Vysokorychlostní transformace

datum 6. 5. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Bláznivá jízda, vysokorychlostní trať, prudké stoupání i klesání a žádná jistota, jestli někdo neukradl kolejnice. Tak nějak si můžeme představit vysokorychlostní transformaci – evoluci Lidského Ducha, která souvisí se spirálou hledání, nalézání a ztrácení pravdy o filozofii bytí a nebytí. Přes veškerou obtížnost transformačního procesu se můžeme těšit na klidnou cílovou rovinku. Nic jiného nám ani nezbývá. Někdy máme pocit, že se něco stane, a přitom si neuvědomujeme, že už se to stalo. Žijeme v barvitých představách, v obavách, v závěsu myšlenek, které se o několik kroků zpožďují vedle neuvědomovaných skutečností, odehrávajících se v pozadí viditelných dějů. Například: pokud se nás takříkajíc dotkne smrt, vždy se tak děje nejdříve na úrovni našeho energetického pole, teprve později na úrovni hmotného těla. Nebo jde také o přehlížení skutečnosti, že negace je někdy nezbytným „motorem“ v motivačním (transformačním) procesu – udržení života v pohybu.


Zastaralá přesvědčení odolávají nové realitě a bezmezné pole možností nám neukazuje nebo nezjevuje to, co s nedůvěrou popíráme, co pro nás v našich představách (prozatím) neexistuje, pro co nemáme vyvinutý cit a šestý smysl. Některé záležitosti a novosti prozatím nevidíme z důvodu bezpečnosti, „šifrovací systém“ kolektivního vědomí prochází náročnými změnami, preventivní utajení „klíčů“ k nalezení pravdy je prozatím nutné. Informační systém kolektivního vědomí je dlouhodobě zneužíván k tomu, abychom byli systematicky odváděni od zdroje – od sebe sama. Myslíme si, že objevujeme realitu, nesmíme zapomínat, že ji především měníme a vytváříme, svými postoji, přesvědčeními a činy. Pokud si dovolíme nevědět, zda bdíme nebo sníme, nebo jestli bdíme v dokonalém snu, proti tomu žádná. V určitých zlomových okamžicích je ale třeba bez otálení jednat, mít záměr, pozitivní představu, modlitbu, tvořivou afirmaci.
„Objevování reality“ probíhá napříč časem ve spirálových procesech. Mnohokrát a mnoha různými způsoby již bylo řečeno, že vysněný metafyzický obraz světa, (představivost, imaginace, vědomé snění, myšlení, znalosti), je oživován magickým procesem, emanacemi tvořivého vědomí a vírou v pulsující život v každém kousku hmoty, experimentováním s látkou zvanou éter. Vysněný a SLOVEM definovaný obraz světa je oduševňován procesem mystickým, vírou v paměť duše a experimentováním s jejími schopnostmi. Konstruován je vesmírnými zákony spolu s racionalitou, iracionalitou a experimentováním s látkou zvanou hmota – a to nejen fyzickou činností, ale také mentální, afirmativní činností. Realita je koncipována skrze lidské vědomí mocnými slovy, logikou a obrazotvorností.


Potřebujeme vědomé spojení se zemí, čerpat zemskou sílu a oživit si vědění o tom, jak fungují přírodní zákony. To, co je v člověku po vzoru přírody démonické, nemusí být bezohledné a kruté. Víme přece, že naivní nevinnost Blázna je svým způsobem démonická, ale není účelově špatná nebo zlá. Bláznova blaženost i radost může být démonická a zároveň tvořivá. Imaginativní démoni povstávají z nevinnosti, učí nás a pomáhají nám překonávat překážky, které se nám staví do cesty. Teprve jsou-li vnitřní démoni ovládáni „obřím egem“ a nezvladatelnými vášněmi, získávají sílu, která může ovládnout a zničit tělo i ducha. S tím souvisí, že překážky na cestě jsou našimi výtvory, u jedince to vidíme nejasně, sám jedinec jako subjekt to často nevidí vůbec, ale co se týče lidstva jako celku, tak v současné době už to přeci musíme vidět zcela zřetelně.


Jedno sterilní prostředí vystřídalo druhé, omezení svobodného pohybu nahradilo omezení informační, omezení svobody slova. Nikdo z politických elit řídících tento svět nechce hrát druhé housle a každý by chtěl získat vavřínový věnec. Věci se dějí určitým způsobem, jen názory na to, co se děje, se různí, vzájemné neshody spočívají v tom, že nejsme všichni naladěni na stejnou vlnovou délku přijímání informací, nejsme seznámeni se všemi korespondujícími souvislostmi, které jsou v souladu a ve shodě se změnami vnímání a prožívání světa. To vše sledujeme s nevolí, nyní ale přišel čas nesoustředit se na vyspekulované příčiny současného stavu světa. Neskrývejme, ani si nezazlívejme, že charakter člověka souvisí s jeho osudem, charakter lidstva souvisí s osudem civilizace. Čas hledání viníků již pominul, nyní je čas na kolektivní vůli ke svobodě, je čas na to, abychom se soustředili na své myšlenky a své osobní činy, abychom mentálně tvořili každý sám za sebe a tím i v rámci celku a pro celek. Neodevzdávejme energii starému systému, neobírejme se o energii rozčilováním, strachem, obavami, namísto toho se snažme ochránit, zajistit neboli zaopatřit, zabezpečit se pro následující nelehké okolnosti. A nebojme se k tomu použít tvořivou mentální složku osobnosti, její magické schopnosti. Zároveň se neizolujme před změnami, nenechme se svázat nejistotou, neuzavírejme se před světem a samotným životem, před radostí ze života.
Vnímání světa všemi smysly dává životu jen částečný smysl – skutečnost vnímanou jinak, než ji vnímáme naučeně, je možné vytvořit magickým způsobem. Svět je takový, jak se jeví našim smyslům, vnímání světa vychází z průměrnosti schopností lidského mozku, z kolektivního poznání, které můžeme mnohanásobně zdokonalit. Průměrnost žití jen potvrzuje - zas a znova - vnímanou skutečnost, jsou to mentální a psychické stavy, které nás informují o světě. Mnohé nám bylo vsugerováno, implantováno do lidské mysli, aniž by nám byla předložena koncepce o tom, že mentální svět je hybatelem světa materiálního, nikoliv naopak. Kolik konceptů světa už tento vesmír zažil?


Svět je reprodukcí, napodobením, obnovením, nekonečným kopírováním a rozmnožením již existujícího. Náš svět je dobrovolně povinným učením o skutečnosti v neskutečném, skrytém a tvořivém. Soustřeďme se na reprodukci stále stejných myšlenek v každodenním životě, rozpoznejme staré nefunkční koncepty, například jakým způsobem nás mediální svět vede k tomu, abychom neustále zůstávali ovlivněni „nonstop-stresem“. Zcela vědomě změňme negativní myšlenky na Tvořivé, nejen ohledně osobního života, věnujme pozitivní myšlení také událostem na celospolečenské úrovni. Naučme se budoucnost chápat jako otevřenou a částečně podmíněnou, ale nikoliv jako předurčenou. Stůjme ve své síle, v obou jejích základních polohách, kterými jsou Síla přijímání a Síla dávání.

Zdroj:
https://www.psychologiechaosu.cz/vysokorychlostni…/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico