Otec moderní sociologie A. Comte byl zajisté vzdělaný a pozoruhodný člověk. V jeho době, kdy vytvořil teorii pozitivismu a 3 stádií stavu společnosti, tedy stádia náboženské, metafyzického a pozitivního, pomohl vytvořit sociální paradigma, které dalece přesahuje tok ději a dovolím si říci i času a prostoru. Podle mého názoru to zanechalo díru tak velkou, že se leckterá černá díra může stydět za svou malost. To co následovalo, dopomohlo, nebo bylo přímým aktem vytvoření moderní společnosti, jak ji známe. Ve svém dřívějším článku jsem zmiňoval realismu a člověka moderní doby. Bylo to právě v tomto období, kdy člověk jako jedinec i lidé jako společnost, přestali naprosto souběžně vnímat cokoliv duchovního jako něco, co je prospěšné. Následoval vznik Marxismu a jiných směrů a sociální paradigmat, které dokonaly ono ne tolik záslužné dílo. V době vzniku Marxismu se svět ocital v jakési křeči. Carské Rusko bylo na pokraji svých sil, což bylo dovršeno zapojením do 1. světové války, také Rakousko – Uherská říše byla víceméně na začátku rozkladu, koloniální Anglie sotva držela veškeré své území mimo Velkou Británii, to vše se završilo revolucí a nastolením komunismu. Z hlediska dnešního probuzeného světa šlo o jakýsi poslední záškub negativních sil, které vládly tomuto světu. Po začátku nového milénia a při zakončení a obnově Mayského kalendáře vznikly energie nové, mužská část ustoupila ženské straně, dobro převýšilo zlo.

Je však zapotřebí si uvědomit, že svět se stále ocitá v mužské, negativní straně. Není to zapříčiněno však světem jako takovým, pomiňme nyní různé vědecké teorie (např. Teorie Gaia) a buďme chvíli pouhými účastníky pozorování.

Po Comtem, Marxovi a dalších pionýrech sociologického směru vědy, přišla paradigmata, jako například teorie sociální změny. V té je řečeno, že člověk, aby platně fungoval ve společnosti, musí vydat minimum a přitom získat maximum a to nejen v materiálních, ale i nemateriálních oblastech života. Vidíme to všude kolem sebe a ruku na srdce, copak jsme aspoň chvíli nebyli jiní? Nyní opusťme roli pozorovatelů, je opravdu zapotřebí získávat co nejvíc a vydávat co nejméně? Pokud bychom získali obrovskou část lásky, máme vydat pouhý zlomek, či se zaměřit na hromadění majetku a přitom nepomoci druhým? Platí staré heslo „Někdy je zapotřebí být sobec“. Je však myšleno v úplně jiném kontextu, než jakým ho vnímá současná Comtovo – Marxistická společnost. Pokud jde minimálně o lásku, je pravda, že člověk má milovat především sebe, jelikož je svým společníkem celý život, lidé jsou a zase nejsou a to i ti nejbližší. Neměli bychom však čerpat lásku od druhých, vydávaje nazpátek pouze malou část přijatého, jak nám ve své podstatě diktuje nejen paradigma novověku jako takového, ale rovněž zbytek společnosti.

Nedávno jsem zavítal na stránky Exopolitiky, s jejímiž členy jsem byl dříve v kontaktu. Zarazil mě článek, který odrazoval od esoteriky a probouzení se a vybízel k šíření osvěty o mimozemských civilizacích. V mých očích je to pouze další nástroj, jak rozsévat strach, před kterým nás varují ony mimozemské civilizace především, jakožto zástupci duchovně mnohem vyspělejších bytostí a společností, jejímž cílem není pouze pozorovat a kterých smýšlení o nás není „jako o planetě opic“, jak mi bylo jedním ufologem sděleno (parafrázuji). Omluvte zdánlivé odbočení od tématu, svůj smysl nicméně má. V takových společnostech, jako jsou ty mimozemské, řeknu-li pozitivní, došlo v průběhu jejich dějin v naprosto odlišným vytvořením sociálních paradigmatů (z našeho pohledu), čili se dostali nejen na duchovní, ale i technologické a především sociální úrovni na míle daleko od nás. V současném světě je však přespříliš toho starého, společnost nám doslova velí jak se chovat, jak žít, jak cítit. Vzpomeňme si kdykoliv na slavné Televizní Noviny, nebo jiné televizní zprávy. Když to tam není, jako by to ani nebylo a toho jsem byl očitým svědkem mnohokrát, zajisté i spousta čtenářů. Zpravodajské agentury zcela úmyslně využívají podobných zažitých forem k ovládání a vytváření názoru i společnosti. Dochází tím postupně k vytvoření zcela nových paradigmat, která bude sociologie zkoumat až posléze, v průběhu dějin, kdy dnešek bude již dávno historií. Je mi záhadou, že moderní věda haní minulost, obhajuje přítomnost, ale vůbec nebere v potaz jakékoliv možné budoucnosti, kde na nás bude nahlíženo stejně, jako je nahlíženo na společnost dob minulých. Obrodu v tomto směru nicméně není zcela vhodné ani potřebné vynucovat násilím. Z hlediska sociologie jako takové by nedošlo k obrodě, ale vytvoření jakéhosi patologického jevu, který neustojí sám sebe a zhroutí se, stejně jako celý Sovětský svaz po Velké válce do jeho pádu před přelomem milénia.

V současnosti je potřeba si uvědomit, že každá myšlenka, kterou kdy nějaká živá bytost vytvořila, má obrovský efekt na celý vesmír a realitu a s tím je zapotřebí pracovat. Pokud máme vytvořit novou společnost, kde duchovní záležitosti nebudou okrajovým a vzdáleně hermetických odvětvím společnosti, můžeme tak docílit pouhou myšlenkou. Pokud jsme však připravení toto udělat, ví pouze Stvořitel. Na nás je se připravit na tuto změnu, který nepřijde jen tak z nebe, ale budeme to my, kdo vytvoří tyto hodnoty a směry. Ne nadarmo se učí, přej si a bude Ti dáno, chtěj a dostaneš po čem toužíš. Ptám se, opravdu chceme to, co si myslíme opravdu uvnitř, nebo jenom na povrchu? Co když je současný svět pouze výplodem našich představ, které jsme chtěli, negativní síly nyní vynechme z rovnice. Sám jsem důkazem, že si přitahujeme i to, co nechceme, nyní vezměme v potaz kolektivní nevědomí a máme zde planetu Zemi s celou její historií i budoucností. Co nyní chceme nejvíce?

Autor: Ivo Románek

ivoromanek@gmail.com


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě