věc, kterou musíte udělat, je předat jim vědomí, že vy máte vyšší chápání a oni nemají schopnost rozumět. Tato hierarchie ovládání znamenala pád člověka v celé historii Země.
Nadešel čas, aby se každý z vás velmi pozorně podíval na každé přesvědčení, kterého se držíte, aby to byla skutečná Pravda. Nejvíce přesvědčení bylo vdechnuto slepou vírou, bez jednoho jediného zpochybnění autorit, kteří tuto Pravdu hlásali. Už jste si udělali čas a vrátili se k původním dokumentům, abyste viděli co skutečně bylo napsáno? To je velmi obtížný úkol a opravdu většina z těchto dokumentů byla zničena, přesto jsou některé nově objevovány. Můžete zjistit, že mnoho z těchto pravd bylo zkresleno. To čeho se drží vaše drahé srdce se nezakládá na pravdě.
Bez ohledu na to, jaká slova byla napsána, nebo ztracena, Pravda je stále přítomna kolem vás. Mnoho se můžete naučit pozorováním přírody, která je odrazem Stvořitele. Pokud nezasáhne člověk, vše je dokonale harmonicky vyváženo. Už jste někdy studovali symbiózu rostlin, zvířat a krajiny? Každý porod, každý nový výhonek je sám o obě zázrak. Mají schopnost klíčit a růst, pokud jim to okolnosti umožňují.
Věříte, že existuje trestající tvůrce, který vybírá lidi a hází je do věčného zatracení? Děje se něco takového v přírodě? Vidíte stromy, že by bojovali o pozici autority? Takové věci můžete vidět ve světě zvířat, ale je to otázka přežití, nikoliv nadvlády nad ostatními. Už jste někdy viděli jak se spojují ptáci, aby šli do války proti jiným ptačím kmenům? Můžete vidět některé ptáky, jak se pokouší vykrádat cizí hnízda za účelem potravy. Ale opět se jedná o symbiotický vztah, který byl navržen kvůli rovnováze přírody. Lidé vedou války z důvodu chamtivosti a předstírají, že jsou zachránci ve snaze získat vládu a kontrolu nad zdroji těchto národů.
Jsme velmi zarmouceni územními mapami. Vidíme čáry vyměřující území států a zemí oddělující bratry a sestry. Lidé označují své pozemky jako drahocenné vlastnictví a dělají všechno co je v jejich silách, aby druzí neuplatňovali nárok na tato území. Když byla vytvořena Země, byla navržena pro užívání všech, ne k parcelování malých oddělujících částí. Těšíme se na dobu, kdy se naši lidští bratři znovu probudí k Pravdě, protože všichni pocházíme od jednoho stejného Stvořitele a ani jedna církev nemá cestu, která by vedla ke spáse.
Mnohé z vašich náboženství hovoří o tom, že jen jejich cesta vede k Pravdě. Jak je to možné? Nevěříte, že by vám Stvořitel neumožnil spojit se s ním přímo? Chtěli byste vytvořit něco takového ve vaší vlastní rodině? Jaká škoda, opravdu. Myslíte, že je nějaký člověk, který nemá schopnost spojit se se svým vlastním Bohem? Nebo, že Bůh čeká, až se objeví ten vyvolený člověk? Dává to nějaký smysl? Jsme tu proto, abychom vám pomohli sjednotit lidstvo do Jednoty, protože pocházíme z jednoho Zdroje a všichni se do něj jednou vrátíme.
Mohli bychom pokračovat dál a dál, ale víme, že ti, kteří by nejvíce potřebovali slyšet tato slova, mají pravděpodobně zavřenou mysl a hodí tato slova stranou. Přesto víme, že mnozí z vás hledají. Jste zkušení ve světových náboženstvích, ale máte touhu vědět víc, protože uvnitř víte, že je třeba vše ověřovat. Tleskáme vám za vaši odvahu a hledání Pravdy.
Možnost jít dovnitř sebe, spojit se se svým Vyšším já a Zdrojem, máte na dosah ruky. Mnozí si neuvědomují, že jsou schopni to učinit. Je to vaše intuice, vaše vnitřní znalost, vaše vnitřní spojení. Věnujte pozornost těmto vědomostem, je to váš klíč k jemnému vyladění na Zdroj. Každý z vás má tuto schopnost. Je pravda, že někteří jsou více zběhlí, protože mají s těmito schopnostmi delší vztah. To ale neznamená, že někdo je více či méně důležitý, všichni jsme Jedno.
Lidská perzistence v kategorizaci a souzení druhých je hlavním pádem a újmou vašeho celkového růstu. Existuje mnoho knih na téma zvýšení schopností a jak se spojit se svým Vyšším Já, s Anděly, Průvodci. Nebudeme to zde blíže vysvětlovat, nicméně vám dáme nějaké návrhy jak najít knihy, které by dokázaly odpovědět na vaše dotazy.
Zajdete-li do knihkupectví, nebo hledáte-li on-line, ujasněte si otázky ve své mysli např. „ Ukažte mi knihu, která mi pomůže spojovat se s mým Vyšším Já.“ Dávejte pozor, co se kolem vás děje. Jste-li v knihkupectví, můžete mít pocit zajít do určité uličky, kde může vypadnout kniha přímo k vašim nohám. Další metoda je: držíte knihu, zatímco pevně stojíte na zemi, kolena máte od sebe a stojíte rovně. Tendence zhoupnout se dopředu znamená ANO, naklánění dozadu je odpověď NE.
Pokud jste na počítači, může se na monitoru objevit vhodná kniha. Někteří z vás jsou kvalifikovaní v kineziologii, nebo používání kyvadel – i to mohu být nástroje vhodné pro nalezení knihy, nebo aktuálních odpovědí na otázky. Mnozí mají senzitivní pocity – to platí i při reakcích, co je pro vás v tu chvíli správné a co ne.
Existuje celá řada způsobů jak zjistit co je pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných. Začněte zdokonalovat své schopnosti, dokud nebudete plně důvěřovat svým odpovědím ve všech situacích. Upřímně se podívejte na církve, nebo studijní skupiny, kterých se zúčastňujete. Je to formát, kde se můžete ptát na otázky týkající se tohoto učení? Pokud tomu tak není, pak je to skupina s uzavřeným myšlením. Najděte si jinou formu, kde se můžete učit a růst svým vlastním tempem. Uvědomte si, že to, čemu jste věřili v mládí, v časech náboženství vašich rodičů, může být zastaralé.
Mějte odvahu být otevření a hledat Pravdu ve všech věcech. Ptejte se a to zejména těch, kteří mají odlišné myšlení. Místo toho, abyste objevovali rozdíly, hledejte raději podobnosti. Prolomte bariery oddělenosti. Neexistují dva z vás, kteří by měli stejný názor na jednu věc. Každý z vás je jedinečný s možností měnit své názory. To je krása lidského Bytí – schopnost vybírat si a měnit co není pro vás to pravé. Je to Bohem dané právo, kterým jste byli obdarováni, když jste vstoupili do této sféry. Toto právo se jmenuje svobodná vůle a ačkoliv vám umožňuje dělat všechno co si vyberete, s každou volbou také přicházejí následky.
Avšak kdykoliv se rozhodnete využít svobodnou vůli k dělání věcí, které jsou laskavé a pokorné a pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných, ocitněte se v životě na vyšší vibrační frekvenci, která se nazývá Láska. To neznamená, že váš život bude snazší, nebo že si získáte respekt ostatních. To znamená, že budete žít v celistvosti a mír, radost a laskavost jsou dary, které budete dostávat. Dokážete si představit lepší způsob, jak trávit dny na Zemi?
Došli jsme k závěru s doporučením, abyste se obrátili dovnitř sebe a uvědomili si přesvědčení, která jsou vašemu srdci drahá a našli odvahu ptát se zda pro vás platí i nadále. Jsme tady, abychom vám pomohli, jakmile jste připraveni udělat změny a uvolnit strachy spojené s těmito změnami. Milujeme vás nad míru lidského chápání a máme k vám úctu. Dokonce i když nás nevidíte ani neslyšíte fyzickými smysly věřte, že jsme blízko vás a pomáháme vám na vaší cestě.
ČTVRTÝ Tón – STABILITA – STÁLOST – ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů ( svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico