Navyšování světla, navyšování přílivu vysoko-vibračních energií, urychlení evolučního vývoje podporující duchovní průlom – posun ve vědomí lidí.

Žít sebe. Žít svou spiritualitu, žít svou božskou podstatu každým okamžikem.

Učíme se jít do hloubky, nesklouzávat po povrchu.

Že něco pochopíme, ještě neznamená, že to umíme i prakticky a správně používat. Že pochopíme princip, ještě neznamená, že máme vyhráno. Pochopením principu to nekončí, pochopením principu, to teprve začíná. Učíme se žít svou spiritualitu a vnášet ji do každodenních činností, jsme vedeni do stavu bytí, kdy neoddělujeme duchovnost od „běžného“, „obyčejného“ života.

Duben přeje rozpouštění pocitů bezvýchodnosti, úzkosti, rozpouštění sporů a pochybností, pokud se naladíme, propojíme se svým moudrým učitelem i rádcem (svědomím) ve svém nitru, ztišíme se, budeme naslouchat a necháme se s důvěrou vést, budeme cítit, jak nám „narůstají křídla“.

Doba je velmi příznivá pro realizování svých myšlenek, plánů, vizí hmatatelným a praktickým způsobem. Energie podporují otevírání, prohlubování naší intuice, navyšuje se naše citlivost a vnímavost.  Učíme se správnému rozlišování mezi naším instinktivním vedením a vedením intuitivním. Učíme se umění správně naslouchat našemu nitru, což je nám velkou pomocí při rozhodování a volbě kroků příštích.

Dalšími dubnovými tématy jsou vědomí sebe a přijetí sebe. Přijetí své síly i své slabosti, přijetí svého světla i temnoty, protože až se stejnou láskou přijmeme své slabosti, stíny jako svá nadání, své světlo, pak se nám může odhalit ta pravá podoba našeho skutečného Já.

Otázky na duben:

  • Přistupuji k životu s důvěrou?
  • Uvědomuji si hlas moudrého učitele a rádce ve svém nitru?
  • Kam mě vede můj moudrý vnitřní hlas, kam mě vede moje svědomí?
  • Přijímám svou celistvost?
  • Nevyhýbám se soustřeďování a naslouchání?
  • Co objevuji, když se soustředím dovnitř sebe?
  • Mám důvěru v sebe a své schopnosti?
  • Stojím za sebou, jsem věren sobě?

Duben bude hlavně pod vládou síly slunce, duchovního ohně a země. Oheň, Země, pak Voda a Vzduch.

Z barev nás podpoří Zlatá, Oranžová,  Filalová a tmavě Modrá.

S láskou Maat
www.martinamaat.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png