Vývoj, posun, urychlení změn v našich nejhlubších vnitřních strukturách, v našem nitru.

Navození řádu, rovnováhy a jednoduchosti.

Dokončení určitého vývojového cyklu a začátek nového.

 

Důraz je kladen na urychlení vývoje a dokončování již započatých změn v našich nejhlubších, nejniternějších strukturách. Staré vnímání a nahlížení světa již bylo popřeno, závoje iluzí padly a všechny ještě přeživší bloky a zábrany jsou bořeny, aby uvolnily místo našemu novému, hlubšímu vhledu a duchovnímu zrození.

Energie tohoto týdne velice silně podporují očištění našich životů od zbytečností, vedou nás k jasnosti a jednoduchosti. Vše co je komplikované, či zastřené nebude již mít v našich životech místo.

Je to velmi vhodná doba pro generální úklid, v tomto týdnu spíše generální úklid na naší vnitřní úrovni. Navenek se ona potřeba vzdát se veškerých nánosů smetí a nepotřebností ve svém nitru může projevit nenadálým nápadem vyklidit půdu, sklep nebo kumbál, kde skladujete nepotřebné věci. Je třeba navrátit řád, rovnováhu, zjednodušení do těch oblastí života, ve kterých chybí.

V tomto týdnu také budeme přes své nitro vedeni k vědomější komunikaci se svým tělem. Abychom dozráli k ještě plnějšímu zvědomění propojenosti a provázanosti našeho fyzického těla s nitrem naší bytosti, abychom došli k ještě plnějšímu a jasnějšímu uvědomování si, že stav našeho vnitřního rozpoložení má naprosto přímý vliv na stav našeho fyzického těla.(zdraví,ne-zdraví).

Pokoj a mír začíná v našem nitru. Uděláme-li si pořádek uvnitř sebe, bude se mnohem lépe cítit i naše fyzické tělo.Dopřejme si, můžeme-li, pobyt v přírodě, navrací vitalitu a působí na nás ozdravujícím účinkem. Navrací do rovnováhy mysl a srdce. Buďme k sobě shovívaví, avšak ukliďme, udělejme co je třeba.

  • Prospělo by mi a jak, kdybych upravil některé navyklé stereotypy myšlení, jednání a konání?
  • Jsem ochotný vzdát se destruktivních stereotypů, vzorců myšlení, jednání a konání?
  • Uvědomuji si a přijímám svou aktivní roli při spoluúčasti na vytváření životních situací, které prožívám?
  • Uvědomuji si, že tím, co dělám, v této chvíli, si tvořím svou budoucnost?
  • Uvědomuji si, že jsem spolutvůrcem a ne obětí?
  • Věnuji stejnou péči své duši i svému tělu?
  • Když se rozhoduji je zastoupen spravedlivě rozum i cit?

Ze Živlů v tomto týdnu budou – oheň, voda trochu laškovat, než naleznou rovnováhu, pak se přidává země a vzduch a nastává onen mystický tanec tvoření.

Z barev nás rozvášní a pro úklid nadchne Červená pod vedením Zlaté, , o naše emoce při odhazování nepotřebného se s láskou postará hladivá Zelená s tišivou Modrou a projasňující Stříbrnou.

 

S láskou

Maat

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě