Následování svého srdce a nacházení hlubšího smyslu své cesty.

Velký Pokrok – Proměna – Průlom na úrovni zastaralých náhledů, představ, předsvědčení, chování, jednání.

Energie tohoto týdne ještě více zesilují naše odhodlání být sám sebou, následovat hlas svého srdce a nechat se s důvěrou vést svým vnitřním moudrým rádcem.

Podporují naší odvahu jít za hlasem svého srdce a ochotu vzdát se, pustit, opustit vše, co je v nás, ale i ve vnějším světě nepravdivé, falešné, přežité, abychom již nadále mohli být sami sebou a nikým jiným.  

Jsme plně podporováni uvidět a vzdát se všeho, co již ve svém nitru vnímáme jako mrtvé, přežité, a zastaralé a co nám nedovoluje jít, růst dál.

  • Od jakého smýšlení, přesvědčení, jednání by bylo nejlépe upustit zrovna teď?
  • Nedovoluji, aby ze mne mé zastaralé vzorce chování a mé city dělaly svou oběť?
  • Co váhám odložit, abych mohl jít dál?
  • Co vzdoruje mé potřebě pročistit se – mentálně, citově, fyzicky, duševně?
  • Jak by se mohla změnit moje perspektiva?
  • Jak se mohu vymanit z negativních vlivů kolektivních názorů?
  • Na čem visím, lpím?
  • Co neumím pustit a odevzdat vyšší moci?
  • Ovlivňuje mne něco tak, že se vydávám novým směrem?

Překonání vnitřních bloků a překonání zastaralých vzorců myšlení, přesvědčení a chování, atd., se projevuje obohacením, velkým přínosem, ziskem a užitkem nejen pro nás, ale i pro druhé a to na všech čtyřech úrovních – mentální, citové, duchovní i fyzické.

Začínáme si silněji zvědomovat, že k vnitřnímu i vnějšímu obohacení dochází tehdy, podaří li se nám sjednotit tvořivým způsobem moudrost s naší milující podstatou a čistou myslí. Je to tvůrčí síla snoubící se s moudrostí, která otevírá cestu i k hmatatelnému zisku a užitku sloužícímu pro nejvyšší dobro všech zúčastněných i nezúčastněných.

Ze živlů bude tento týden v převaze Voda, která živí, pročišťuje, uvolňuje, chrání, ale i ničí a zrcadlí a křtí..,  pak Oheň a Země.

Z barev se zahalme do Modré, Zelené, Červené a Zlaté.

 

S láskou

Maat

 

Zdroj: https://martinamaat.cz/vyklad-obrazu-tarotu-na-obdobi-od-14-1-20-1-2019/


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png