Zrychlení duchovního probouzení.

Rozjímání a poctivá reflexe.

Vhled do zákonů universa.

Obnovování důvěry v proud života.

Viditelné posuny i ve hmotné realitě.

V tomto týdnu budeme vedeni do hlubokého rozjímání a k poctivé reflexi, kdy právě pomocí odrazu, zrcadlení uvidíme, co my jako jednotlivec vyzařujeme.

Je nám nastavováno „magické“zrcadlo a my můžeme odhalit další mnohé o sobě samých. Podporováno je vzrůstající vědomí sebe sama, sebejistota, sebeláska, vědomí vlastní hodnoty, úcta a sebe-prosazení, největší důraz je kladen na objevení a zvědomění si Boha/Bohyně v sobě i mimo sebe.

Hluboko uvnitř každého z nás je ukryta hvězda –  božské světlo, které nám může darovat jistotu a důvěru ve vyšší vedení, důvěru v Boha/Bohyni a důvěru v proud života.

Spojením s tímto světlem – božskou jiskrou – Hvězdou padají pocity beznaděje a my si začínáme uvědomovat zákony vesmíru, jejich působení, i začínáme v zákonech vesmíru vidět jejich smysl a v jejich pochopení a přijetí začínáme vidět přínos ve formě lepší, nové budoucnosti, kterou již dokážeme budovat ve spolupráci s naší božskou esencí v každém jednom z nás.

  • Jak zářím, co vysílám?
  • Jak se vylaďuji na vyšší vědomí nebo nevylaďuji?
  • Kde je má pozornost nesoustředěná a kde unikám z přítomnosti?
  • Prospěla by mi meditace pro navození větší fyzické i duševní vyrovnanosti?
  • Jaké závoje iluzí byly/jsou strženy?
  • Uvědomuji si, co dělám? Jsem si více vědom důsledků svých myšlenek a činů?
  • V jaké životní oblasti by bylo přínosem prosadit a převést do činů vědomě sebe sama, svá přání, představy a vize?
  • Jsou v mém životě duchovní a materiální svět v rovnováze, neupřednostňuji duchovní před hmotným, duši před tělem či naopak?

Vzhlížejme ke své vnitřní hvězdě a žádejme o vnitřní vedení a podporu na naší pozemské cestě do ještě lepších, radostných a láskyplných zítřků. Žádejme o podporu a vedení při tvoření nové duhové Země, buďme plně přítomní a do všeho, co děláme, dávejme co nejvíce vědomí.

Ze živlů v tomto týdnu Voda, Voda, Oheň, Vzduch, Země.

Z barev nás v evolučním procesu podpoří barvy duhy, avšak nejvíce fialová,růžová a zelená, všechny pak pod záštitou stříbrné a zlaté.

S láskou

Maat

 

Zdroj: https://martinamaat.cz/vyklad-obrazu-tarotu-na-obdobi-od-28-1-do-3-2-2019/


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png