Vyléčení rakoviny, rakovinových nádorů v lidském těle za pomoci biorezonace!

datum 3. 3. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Rakovina je způsobena Herpes zoster virusy a Epstein-Barr virusy

Shrnutí poznatků o působení Epstein - Barre virusů (EBV), Herpes virusů (HSV) a Morgellon virusů (MV)

Nejhorší, nejzákeřnější a nejvíce rozšířený virus v lidském těle je Herpes zoster virus (HZV), protože také on způsobuje specifické nádory – herpetické nádory, považované za rakovinové nádory.

Tento text vznikl na základě informací uvedených v knihách Anthonyho Williama, v současnosti největšího léčitele na Zemi, ve kterých autor píše o tom, jak zhoubné mohou být účinky EBV v lidském těle. Píše o počtu 60 kmenů EBV. Ale nenašel jsem v jeho knihách ani jedno přesnější jméno.

Ve skutečnosti jsou všechny EBV, herpes virusy a Morgellon virusy mutacemi původního a neškodného EBV.

Text je určen pro každého, kdo se zajímá o své zdraví. Jako zatím jediní na Zemi můžeme používat v Česku, na Slovensku a také v Maďarsku účinné postupy pro likvidaci těchto patogenů za pomoci biorezonance!!!

Pro všechny dále uvedené patogeny existují fungující frekvence, tedy takové, které likvidují DNA patogenů na poprvé. To znamená, že takový patogen se nemůže dále rozmnožovat, nemůže nikoho nakazit a likvidaci „mrtvého zbytku“ provede imunitní systém, který má k tomu své očistné postupy. Existují již podrobnější programy na vyléčení některých nemocí s uvedením frekvencí těchto patogenů nebo obsáhlejší seznamy obsahující 1111 nebo také 1450 fungujících frekvencí na likvidaci DNA patogenů. Podrobnosti lze získat na adrese [email protected].

Lékařská věda nedokáže likvidovat rakovinové virusy bez poškození zdravých buněk lidského těla, ať už ozařováním nebo chemoterapii. Přitom za pomoci Biorezonance, s dobře fungujícími frekvencemi, to trvá jen 25 minut.

Zde uvádím fungující frekvence na likvidaci DNA nejobávanějších rakovinových virusů EBV BX1 179,5-181,5 kHz, EBV BX2 177,5-179,5 kHz , EBV BY 179,0-181,0 kHz, které způsobují sarkomy a karcinomy v lidském těle.. Na jejich likvidaci stačí plazmový generátor.

Obsah:
I. Virus Epstein-Barrové napadl většinu lidstva
II. Moje poznání týkající se EBV
III. Působení virusů pásového oparu HZV v lidském těle.
IV. Moje poznání týkající se virusů pásového oparu HZV.
V. Základní informace o MORGELLON-SYNDROMU, systémového, parazitického, nevysvětlitelného kožního onemocnění.
VI. Moje poznání: Vyléčení MORGELLON-SYNDROMU, „systémového, parazitického,nevysvětlitelného kožního onemocnění“ za pomoci biorezonance.
VII. Postup při očistě těla za pomoci biorezonance.
VIII. Stresory

Poznámka: Text níže vyznačený kurzívou je přejatý z knih Anthony Williama nebo z internetu dle odkazu.

I. Virus Epstein-Barrové napadl většinu lidstva

Syndrom chronické únavy, poruchy štítné žlázy, lymská borelióza, roztroušená skleróza, revmatoidní artritida, lupus a další nemoci, se kterými si lékaři neví rady. Jejich příčinou je tajemný virus Epstein-Barrové (EBV). Minimálně jednou ze 60 forem tohoto viru je nakažena většina lidí na světě, což lékaři oficiálně přiznávají, i když tvrdí, že lidské tělo si s ním poradí. Bohužel neporadí. Za tímto šokujícím tvrzením stojí Anthony Willliam, který se označuje za lékařské medium. Proslul unikátními vědomostmi o lidském zdraví, kterými překvapil mnohé lékaře, kteří si nevěděli rady s diagnózou záhadných chorob svých pacientů. (Zdroj: Energie života Novinky 6. 7. 2017)

Anthony William

Anthony William se narodil s jedinečnou schopností komunikovat se svým Vyšším Já, které mu poskytuje mimořádně přesné zdravotní informace. A sice s velkým předstihem, než se samotná nemoc projeví takovým způsobem, že lékaři jsou schopni ji teprve diagnostikovat.

Když mu byly čtyři roky, šokoval svou rodinu tím, že na večeři oznámil, že babička má zatím bez symptomů rakovinu plic. Lékařské vyšetření tuto diagnózu brzy potvrdilo.

Anthony se více než 25 let věnuje pomoci lidem překonávat nemoci a předcházet jim. A zároveň tak objevuje skutečnosti až několik desetiletí před jejich vědeckým potvrzením. Jeho soucitný přístup, který bere v úvahu zdraví ve všech ohledech, tedy nejen na fyzické úrovni, mnohokrát poskytl úlevu nemocným. A stejně tak přinesl rozluštění záhadných chorob těm, kteří stáli o to je nalézt.

Anthonyho bezprecedentní přesnost a úspěšnost mu získala důvěru a lásku tisíců lidí po celém světě, mezi nimiž byly například filmové, hudební a sportovní hvězdy, miliardáři, spisovatelé a mnozí další, kteří nemohli najít způsob, jak se vyléčit. Anthony se také stal neocenitelným zdrojem pro lékaře, kteří potřebují pomoc při řešení svých nejtěžších případů, o čemž napsal vlastní knihu s názvem Lékařské medium: Tajemství chronické a záhadné nemoci a jak se definitivně vyléčit.

Virus Epstein-Barrové vytvořil tajnou epidemii

Lékařské komunity si uvědomují pouze jednu verzi EBV, ale ve skutečnosti jich existuje více než 60 forem. Nemají vůbec tušení, jak virus funguje dlouhodobě a jak zákeřný může být, i když dobře vědí, že se snadno přenáší kapénkovou infekcí, slinami (nemoci z líbání), krví, pohlavním stykem a transplantací.

Pravdou však je, že EBV je zdrojem mnoha zdravotních problémů, které jsou v současné době považovány za nemoci záhadné, jakou jsou v úvodu článku zmíněný syndrom chronické únavy, poruchy štítné žlázy, lymská borelióza, roztroušená skleróza, revmatoidní artritida, lupus, tinnitus, vertigo a další nemoci, se kterými si lékaři neví rady.

Chcete-li lépe porozumět EBV, je velmi žádoucí rozpoznat čtyři fáze, kterými prochází.

První fáze

Pokud se člověk nakazí EBV, počáteční stadium se vyznačuje spícím obdobím, kdy se virus rozšiřuje prostřednictvím krevního oběhu. Zcela bez příznaků se jen množí, aby narostl na síle a mohl pak udeřit bezprostřední infekcí.

Druhá fáze

Na konci první fáze je virus Epstein-Barrové připraven bojovat s tělem. Tehdy se EBV poprvé projeví tím, že se změní na mononukleózu. Lékařské komunity si neuvědomují, že každý případ mononukleózy je pouze druhou fází EBV. Během této druhé fáze se imunitní systém těla dostane do války s tímto virem, který napadá jeden nebo více hlavních orgánů. Typicky játra nebo slezinu.

Třetí fáze

Jakmile se virus dostane do jater, sleziny nebo jiných orgánů, zabydlí se tam. Od tohoto okamžiku, když lékař poprvé provede test na EBV, nalezne protilátky a jejich přítomnost přisoudí již proběhlé infekci, kdy EBV byl ve své první fázi. Bohužel lékař jej nenalezne v krevním řečišti. Toto podstatné opomenutí se stane jednou z největších chyb v anamnéze, což je zároveň způsob, jak virus zůstane nezpozorován.

Čtvrtá fáze

Konečným cílem viru Epstein-Barrové je zánět centrálního nervového systému. Imunitní systém by tomu normálně nedovolil, aby se tak stalo.

Pokud však EBV úspěšně prošel třetí fází, využije naší zranitelnosti a začne způsobovat řadu zvláštních příznaků, které zahrnují od bušení srdce přes náhlé nevysvětlitelné bolesti po celém těle až po neuralgii, tedy nezvladatelnou bolest nervů.

Lékaři pacienty s těmito problémy někdy diagnostikují jako s fibromyalgií, chronickým únavovým syndromem nebo revmatoidní artritidou, což jsou všechny symptomy, o kterých lékařská komunita připouští, že jim nerozumí. Tudíž pacienty nemají jak léčit.

Vyléčení

Zatímco EBV představuje vážnou hrozbu pro zdraví, dobrou zprávou je, že pokud nemocný pečlivě a trpělivě dodržuje kroky popsané v jeho knize, ve zkratce spočívající v důsledné detoxikaci těla a nezvratném přechodu ke zdravému životnímu stylu, může se vyléčit. Může obnovit imunitní systém, osvobodit se od EBV, omladit tělo, získat plnou kontrolu nad svým zdravím a směle pokračovat ve svém životě. (zdroj: medicalmedium.com)

II. Moje poznání skrze Ducha týkající se EBV

Jednu knihu s názvem „Štítná žláza a její léčba“ jsem dostal 26.4.2019 od mých slovenských přátel a druhou knihu s názvem „Mystický učitel – Tajemství chronických i záhadných nemocí a jejich léčení“ jsem „sehnal“ už 27.4.2019. Stačilo mi přečíst jen cca 20 stránek, abych si uvědomil, že existují také jiné možnosti vyléčení některých těžkých a zákeřných nemocí, než založené na stravě. Tou možností je biorezonance a poznání všech patogenů, které působí jako EBV nebo spolupůsobí s nimi. Nazval jsem to platformou EBV.

Úplně základní informace v obou těchto knihách je: U mnoha těžkých a záhadných nemocí lékař diagnostikuje, že se jedná o autoimunitní nemoc, to znamená, že tělo napadá samo sebe. To je ale velký omyl, protože tělo samo sebe nikdy nenapadá. Je to jen pojmenování příčiny nemoci, které lékaři nerozumí.

V knize je také uvedeno, že existují čtyři stadia nákazy EBV a znovu je stručně zopakuji.

První stadium představuje množení – replikaci virusů a čekání na vhodnou příležitost. EBV je velice trpělivý a inteligentní.

Ve druhém stadiu dochází ke vzniku mononukleózy v těle. V této době je virus velmi nakažlivý.

Ve třetím stadiu přejde virus do jater, sleziny nebo do dalších orgánů a není ho možné detekovat. V organismu může přetrvávat léta, až desítky let.

Virus EBV produkuje 3 druhy toxinů:
- Toxickou odpadní hmotu neboli vedlejší produkt.
- Protože má šestitýdenní životní cyklus, je zbývající mrtvá hmota sama o sobě toxická. Projevuje se to únavou.
- Jedovaté látky vznikající těmito dvěma procesy mají schopnost vytvářet neurotoxin, který narušuje funkci nervů a mate imunitní systém. K sekreci tohoto speciálního toxinu dochází ve strategickém období třetího stadia a posléze i během čtvrtého stadia, aby se imunitní systém nedokázal zaměřit na virus a jeho likvidaci.

Ve čtvrtém stadiu dochází k následkům vyvolaným usídlením agresivního typu EBV v orgánech těla a projevuje se jako:
- Zpomalená činnost jater, nízká výkonnost.
- Žloutenka C.
- Přecitlivělost na potraviny, které v minulosti nepůsobily potíže.

Virus vyčkává, dokud nezachytí stresové hormony, které nasvědčují tomu, že je tělo mimořádně oslabené. Všechny tyto jedy nakonec aktivují imunitu – a zároveň ji naprosto zmatou, protože imunitní systém nemá nejmenší tušení, odkud toxiny přicházejí.

Tyto informace mi umožnily klást otázky a získávat na ně odpovědi.

Uvědomil jsem si, že očista od těchto patogenů – virusů, má prvořadou důležitost pro každé lidské tělo a že je nutno zjistit a doplnit frekvence DNA do souboru, který by mohl přispět účinným způsobem k vyléčení mnoha nemocí, se kterými si medicína zatím neví rady. Soubor jsem nazval jako „platforma EBV“.

S tímto poznatkem jsem začal vytvářet program na vyléčení revmatoidní artritidy (č. 43) a zjistil jsem, že prvořadá očista těla a vyléčení této těžké nemoci by měla být spojeno právě s očistou od celé „platformy EBV“.

K nalezení jednotlivých patogenů v těle lze s výhodou použít kineziologii a nemusí to trvat déle jako ½ hodiny.

Výskyt těchto některých patogenů v těle neznamená automaticky, že onemocníme některými nemocemi, které se v dané skupině mohou vyskytnout, protože se také jedná o jejich množství v těle a tělesné soustavy, které byly napadeny! Protože druhou příčinou závažných onemocnění, způsobených EBV jsou také toxické látky v těle a také tzv. stresory.

Výskyt virusů v těle z platformy EBV:

SAV = silně agresivní virusy označené x

SAV = silně agresivní virusy označené x

 

Existují virusy EBV CeHV 1-7 a 9, ale ty nepůsobí na lidské tělo. Také nejsou EBV POHV vyšších čísel než 3. Mezi EBV byly v tabulce také zařazeny 3 rakovinové virusy, protože vznikají mutaci EBV.

Herpes virus HHV 3 bylo označením pro Herpes varicella virus a také pro Herpes zoster virus. Herpes virus HHV 4 bylo označením pro EBV, Herpes virus HHV 5 bylo označením pro CMV.

Další poznání souvisí s počtem 60 kmenů, které jsou zmíněny v knihách Anthony Williama, které vznikly postupně jako mutace prvotního EBV. Mezi těchto 60 zmutovaných kmenů patří všechny virusy, které jsem zařadil do platformy EBV. Těchto druhů a poddruhů je 46 a k tomu přináleží 16 typů, celkem 62 druhů, poddruhů a typů.

III. Další nesmírně důležitou informací z této knihy od A.W. jsou informace o působení virusů pásového oparu v lidském těle

„Virus pásového oparu (Herpes zoster virus) je odpovědný za nejrůznější záhadné příznaky od vyrážek, které matou dermatology, až po neurologické potíže jako je cukání, mravenčení, pálení, křeče, chronické migrény, bolestí hlavy, a mnohé další, jež sužují miliony lidí. Různé formy pásového oparu způsobují obrnu lícního nervu, „zamrzlé“ rameno, diabetickou neuropatii, kolitidu, pálení pochvy, onemocnění čelistního kloubu, lymskou nemoc, a dokonce chybně diagnostikovanou roztroušenou sklerózu.

Pásový opar je onemocnění, jež se projevuje horečkou, bolestmi hlavy, vyrážkou, bolestmi kloubů a svalů, bolestmi šíje, ostrými neuralgiemi, pálivými bolestmi v průběhu nervu, bušením srdce a dalšími velice nepříjemnými obtížemi. Zdravotnické komunity se domnívají, že pásový opar je způsoben virem zoster, jenž patří do skupiny herpetických virů. A to je pravda – ale jen do určité míry.

Co už doktoři nevědí, je skutečnost, že neexistuje jen jeden typ víru pásového oparu, ale je jich 31. To je důležité vědět, protože různé typy víru způsobují různé příznaky.

Příznaky pásového oparu

K příznakům, které mohou provázet pásový opar, patří horečka a zimnice napodobující chřipku, bolesti hlavy nebo migrény, celkové neurčité bolesti, pálivé bolesti, svědění, brnění, vyrážka či zarudnutí anebo pustuly (puchýře vyplněné hnisem).

Ve skutečnosti jde o klasický projev pouze jednoho typu víru pásového oparu. Sedm kmenů pásového oparu skutečně vyvolává někde na těle kožní příznaky, ovšem ne v očekávaných lokalitách.

Dalších osm kmenů žádné vyrážky nezpůsobuje.

Podobně jako u všech herpetických vírů se i u pásového oparu uplatňují četné způsoby přenosu.

Klidové stadium a aktivace

Jestliže jste byli infikováni virem nebo jste jeho nosiči, patrně o tom ani nevíte. Je pravděpodobné, že než se projeví, bude ve vás přežívat nejméně deset, ale možná až padesát či více let. Virus se skrývá v některém z orgánů, typicky v játrech, kde ho imunitní systém nezaregistruje. Vyčkává, dokud nějaká traumatická tělesná nebo emoční událost organismus neoslabí anebo nevytvoří prostředí, které virus posílí.

Virus typicky přechází do dolní části páteře a vyvolává zánět sedacího nervu. Takže pokud trpíte opakovaně bolestmi v dolní části zad, které přicházejí a odcházejí a zase mizí bez zjevné příčiny, může za tím být virus pasového oparu pendlující mezi játry a páteří.

Pásový opar s vyrážkou

Existuje sedm kmenů víru pasového oparu, které způsobují vyrážky.

- Klasický pásový opar
- Pásový opar horní poloviny těla
- Pásový opar obou paží
- Pásový opar jedné paže
- Pásový opar hlavy
- Pásový opar dolních končetin
- Pásový opar vulvy

Neurotoxin pásového oparu

Jedním z pochybených názorů na pásový opar je představa, že se virus skrývá přímo pod kůži postižené vyrážkou, tak tomu ale není. Virus se usazuje mnohem hlouběji, aby mohl co nejvýhodněji vyvolávat zánět nervového systému.

Uvolňuje však neurotoxin, který u těchto sedmi kmenů proniká vnějším směrem do periferních nervů a do kůže. Právě neurotoxin způsobuje svědivé, dráždivé a zarudlé kožní projevy s typickými pustulami.

Pásový opar bez vyrážky

Existuje osm kmenů víru pásového oparu. Osm kmenů nezpůsobujících vyrážky rovněž vylučují neurotoxin. V tomto případě však jed neproniká směrem ven do tenkých periferních nervů a kůže, nýbrž dovnitř, do větších nervů. Neurotoxin vystupňuje již přítomný nervový zánět a ještě více zatíží imunitní systém.

Člověk postižený některým z typů pásového oparu bez vyrážky má vnitřnější bolesti a závažnější poškozené nervy, než by měl při nemoci s vyrážkou. V důsledku toho může lékař považovat obtíže za fantomové bolesti nebo halucinace a poslat ho na psychiatrii. V tom lepším případě.

Doktor například usoudí, že imunitní systém pacienta si spletl určitou část těla s vetřelcem a začal proti ní bojovat (autoimunitní projev). Předepíše nejméně jeden imunosupresivní lék nebo steroidy s cílem zmírnit závažnost útoku. Imunitní systém je v celé věci nevinně, naopak stojí v první linii obrany proti skutečnému škůdci. Léky oslabující imunitní systém poskytují viru (paradoxně) příležitost dál se rozmnožovat a výrazně sílit.

Ještě horší situace nastává, usoudí-li lékař, že je pacient napaden bakteriemi a dá mu antibiotika, jež jsou pro jeho zdravotní stav dvojnásobnou ranou, neboť oslabují imunitní systém a navíc posilují virus pásového oparu.“

„Osm typů pásového oparu bez vyrážky

- Neuralgický pásový opar (známý také jako diabetická neuropatie)
- Nesnesitelně svědivý pásový opar
- Poševní pásový opar
- Pásový opar způsobující kolitidu
- Pálení horních a dolních končetin
- Pásový opar dutiny ústní, onemocnění čelistního kloubu a obrna lícního nervu
- „Zamrzlé“ rameno
- Tělo v jednom ohni“

Pro více informací odkazují na výše uvedenou knihu!!!

IV. Moje poznání skrze Ducha týkající se virusů pásového oparu

V knize „Mystický léčitel“ je užito názvu těchto vírů pasového oparu buď jako typy nebo také kmeny. Správněji se jedná ale o 15 poddruhů druhu Herpes zoster virus a 16 typů, celkem 31 Herpes zoster virusů.

Pro lepší práci s nimi jsem je očísloval takto:

Sedm poddruhů pásového oparu s vyrážkou

1- Klasický pásový opar
2- Pásový opar horní poloviny těla
3- Pásový opar obou paží
4- Pásový opar jedné paže
5- Pásový opar hlavy
6- Pásový opar dolních končetin
7- Pásový opar vulvy

Těchto 16 typů pásového oparu se vyskytuje jen u dvou poddruhů HZV. Jednak u poddruhu „způsobujícího nesnesitelné svědění“ to je 5 typů a u poddruhu způsobující bolesti a pocity “těla v jednom ohni“ se jedná o 11 typů.

„Osm poddruh a 16 typů pásového oparu bez vyrážky
8- Neuralgický pásový opar (známý také jako diabetická neuropatie)
9- Nesnesitelně svědivý pásový opar (5 typů 16-20)
10- Poševní pásový opar
11- Pásový opar způsobující kolitidu
12- Pálení horních a dolních končetin
13- Pásový opar dutiny ústní, onemocnění čelistního kloubu a obrna lícního nervu
14- „Zamrzlé“ rameno
15- „Tělo v jednom ohni“ (11 typů 21-31), způsobují herpetické nádory

Anthony William doporučuje ve své knize způsob léčení s pomoci léčivých potravin, léčivých bylin a doplňků stravy. Cílem je posílit imunitní systém léčené bytosti a oslabit imunitní systém patogenu. Jejich výčet je uveden v rámci druhové i cenové dostupnosti na americkém trhu. Bohužel v Česku jsou mnohé z nich dostupné jen v sezónu nebo vůbec. Ale existuje také jiná možnost.

Jiný postup v léčení a očistě může být uplatněn za pomoci biorezonance.

Skrze Ducha jsem zjistil, že všech těchto 15 poddruhů virů pásového oparu a 16 typů má frekvenci DNA, která se nachází ve stejném  rozpětí 2 kHz, má frekvencí uvedenou v seznamu frekvencí DNA 880 nebo 1200 patogenu jako Herpes zoster virus.

Rozdíly u těchto patogenů v jejich frekvencích DNA jsou sice jen v desítkách Hz, ale jejich účinky v lidském těle zajišťuje kvantová část jejich DNA. Ta určuje jejich význam, strategii, chování, možnosti vnikat do buněk, možnosti poškození lidského těla, způsob boje o přežití v něm, atd.

Kromě likvidace DNA těchto patogenů je velmi důležitá také očista těla od neurotoxinů a dermatoxinů 2x týdně a dlouhodobě několik měsíců, protože ty jsou zdrojem také bolestí. Také může být důležité vyléčení a obnova myelinových obalů nervů.

Existují fungující frekvence na likvidaci patogenu Herpes zoster virus a na neurotoxiny a dermatoxiny spolu s celým programem na očistu od EBV a HSV a také od Morgellon virusů.

Očista těla od těchto poddruhů a typů HZV by měla být jako naprosto prioritní před vším ostatním. Dokonce i při zjištění karcinomu nebo sarkomu v těle stačí likvidovat prvotně DNA rakovinových virusů, pak řešit HZV, HSV, EBV, Moregellon virusy a teprve pak provádět likvidací karcinomů a sarkomů. To znamená, že zhoubné nádory bez rakovinových virusů už nejsou tím největším nebezpečím. Přitom je potřeba počítat s tím, že očista může být provedena jen u 4 patogenů a v časovém rozestupu 1 týdne. Proto doporučuji při neznalosti počtu těchto poddruhů a typů v těle očistu tak, že se nastaví 4x frekvence na HZV, protože tím dojde k likvidaci DNA až u 4 z nich, pokud je jich alespoň tolik v těle. Podle reakcí se dá usoudit, jestli je potřeba v této očistě pokračovat, protože likvidace jedněch může způsobit zvýšenou aktivitu zbylých poddruhů a typů v těle.

S výhodou lze využít možností vytvářet záměr na očistu od patogenů HZV 15/16 rozšířením seznamu frekvencí DNA patogenů na jednotlivé poddruhy a typy, zejména v případech, kdy jsou příznaky zřetelné.

Vyjádření záměru myšlenkou nebo slovem:
Herpes zoster virus, herpesové nádory, 11 typů
Herpes zoster virus, nesnesitelné svědění, 5 typů
Herpes zoster virus, ostatních 6 subsp. bez vyrážky
Herpes zoster virus, 7 subsp. s vyrážkou

Tímto záměrem se dá urychlit očista od těch HZV, které způsobují největší zdravotní problémy v těle.

Četnost výskytu Herpes zoster virusu v lidských tělech:

Na základě screeningu 32 některých mých klientů jsem mohl postupně zjistit, kolik mají ve svém těle těchto poddruhů a typů v okamžiku screeningu. Ukazuji to na možném počtu výskytu HZV od 0 do 31 a četnosti výskytu u klientů x:

Mohu potvrdit, že počet poddruhů a typů HZV v těle klientů vystihuje dostatečně dobře velikost jejich zdravotního postižení. Písmeno x vyjadřuje stav screeningu k datu 1.-23. 10. 2019. Jak je vidět, jedná se až o masivní invazi těchto virusů v lidském těle.

Ale největší poznaní jsem učinil v souvislosti s výskytem nádoru v prsu ženy, která neměla ve svém těle žádné rakovinové virusy EBV BX1, BX2 a BY, ale měla tam původně nezhoubný cystadenom. To jsem zjistil 30.10.2019.

Žena se podrobila několika lékařským vyšetřením se závěrem, že se jedná o rakovinový agresivní nádor a s několika variantami na řešení.

Pro mě to bylo nepochopitelné, protože vznik rakovinového nádoru-karcinomu v těle, bez přítomností rakovinových virusů, byl pro mě nemyslitelný. Ale zjistil jsem, že má v těle 24 poddruhů a typů Herpes zoster virusů (HZV). Od poloviny listopadu do jeho konce byla očištěna od poloviny z nich. Nicméně se žena rozhodla pro operativní odstranění nádoru.

Začal jsem uvažovat o tom, že za tím zřejmě stojí působení HZV, kdy takový nádor lékařská věda považuje za agresivní rakovinový nádor.

Na mé otázky se mi dostalo od kosmické inteligence tohoto poznání:

Některé nádory způsobují rakovinové virusy EBV a některé nádory, hodnocené klasickou medicínou rovněž jako rakovinové, způsobují některé HZV. Nazývám je proto jako herpetické nádory.

Rakovinové nádory způsobené rakovinovými virusy EBV a jejich projevy jsou tyto:

  • nádor tlustého střeva – krev ve stolici, zácpa; jedná se o sarkom způsobený EBV BX1
  • nádor plic – kašel, vykašlávání krve; jedná se o karcinom, způsobený EBV BY
  • nádor slinivky břišní – poruchy trávení, žloutenka; jedná se o sarkom způsobený EBV BX1
  • nádor jater – žloutenka, zvětšení jater; jedná se o sarkom způsobený EBV BX2
  • nádory ledvin – krev v moči, bolest v boku či v zádech, hmatné zvětšení ledviny; jedná se o sarkom způsobený EBV BX2

Celkem to je pět druhů nádorů. Vznikají dlouho, v rozpětí i několika let a jsou také dlouho nebolestivé.
Herpetické nádory a jejich projevy jsou tyto:

Celkem to je také pět druhů nádorů. Vznikají i v rozpětí měsíců a jsou brzy bolestivé.

Těmto nádorům předcházejí nejdříve nádory nezhoubné, způsobené Human papiloma virusy. Ty se mohou přeměnit na herpetické nádory vlivem působení Herpes zoster virusu bez vyrážky- jeho 11 typů.

Na vzniku těchto nádorů se tedy podílí Herpes zoster virus bez vyrážky, popsaný v knize Anthony Williama jako „tělo v jednom ohni“. Možná to je vinou překladu z angličtiny do češtiny, ale nejedná se doslovné o „oheň v těle“, ale o jeho agresivní působení na postižený orgán v těle a na přeměnu nezhoubného nádoru na herpetický nádor. Těchto typů je celkem 11. Jejich likvidace DNA pomoci biorezonance při správně provedeném záměru představuje potřebný čas v délce 15 dní, protože lze likvidovat jen 4 typy za týden a za prvních 8 dní může být likvidováno 8 DNA těchto typů (1., 8. a 15. den).

Ostatní Herpes zoster virusy mají také své různé bolestivé projevy v lidském těle, ale nejsou tak agresivní až destrukční jako právě uvedených 11 typů HZV.

Toto poznání umožní správně diagnostikovat nádory na nádory rakovinného původu a herpetického původu a umožní rychlou reakci na likvidaci DNA těchto patogenů pomoci biorezonance, protože potřebné frekvence existují.

V. Základní informace o MORGELLON-SYNDROMU, systémového, parazitického, nevysvětlitelného kožního onemocnění

Zdroj: německý časopis Magazin 2000 Plus, duben/květen 2009, translation OSUD.cz 2009 (zkráceno).

Morgellony – jeden z cílených účinků rozprašování chemtrails

V západních médiích zcela umlčováno a v amerických médiích v nejlepším satiricky pojímáno, se stalo známým nové kožní a systémové onemocnění (možná nákaza), kterým je celosvětově napadáno stále více lidí. Pro lékařskou vědu platí, že nemůže být, to co být nesmí Skutečnosti však je, že toto onemocnění označované jako „Morgellony“ je nejen extrémně bolestivé, nýbrž také život ohrožující a pravděpodobně také mnoha způsoby přenosné.

Bývá také pojmenováno jako „zamlčená epidemie“ nebo „tajná americká epidemie“, protože se poprvé objevila v některých jižních státech USA. Lékařský establishment tuto nemoc nadále vytrvale ignoruje a při nejlepším ji označuje „smýšlená Parasitosis“ (blud, při němž je pacient přesvědčen o tom, že má ve svém těle parazity, ačkoliv pro to neexistuje žádný klinický důkaz – jinými slovy, dělají z těchto lidí psychický nemocné, pozn. překl.)

Jak se nemoc projevuje

Extrémní hlavní symptomy jsou: puchýřky na kůži, uhříky, dírky, uzlíky, pocity šimrání, únavový syndrom (CFS), dýchavičnost, omezená výkonnost, dermatitis (zánět kůže, ekzém), celulitida a ztenčená kůže, kašel, bolesti hlavy, zad a kloubů, místa stižená ekzémem a rozpad pigmentu, žluté zuby, kazy, napadení jazyka, bolesti dásní, žluté nehty na rukou a na nohou, šedivění vlasů, záněty očí a rychle zhoršení schopnosti vidět.

Vnitřní hlavní symptomy: Celková únava, dušnost, omezená výkonnost, kašel, zapomětlivost, deprese a předrážděnost, pocit hluchoty, záněty ledvin a měchýře.

Moje poznámka: Popsané symptomy vyvolává především Herpes zoster virus, jeho 15 poddruhů a 16 typů.

VI. Moje poznání skrze Ducha: Vyléčení MORGELLON-SYNDROMU, „systémového, parazitického, nevysvětlitelného kožního onemocnění“ za pomoci biorezonance

Morgellony skutečně existují. Byl jsem na ně upozorněn mými slovenskými přáteli. Je to cílevědomě vytvářená biologická zbraň. Představuje mix určitých virusů, které se snadno replikují a jsou velmi agresivní. Mimo jiné útočí na patogeny v těle, zejména na prvoky, parazity a bakterie, ale také na houby, kvasinky a plísně a vyvolávají v těle boj o jejich přežití. To se projevuje zvýšenou aktivitou všech patogenů v těle, která pak způsobuje popsané příznaky. Všechny tyto virusy jsou obsaženy v seznamu 1200 frekvencí DNA patogenů. Celkem se jedná o 21 druhů a poddruhů virusů. Nejhorší pro lidské tělo je patogen Herpes zoster virus 15 subsp., 16 typů .

Ale moje důležité poznání spočívá také v tom, že k takovým projevům může dojít a také dochází i bez nákazy skrze chemtrails. Stačí k tomu postupná infikace alespoň přibližně polovinou z nich. Velice záleží na množství některých těchto virusů v těle, než na celkovém jejich počtu druhů a poddruhů. Je jasné, že větší počet druhů a poddruhů těchto virusů se může časem změnit i na jejich velké množství, s veškerými popisovanými příznaky. Vždy je u těchto zdravotních postižení zastoupen Herpes zoster virus 15 subsp., 16 typů.

Očista těla od Morgellon-syndromu

SAV = silně agresivní virusy označené x

 

Moje poznání skrze Ducha:

Mezi zmutované kmeny EBV patří také všechny Morgellon virusy, které jsou uvedeny v tabulce. Těch je, mimo se opakující Herpes zoster virus, celkem 20 a mají celkem 24 typů, dohromady 44 druhů, poddruhů a typů. Ale kvůli způsobu jejich šíření jsou uvedeny samostatně od EBV.

V současné době se setkávám s tímto zdravotním postižením na základě screeningu u 11 bytostí, z počtu 26 bytostí, které pravidelně týdně mohu očišťovat. Nejmladší má 12 let, pak 19 let pak 25 let a ostatní jsou spíše už senioři. Z toho je patrno, jak hodně se tento syndrom v tělech nachází a že se nevyhýbá žádné věkové kategorii. Také jsem už zjistil v ČR infekci patogenem Zikavirus a Západonilský virus.

K likvidaci DNA těchto patogenů je potřebný plazmový generátor.

VII. Postup při očistě těla za pomoci biorezonance

Ze znalostí účinků patogenů, vlastně jen virusů, z obou těchto skupin EBV a Morgellon virusů vyplývá i postup při léčení všech chronických a autoimunitních nemocí a někdy i akutních nemocí.

Očista od těchto virusů je naprosto základní a prvotní očistou těla. Postup očisty od těchto virusů je odvislý od příznaků, které způsobují v těle konkrétní bytosti. A protože je souvislost těžko zjistitelná, je vhodné ji začít Herpes virusy.

Vzhledem k možnému velkému rozsahu některých virusů v těle, měla by likvidace jejich DNA proběhnout maximálně u 4 druhů či poddruhů, a 1 x týdně, bez další nějaké jiné očisty od patogenů. Toto pravidlo je velmi důležité! Je to sice „běh na delší trať“, ale dle mého poznání se vyplatí.

 

Příčiny vzniku některých chronických nemocí, také diagnostikovaných jako autoimunitní nemoci, jsou:

A - Různé patogeny, tedy houby, plísně, kvasinky, prvoci, virusy, bakterie, paraziti větší. Očista spočívá v likvidaci DNA patogenů frekvencemi, které jsem mohl už vytvořit, a jejich počet přesahuje 1200 frekvencí.

B - Toxické kovy, chemické škodliviny, aflatoxiny, mykotoxiny Patulin.

K očistě těla od toxických kovů se mi osvědčilo pití diamantové vody nasycené molekulárním vodíkem. Je to dle mých tříletých a ověřených zkušeností nejlepší způsob jak očistit tělo od toxických kovů a chemických škodlivin. Je k tomu potřeba na začátku 1 dcl diamantové vody a generátor molekulárního vodíku. Stačí vypít 3-5 dávek denně á 3 dcl. K očistě od aflatoxinů a mycotoxinů Patulin lze použít frekvence uvedené v závěru tohoto textu.

C - Neurotoxiny, dermatoxiny

1. K očistě těla od neurotoxinů je možné využít některé druhy ovoce a bylin dle doporučení A.W.

2. Další možností očisty těla od neurotoxinů je pomocí čistících a léčivých frekvencí, kterých je celkem 12. K tomu je potřeba použít plazmový generátor, např. RPZ 14.

3. Další vhodný způsob je očista těla za pomoci tachyonové energie. K tomu je nutno mít tachyonovou anténu (např. krystal), která se pokládá na temeno hlavy a působí na očistu těla skrze 7. čakru. Je to vhodný způsob očisty pro bytosti, které nemají potřebný přístroj.

V obou případech by měla očista probíhat 2x týdně.

D - Platforma EBV. Očista spočívá ve využití frekvencí na celou platformu EBV.

- Od 9.6.2019 doplňuji tento výčet možných příčin o tzv. Morgellon – syndrom. Jedná se o 21 virusů, které se podílejí agresivním způsobem na vzniku mnoha dalších bolestivých postižení v lidském těle, zejména ve spojení s kůží a s těžko vysvětlitelnými bolestivými příznaky.

F - Specifické skupiny patogenů způsobující a dotvářející konkrétní nemoc či postižení.

Právě kombinace těchto příčin vyvolává a prohlubuje tyto různé těžké, ale i léčitelné nemoci.

Bez kompletní očisty těla nelze dosáhnout úplného vyléčení. Je to ale „běh na dlouhou trať“, trvající řadu měsíců.

Čeho je možno dosáhnout?

Očistou těla od C, D, E a F lze přispět k vyléčení těchto nemocí:
- ADH a ADHD, porucha pozornosti a porucha pozornosti s hyperaktivitou.
- ALS - amyotrofická laterární skleróza
- Astma
- Celiakie, nesnášenlivost glutenu-lepku ve stravě
- Diabetes ispidus, „žíznivka“
- Fibromyalgie, bolest pohybového aparátu
- Hypoteróza – onemocnění štítné žlázy
- Chronický únavový syndrom
- Revmatické záněty
- Revmatoidní artritida
- Roztroušená skleróza, spolu s programem č. 16 na vyléčení poškozených myelinových obalů nervů
- Tinnitus – hučení, pískání v uších


- Také mentální (nikoliv duševní) poruchy:
-- autismus
-- bipolární afektivní porucha
-- deprese
-- dětský autismus
-- fobické úzkostné stavy
-- generalizovaná úzkostná porucha
-- maniodepresivní psychóza
-- mentální retardace
-- narcistická porucha osobnosti
-- nespavost
-- obsedantně-nutkavá porucha
-- paranoidní porucha osobnosti
-- porucha pohlavní identity
-- schizofrenie

U některých nemocí musí být očista těla širší a zahrnuje příčiny:
- Alzhaimerovy nemoci B, C, D, E, F
- Vertigo, závratě A, C, D, E, F
- Lymská borelióza A, B, C, D, E, F
- Diabetes 2. typu B, C, D, E, F
- Lupus, bakteriální kožní onemocnění A, B
- Únava nadledvin B, C, D, E, F
- Psoriáza, lupenka A, B,
- Demence A, B, C, D, E, F
- Demence u Alzhaimerovy choroby A, B, C, D, E, F
- Parkinsonova nemoc A, B, C, D, E, F
- Parestézie A, B, C, D, E, F

Mentální poruchy, které nemohou být vyléčeny pomoci A, B, C, D, E, F:
-- disociativní porucha identity
-- mentální anorexie
-- mentální bulimie
-- obsedantně kompulzivní porucha
-- pedofilie
-- sadomasochismus

Ale - úplné vyléčení uvedených nemocí je spojeno s osvobozením se od působících stresorů, jak je uvedeno dále.

*****

VIII. Stresory

Na vznik nemocí způsobených EBV a Morgellon virusy naštěstí nepůsobí stresory biologické, chemické, environmentální, nutriční – s výjimkou užívání drog, fyzické, ale především psychologické a duchovní.

Psychologické stresory jsou vyvolávány „Posttraumatickou stresovou poruchou (PTSP)“ (dle Anthonyho Williama).

Existují závažné případy PTSP, které jsou známy, například zneužívání, únosu, svědectví násilného činu, šikany dítěte, ženy i muže, znásilnění. Také rozvod rodičů, rozchod s partnerem, havárie v dopravním prostředku, otrava z potravin, náhlá smrt milovaného člena rodiny nebo nejbližších přátel, ztráta majetku vlivem přírodních katastrof - požáru, větru, záplavy nebo také exekuce. Také těžké onemocnění, se kterým si lékaři neví rady, ztráta zaměstnání, ztráta peněžních příjmů, bydlení, atd.

Posttraumatická stresová porucha je postižení, jež vzniká následkem jakéhokoli náročného prožitku. Správná definice PTSP zní, že jde o prožívání přetrvávajících negativních pocitů pramenících z nepříznivé zkušenosti, které člověka jakýmkoli způsobem omezují. Těmito pocity jsou strach, pochyby, nejistota, obavy, starosti, úzkost, hněv, zloba, nadměrná ostražitost, podrážděnost, roztěkanost, odpor k sobě samému, poraženectví, smutek, frustrace, vztek, cynismus, bezmocnost, zranitelnost, snížené sebevědomí, nedostatek sebeúcty a nedůvěra. Patří sem i neschopnost odpouštět druhým a také i sobě. Jedná se tedy o dlouhodobé a často velmi bolestné pocity.

Mezi duchovní stresory patří stresory vyvolané pocitem ztráty smyslu života, nevírou a hanobením Boha.

Právě množství a délka působení stresorů rozhoduje o tom, kdy v těle propuknou „záhadné nemoci“.

Další důležitou podmínkou úplného uzdravení je přijetí nemoci s pochopením, že nic není náhoda, nejsme ničí obětí a že se za nemocí skrývají především naše karmické důsledky. Všechny tyto nemoci jsou nemocemi chronickými.

Chronické nemoci v lidském těle jsou vyvolávány z části kombinací patogenů tři skupin z pěti (houby-kvasinky-plísně, prvoci, virusy, bakterie a paraziti) a ve zbývající části negativními emocemi a psychikou. Vždy jsou zastoupeny obě poloviny (velikost částí může být např. 10/90, 30/70, 50/50, 70/30, 90/10). Každý snad ví, kde se asi nachází se svými negativními emocemi. Proto k úplnému vyléčení chronických nemocí je nutná i změna v myšlení, jednání, odpouštění sobě i druhým. To znamená, že při likvidaci DNA patogenů se zkrátí doba působení bolestí o tu část doby, která příslušela působení patogenů a zůstane ta část, která příslušela negativním emocím, ale intenzita zůstane stejná. Teprve při změně myšlení, jednání, soucítění a odpouštění sobě i druhým dojde k postupnému vymizení všech projevů chronické nemoci. Je to vlastně bolestivý tlak na bytost, aby se změnila, protože to je součást evoluce lidstva v jeho duchovním vývoji. Bez toho žádný pokrok v mezilidských vztazích vzniknout nemůže. Každá bytost to má ve své moci a není závislá na jiných bytostech. Dodávám, že klasická medicína nedokáže vyléčit žádnou chronickou nemoc.

Ale je třeba pochopit, že úplné vyléčení má tři fáze:

- očista od patogenů a neurotoxinů
- osvobození se od stresorů
- změna v láskyplného člověka, protože se jedná o chronické nemoci, které na to reagují.

Proto bude léčení působit na každého trochu jinak. Ale už očista od patogenů je dobrý základ. 

Napsal:
Ing. Jan Heczko 12.12.2019
duchovnipoznatky.webnode.cz
[email protected]

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico