Vyrovnání entropie

datum 16. 4. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Slunce na konci Berana se navzdory varování blíží do přesného kvadrátu k Plutu. Přirozeně nejsilnější beranské ego je pod obrovským tlakem, vře a bublá a je jen otázkou času a naší reaktivity, kdy překročíme hranici únosnosti a bouchne to. Tématem mezi Sluncem a Plutem je boj o prosazení sebe sama a svého názoru, svého práva na život, své vášně planout po svém proti vůli uplatňované z pozice kolektivní, nezpochybnitelné a existenciálně ohrožující moci, v Kozorohu navíc podepřené apelem na zkušenost, zodpovědnost, tradici a riziko exkomunikace z poslušné mainstreamové společnosti. Je to trochu souboj Davida s Goliášem, a nebudu se dovolávat Davidova vítězství, protože jedna vlaštovka jaro nedělá a příběh nekončí titulkama.

Máme před sebou velmi náročné dva či tři dny a příprava předem je důležitá. Ne že by nás ochránila od čehokoliv, co přijde. K vyhrocení krize dojít musí. Stres a vypětí už jsou nesnesitelné a jedině kulminace do maxima přivodí prasknutí, při němž napětí opadne … a zůstane malátná otupělost, ale ta se za pár dní vstřebá a tradá …

Ale ta příprava. Buďme si vědomi přítomné vypjaté nálady a rozlišujme mezi tím, co skutečně je a není důležité. Tahle energetická vlna má potenciál nás strhnout, vtáhnout a zválcovat. Je jasné, že každý z nás má své zapouzdřené, temné a bolestné tabu téma, k jehož otevření a expozici nás Pluto dotlačí. Ale ono nás to bude vtahovat i do situací, které naše nejsou, ale svou podobností s naším osobním problémem rezonují, a my se snadno necháme vlákat do pasti. Není nutné svíjet se hnusem a nadávat u zpráv, není nutné iniciativně rozhánět bitku v metru, není nutné reagovat na každý výsměšný komentář na FB … zkrátka, není nutné sledovat každý kanál, kterým se dnes valí kalná spodní voda. Pokud nám stoka neprotéká obývákem, není to náš business. Není nutné plýtvat energií na každý podnět, který se nás snaží vtáhnout do své špinavé hry a utopit. Naprosto není nutné plýtvat energií, protože ji budeme potřebovat na svůj vlastní sestup do sklepa, vyhrabání své vlastní zakopané mrtvoly, její vytažení, čistou likvidaci, detox a následnou psychoterapii.

Naštěstí! Během této náročné, avšak nevyhnutelné operace Slunce současně navazuje trojitou luxusní vazbu k Jupiteru (sextil), Marsu (sextil) a Juno (trigon). Což neznamená, že se tlak sníží, teplota klesne a k explozi (nebo implozi) nedojde. Ale máme tu tři perfektně zapojené ventily, tři dobře označené a snadno dostupné nouzové východy, kudy můžeme upustit páru. Mars nám umožní vybít přetlak fyzickou aktivitou, vykřičet nebo jen neartikulovaně zaječet a vyřvat tak všechnu tenzi. Jupiter nabízí morální oporu v podobě uceleného vnitřního přesvědčení a hodnotového systému. A Juno podává pomocnou ruku svému partnerovi v nouzi …

Samozřejmě, jelikož energie neproudí jednosměrkou, je možné, že kterákoliv z těchto tří podpůrných planet nás naopak k výbuchu popostrčí a my vstoupíme do jámy lvové ve jménu svého dlouhodobě devastovaného přesvědčení, ze vzteku a potřeby někomu rozbít hubu anebo proto, že pokud to neuděláme, manželství / partnerství nám prostě zkolabuje před očima. Ať tak či tak, jdeme do toto! Je důležité zhluboka dýchat, nenechat se zbytečně vyprovokovat, připustit, že katarze je nutná a spolehnout se na trojici záchranných kruhů …

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico