Záplava světelnými proudy, vysoko-vibračních energií Zdroje.

Zrychlení transformačního procesu.

Hmatatelné, viditelné projevy ve hmotném světě.

Vztahy – podpora, abychom byli sami sebou.

Slunce – Světlo v nás.

Záplava energie v tomto týdnu zrychlí proces proměny vědomí lidí…

Důraz je kladen opět na vztahy, spolupráci, a především na náš vztah k sobě, na celistvost, kdy se v souladu snoubí mužský a ženský princip v nás.

Navýšený příliv energie Zdroje silně podporuje naší schopnost zvládnout vnitřní uzdravující procesy rychleji.

Na vnější úrovni podporuje upřímnou komunikaci a naše odhodlání okamžitě řešit to, co je nepříjemné, případně stejně rychle uzdravit/rozpustit bloky nebo překážky, které nám bránily být sami sebou a otevřeně sdělovat, co se v nás odehrává.

  • Uvědomuji si světlo v každé lidské bytosti?
  • Je moje komunikace jasná a přímá?
  • Přistupuji k problematickým situacím jako k možnosti pozitivní proměny sama sebe?
  • Je v mém životě rovnováha mezi dáváním a přijímáním?

Máme plnou podporu začít budovat taková partnerství a takové vztahy, které nám nabídnou více inspirace a výsledků ve hmotném světě, které odpovídají našemu vynaloženému úsilí.

Toužíme-li, aby byly naše vztahy, osobní či profesionální, bohatší na pozitivní energii, je třeba si uvědomit, že nezbývá, než pustit vztahy, které energii odčerpávají, aniž by ji jakoukoli formou vracely zpět.

Jsme vedeni k tomu, abychom spolupracovali a spojovali se už a pouze s lidmi a situacemi, kde dochází k rovnocenné výměně energie a kde jsme si navzájem inspirací.

Tento týden tedy může být poněkud turbulentní, avšak to vše nás vede k hlubšímu poznání sebe,  k velkým, život podporujícím proměnám, a tak i k lepším, radostnějším zítřkům.

Ze živlů v tomto týdnu bude v převaze Oheň – duchovní oheň, Vzduch, a pak Země a Voda.

Co se týká Barev, podporou nám budou všechny Barvy Duhy a Zlatá.

Hýčkejme sebe, své duše i svá těla a hýčkejme se navzájem.

S láskou

Maat

 

Zdroj: https://martinamaat.cz/vyklad-obrazu-tarotu-na-obdobi-7-1-13-1-2019/


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě