Být králem sám sobě, autonomie

Být sám sebou, autenticita

Vnitřní souznění

 

Energie toho týdne nás směřují k hlubšímu odhalení a správnému uchopení naší osobní moci. Důraz je kladen hlavně na autonomii, ve smyslu být moudrým a zodpovědným králem/vládcem sám sobě, mít zvládnuté emoce a své celkové prožívání.

Dále je dáván důraz opět na naší autenticitu, přirozenost nás samotných, kdy hlubokým procesem odpoutávání se a nelpění, se ještě více odkrývá naše pravá podstata.

Jsme vedeni si uvědomit a uchopit svou osobní sílu, své světlo a projevit ji navenek jako svou moc. Kdy moc představuje naší schopnost být zdrojem životní a duchovní síly sobě i ostatním, schopnost pozvedat svým myšlením, konáním, jednáním, svými činy sebe sama i druhé.

Jsme vedeni k hlubokému zvědomění si právě naší schopnosti působit na druhé a ovlivňovat je.  

Zesilována je také naše potřeba spolupracovat s ostatními, volit si, vytvářet a uskutečňovat takové projekty, které přináší hmotný prospěch a vnitřní naplnění celému celku, nejen jednotlivci. Takové projekty, které jsou přínosem i pro generace budoucí, kdy není opomíjena ani příroda a planeta Země.

Doba je velmi příznivá, pro celkové uspořádání a stanovení základních pravidel, zákonů a procesů, které jsou nezbytné, abychom byli vitální, výkonní a zdatní v našem každodenním životě.  

Energie tohoto týdne přejí i dořešení záležitostí s otcem nebo autoritativními osobami a k vyřešení mnohého, co se týče oblasti kariéry.

Mimo již řečené, je nám doporučeno podívat se do svého nitra na našeho vnitřního muže, jak se má, jak se cítí a jaké zaujímá názory a postoje, ale jme vedeni i do svých rodů, do svých kořenů nahlédnout a propojit se s liniemi našich otců, dědů, pradědů,.. atd.

 

 • Je na čase uspořádat si život jinak?
 • Jakou roli hraje v mém životě kázeň?
 • Jaká oblast mého života potřebuje uspořádat nebo zavést nový pořádek?
 • Je na čase rozvinout svou mužskou stránku?
 • Probírám si svůj vztah s otcem nebo s nějakou mužskou autoritou?
 • Jaký je můj vztah s otcem, je zdravý a podporující?
 • Co vyzařuji navenek, jak tím ovlivňuji druhé?
 • Kde by bylo vhodné zaujmout ukázněný postoj a stanovit meze?
 • Kde by mi prospělo sdílet moc a odpovědnost s druhými nebo jim ji předat, místo abych byl stále tou osobou, která uděluje příkazy? Nebo naopak, kde jsem se nesprávně vzdal své moci, svého vůdcovství?
 • Je pravděpodobné, že by mi prospělo důkladnější prověření svých názorů?
 • Které plány a projekty je třeba promyslet pečlivěji?

 

Ze živlů bude v tomto týdnu v převaze Oheň, který je vitální, neustále se proměňuje, nese teplo a posiluje nás, pak Země, Vzduch a Voda.

Z barev nás mohou nejvíce podpořit právě barvy ohně a mužského principu, červená, oranžová, žlutá a zlatá,  od středu a v závěru týdne pak modrá, stříbrná i zelená.

 

S láskou
Maat

www.martinamaat.cz

 

 

Zdroj: https://martinamaat.cz/vyklad-obrazu-tarotu-na-obdobi-od-18-2-do-24-2-2019/


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě