Vyberte si model a my vám prozradíme, jak funguje vaše mysl

datum 7. 9. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Který z modelů na obrázku vás oslovuje nejvíc? To je způsob vašeho uvažování. Chcete zjistt víc? Podívejte se na význam jednotlivých modelů a odhalte způsob uvažování i komunikace s druhými. Možná pochopíte i víc o fungování našeho mozku.

Doba čtení 3 min.

Cesty k sobě


Mozek je zajímavou oblastí zkoumání, v níž jsou možnosti objevů zdánlivě nekonečné. Každý z nás se chová jinak a má jiný způsob života, a to všechno je ovlivněno způsobem našeho uvažování.

Tyto modely myšlení, které jsou nám vlastní, ovlivňují náš celkový životní styl a každodenní rozhodnutí.

Zdroj: Mocvedomi.cz

Ta zase mohou prozrazovat informace o procesu našeho myšlení a umožnit alespoň zčásti přístup k tomu, jak funguje náš mozek.

Pojďme se podívat, jak přemýšlíme!

Vyberte si model, který vás nejvíce oslovuje a zjistěte něco o svém způsobu uvažování! Číslování jednotlivých modelů je řazeno zleva doprava.

Zdroj: Mocvedomi.cz

Model č. 1: Jasné a jednoduché

Tento první model je docela jednoduchý. Má několik různých stran a rozměrů vytvářejících dohromady jasný vzor.

Pokud si vyberete ten, zřejmě vás to v životě táhne k jednoduchosti (více ZDE…) a jasnosti. Vaše mysl je nastavena na chápání, řešení problémů a přijímání závěrů.

Máte schopnost zjednodušit i ty nejsložitější věci tím, že jdete k jádru problému.

Model č. 2: Podrobné a vnímavé

Tento model je mnohem složitější. Obsahuje mnoho čar, vrcholů a hran, vzájemně komplikovaně pospojovaných, které se od sebe dají těžko odlišit.

Pokud si vyberete ten, vaše mysl je orientována na detaily. Máte sklon ponořit se do hloubky témat a problémů, abyste před přijetím rozhodnutí pochopili komplikované detaily.

Jste vnímaví, pozorní a důslední.

Model č. 3: Prosté a smělé

Tento model je extrémně jednoduchý. Je tvořený pouze několika rázně a zřetelně vystupujícími čarami. Jeho složitost je natolik nízká, že se dá velmi rychle pochopit.

Pokud si vyberete ten, vaše mysl vyžaduje jednoduchost a smělost. Radost nacházíte v prosté kráse (více ZDE…) života.

Model č. 4: Tajemné a vyrovnané

Tento model působí složitě a komplikovaně. Z pohledu geometrických pravidel se však jedná o jednoduchý vzor. Kvůli překrývajícím se vrstvám je trochu obtížné tento model pochopit a vyžaduje to jistý čas. Zároveň je krásný.

Pokud si vyberete ten, vaše mysl má mnoho vrstev a úrovní. Vaši osobnost a způsob uvažování není snadné pochopit kvůli jejím mnohým aspektům a složitostem.

Jste krásně tajemní a nepředvídatelní a umíte se snadno vyrovnat s ránami života.

Model č. 5: Soustředěné a zaměřené na řešení

Tento model je navzdory mnohým čarám a vrcholům velmi přehledný. Nejsou v něm žádné skryté strany ani složitosti a dá se snadno pochopit.

Pokud si vyberete ten, vaše mysl je orientována na řešení. Raději se snažíte problémy řešit než v nich setrvávat.

Jste soustředění, efektivní a schopní snadno hledat odpovědi tam, kde jiní lidé poukazují na problémy.

Model č. 6: Otevřené a svobodné

Tento model je prostý vzor s několika neočekávanými vyčnívajícími hranami a vrcholy vytvářejícími odlišný model. Je orientovaný směrem ven.

Pokud si vyberete ten, jste otevření a extrovertní. Máte sklon uvažovat z úhlu pohledu druhé osoby a jste schopní ji snadno uvést do krásy svých vlastních myšlenek (více ZDE…).

Navenek vyjadřujete přesně to, kým jste uvnitř. Ve společnosti jiných se cítíte příjemně a máte pocit, že nemáte co skrývat.

Model č. 7: Sebevědomé a cílevědomé

Jedná se o detailně propracovaný model. Každá čára vychází z ústředního zdroje a také se do něj navrací.

Pokud si vyberete ten, vaše mysl má sklon k introverzi. Těší vás žít ve světě svých myšlenek a chráníte si své vědomí.

Vše, co děláte, má smysl. Z vaší duše vyvstává mnohorozměrná osobnost. Vaše vnitřní Já se jemně a krásně ukazuje vašemu okolí.

Model č. 8: Krása a kreativita

Tento model představuje jemný vzor, který je potěchou pro oko. Ačkoli má mnoho vrstev, pohled na něj zklidňuje a je snadno pochopitelný.

Když si vyberete tento model, vaši mysl přitahují věci se složitou krásou, kterou každý nevidí. Máte tvůrčí sklony a vždy usilujete o dokonalost.

Jste schopní poukazovat na jemnější věci a ocenit je.

Závěr

Mysl každého člověka funguje úplně jinak. To, co se jednomu může jevit jako dojemné a klidné, může být pro jiného chaotické a stresující.

Pochopení, jak funguje vaše mysl, vám pomůže lépe komunikovat s okolím. Podělte se o tento obrázkový test s přáteli, rodinou a spolupracovníky, abyste zjistili, v čem se lišíte.

Možná vás překvapí rozdílné výsledky a také to, jak se mohou zlepšit vaše vztahy, když se vzájemně lépe pochopíte!

Zpracovala: Mocvědomí.cz

Zdroj: Vylectese.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico