Z venku dovnitř.

Nevinnost.

Snoubení se s božstvím.

Rovnováha.

Energie tohoto týdne nás nasměrovávají obrátit naše vnímání z venčí dovnitř do našeho nitra, k vnitřní komunikaci a plnějšímu spojení s božskou podstatou, aby mohla promlouvat a tvořit skrze lidská těla.

Jsme vedeni k uvědomění si vzájemné propojenosti mezi světem vnitřním a vnějším, mezi světem duchovním a hmotným. Naše fyzické tělo je chrám/dům pro naší božskou podstatu. A je to nástroj, který nám/duši/duchu umožňuje se tady na zemi pohybovat, učit se, vyjadřovat, činit, tvořit.

  • Jak komunikuji sám se sebou?
  • Jsem ve spojení se svou vnitřní moudrostí?
  • Jak na sebe nahlížím, uvědomuji si, že jsem součástí Světla/Boha/Bohyně a Světlo je součástí mne?
  • Jsem k sobě upřímný?
  • Dávám prostor rozumu i citu rovnoměrně?
  • Pečuji o své tělo i své nitro?

Je jen na nás, jestli skrze své nitro, svůj chrám otevřeme proudu božské inspirace/energie, která pak může naším tělem protékat a skrze ně tvořit. Vůle nejvyššího se stává i naší vůlí. A my znovu nabýváme důvěru a s ochotou nasloucháme a následujeme onen moudrý hlas, který nás vede a jenž můžeme slyšet v tichu svého nitra.

Lidé se často ptají, a když všichni budeme naplňovat vůli nejvyššího, tak budeme dělat všichni to samé?  V hluboké podstatě ano, směřujeme k jednotě, ke světlu, k Bohu, k nejvyššímu, ke Zdroji (jak, kdo rádi nazýváte), ale tím jak jsme každý jedinečný, jak máme každý jiný chrám/jiné tělo, a jiný úkol, tak směřujeme sice všichni k jednotě, ale každý má jinou cestu, a tak nemůžou dva lidé, i když dělají totéž, nikdy dělat totéž.

Navracíme se tam, kde vše končí, ale kde i vše začíná (začátek a konec, jeden bez druhého by nebyly). Navracíme se ke své duši, k duchu, ke své božské podstatě. Jsme nabádáni ke ztišení a zaměření pozornosti z vnějšího světa dovnitř, do nitra sebe, kde jedině nalezneme světlo, božskou jiskru, která nám pomůže propojit se i s vědomím Krista.

Je dostupné stále, ale v době adventní ještě mnohem více a řekněme snáze. A nejedná se o náboženské pojetí, ale o esenci nesmírně jasné, křišťálově čisté, láskyplné energie porozumění, přijetí a smíření.

Navracíme se do nevinnosti, a to postupným uvědomováním si, že vina je program, který lze změnit a navrátit se do nevinnosti, jako na začátku a do lehkosti a ničím a nikým neomezeného stavu bytí.

I v tomto jsou Kristovské energie velmi podpůrné, stejně jako jsou podporující v navození vnitřního míru, harmonie a rovnováhy. Jsou jemné, avšak velmi silné a uzdravující, působící do hloubky naší bytosti i celého těla.

Jsme zbavováni uvnitř, a tak i navenek všeho omezujícího, jsme osvobozováni a náš život je zjednodušován, čímž je navracena rovnováha do všech oblastí života, kde chyběla.

Více meditujme, dopřejme si více času sami se sebou. Ponořme se do svého nitra a naslouchejme..

Ze živlů převládne Voda a zářit bude duchovní Oheň –  vnitřní Světlo, Slunce, Božská jiskra uvnitř nás.

Z barev nám může být nápomocná zelená s modrou pro podporu duše, a pak též oranžová, fialová a zlatá pro propojení a navození souladu těla, duše i ducha.

Příjemné plynutí v tichu

S láskou

Maat

Zdroj: https://martinamaat.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě