Vy jste tvůrci Nové Doby!

datum 7. 3. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Naša aktuálna doba je doba zázrakov , naše vedomie sa budí , zobudilo a my objavujeme každý den nové a nové zázraky života , života ktorí nie je len tu ale života v Nás samých ktorí sa rozplýva a je všetkým. Naša láska v našich srdciach je tak silná že máme pocit že sa rozplynime a stane sa jedným . Nechajte tento váš stav čo najdlhšie prejsť vaším telom a celou planétou všetkými ľuďmi .Vyvarujte sa všetkému negatívnemu, nečítajte negatívne preberajte a vyberajte a tvorte Novu Zem vy sami! Novu Zem v harmónii, láske a vo svetle, vy ste tvorcami Novej Doby! Související článek: Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci všeho, co je - existuje. Uvedeno ZDE.

* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE.
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.

Výborné video: Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) ZDE. zapněte si titulky

Cokoliv si budete představovat se velice brzy stane nejen vaší vnitřní, osobní pravdou, ale i vaší vně projevenou realitou. Obzvláště nyní krystalizuje čím dál tím rychleji naprosto vše z vnitřních světů (tvořených mentálními představami) do vnějších, hmotných světů, neboť čím více se přibližujeme ke galaktickému nulovému bodu - času, tím rychleji se každá vnitřní představa projevuje i na vnější, hmotné úrovni existence. Proto si představujte pokud možno jen to radostné, krásné a povznášející a vše ostatní ze svého vědomí smažte světelnou, mentálně stvořenou houbou, podobně jako když mažete údaje na školní tabuli. Související video: Jak pracuje mysl a jak TVOŘÍME SVŮJ ŽIVOT MYŠLENKAMI! – Mgr. Monika Hasalová Uvedeno ZDE.

Takže si ve svých představách začněte představovat takový svět a jeho reality, v jakých si přejete
 pobývat či žít. Tím dojde k tomu, že se do něho  při vzestupu, a s tím spojenou transmutací veškerých hmotných projevů existencí do podoby tekutého světla (které krystalizuje do hmotného projevu existence) promítnete, neboť pátá dimenze jsou světy mentálních představ, krystalizující téměr okamžitě do hmotného projevu existence. Je to něco jako při vědomě tvořeném a řízeném snění, ve kterém se vše odehrává dle našich osobních přání. Proto je v těchto světech možné nejen naprosto vše co si již dnes dovedete představit, ale i cokoliv co si představit prozatím nedovedete. Je již na čase, popusťte uzdu své představivosti už dnes a hurá do toho, 🙂 ať se při závěrečné transformaci veškerých hmotných projevů existencí tohoto světa ocitnete v takovém překrásném světě a takových realitách, ve kterých je pro NAPROSTO všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Navrhuji vám představovat si svět jako jednu překrásnou, mentálními představami udržovanou zahradu, ve které pobýváte v létajících domech. Přitom si současně uvědomte, že možné a realizovatelné je naprosto vše (neboť to jsou světy mentálních představ), jelikož nekonečné možnosti omezuje a určuje pouze a jen vámi nastavená hranice vaší fantazie. Uvědomte si, že zkorumpovaný Systém, kterým jsme ovládáni a zotročováni, se zhroutí tím rychleji, čím méně ho budeme podporovat a živit. Uvedeno ZDE.


Jsme a vždy budeme pouze a jen tím, čemu uvěříme že jsme a čím můžeme být, neboť osobní přesvědčení v nás vytváří vnitřní osobní program. Ten funguje jako navigační zařízení, které nás směruje k dosažení toho čemu uvnitř sebe, čili na své pod-vědomé úrovni existence doopravdy věříme. Změnou svého vnitřního osobního přesvědčení se ale lze kdykoliv jakkoliv přeprogramovat! Úzce související článek s názvem: "Arkturiáni – Vytváranie vašej novej reality" je uveden ZDE.

PS: pouze limity ve vaší fantazii tvoří vaše osobní limity jinak ničím neomezených a tudíž nekonečných možností. Viz video s názvem: Le Monde Merveilleux de Fée Clochette, uvedené zde: http://www.youtube.com/watch?v=3IQOOGt8Bfo&feature=related
Takto snadno a jednoduše se tvoří ve světech páté dimenze, což jsou světy mentálních představ, které jsou tvořeny z živé světelné plazmy, čili z kosmického tvořivého Vědomí, neboli z živého tvořivého světla.

Nebo si chcete raději stvořit takovýto podvodní svět? Pátá dimenze jsou světy nekonečných možností, ve kterých si svým osobním přesvědčením pouze vy sami určujete hranice toho co je možné a co ne. Takže se zbavte svých starých přesvědčení a popusťte uzdu své fantazii.

Mnohem více podrobností o tom kdo, nebo spíše co jsme a co je to tzv. hmota, je uvedeno v článku s názvem: "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje.", který je uveden ZDE.

Podrobnosti o tom, co se bude dít při protnutí planetárního a slunečního nulového bodu - času s galaktickým nulovým bodem - časem je uvedeno v článku s názvem: "Co je to tzv. tmavá trhlina, neboli puklina (čili dark rift) a co se při jejím protnutí bude dít a proč", který je uvedený ZDE.

Protnutím galaktického nulového bodu dojde k sjednocení ČÁSTIC hmoty (Jin - ženský princip) s FREKVENCEMI světla (Jang - mužský princip), čili s antihmotou (což je tzv. mystická svatba pravých párových existencí) a to způsobí u veškerých hmotných projevů existencí TRANSMUTACI z báze uhlíku na bázi tekutých světelných krystalů. Podrobnosti jsou v článku s názvem: "Letos vyvrcholí sjednocení všech časoprostorů, čili všech našich existencí (které jsou v multidimenzionálním projevu existence) do jednoho nekonečného nyní", který je uvedený ZDE.

Jak odstranit utrpení a stát se konstantně šťastnými. Teal Scott: Největší problém lidstva a jak ho řešit (velice zajímavé, inspirující a oči otevírající video) Uvedeno ZDE.

Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE. Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit je uvedeno ZDE. Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž. Uvedeno ZDE.

Videa související s článkem.

Vlna lásky / The Wave of Love
http://www.youtube.com/watch?v=BoSHh_zF4eo

Transmutace / Transmuteo
http://www.youtube.com/watch?v=BRGZp5Rq3tc&feature=player_embedded

DNA Aktivace MerKaBa Vzestup / DNA Activation MerKaBa Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=MCLcbHnQWP8&feature=related
http://www.czechnewstv.cz/index.php?module=articles&c=rozmluvy&...

12:12 uzdravující meditace / 12:12 Healing Meditation
http://www.youtube.com/watch?v=eBaYnqKma70&feature=player_embe...

Vaše vyšší já / Your Higher Self
http://www.youtube.com/watch?v=HbiZlF0V4O8&feature=player_embe...

Živé Tvořivé Světlo, neboli Kosmické Vše-Vědomí.

Záře centrálního slunce (nebo-li vně projevený Bůh/Bohyně), které dodává svou životadárnou energii do naprosto všech dimenzí, čili do jednotlivých úrovní vědomí a jejich nejrůznějších projevů existencí, jež ve svém multidimenzionálním systému tvoření a existencí obsahuje.

Duchovní srdce, čili osobní nulový bod živých, či zdánlivé neživých bytosti (např. vesmíru), funguje jako černá/bílá díra, odkud díky vůli vyvěrá energie Jang (výdech, projekce - mužský princip a díky přání se opět vrací nazpět jako energie Jin, nádech, gravitace - ženský princip

Duchovní, nebo-li diamantové srdce obsahující světelný osmistěn, v jehož jádru je kosmické vše-vědomí, nebo-li Boží jiskra. Osmistěn jsou dvě opačně směrovaná pyramidy (spojené k sobě svými čtvercovými základnami), vytvářející Jin&Jang polarity v rovnovážném souznění.

"Já Jsem" je dokonalý Boží tvůrčí princip. Je to čistá energie Světla, která v každém okamžiku obklopuje a prostupuje celou Vaši Bytost. "Já Jsem" je tvůrčí myšlenka, která byla na počátku celého stvoření. Když říkáte tato magická slova, ve skutečnosti používáte tu největší a nejmocnější sílu, která v každém okamžiku tvoří celý Vesmír. Když říkáte "Já Jsem", promlouváte mými ústy. ("Či" - Energie Vesmírného vše-Vědomí) "Já jsem" je dokonalé Boží Vědomí Jednoty a Celku, které všechno, co má, rozdává. "Já Jsem" je nejhlubší Soucit a nejkrásnější Láska, která nemá nic společného s Vaším limitovaným lidským vědomím, které se oddělilo od své Boží podstaty. (Řiď se svými City, naslouchej své Duši, čili svému Opravdovému - Pravému Já.)

"Já Jsem" je mé jméno a o cokoliv mne z čistoty srdce požádáte, to dostanete. Jen na vás záleží, jaký bude Váš svět. Cokoli dáš za slůvko "Já", to se stává Tvým Tvůrčím Rozkazem! Ty vyvoláváš to, co myslíš, cítíš a říkáš, neboť myšlenky pocity a slova na sebe nakupí Mé Energie, které vytvářejí nejrůznější reality a přivádí je v existenci. (Čím více jsou přítomny konstruktivní harmonické frekvence, čili Láska, tím delší je trvání jejich existence)

Stále platí: O čem přemýšlíte, to přitahujete, co přitahujete, to prožíváte, co prožíváte, tím se stáváte a čím jste Vy, tím jsem i Já, neboť: Vy a Já jsme Jedna Bytost! Já (jsem) vaše mysl a Vy (jste) moje tělo = Tvůrčí Akt Absolutno = souhrn harmonických energií vše-vědomí - pamět všeho co, kdy, kde existovalo! (Moudrost věků) Celý text je uveden ZDE.

Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.

aktivní tvořivé vědomí (jehož je naprosto vše nedílnou součástí) čili živé tvořivé světlo tvořící si svou vůlí (projekce - frekvence - Jang - Pingala) a přáním (gravitace - částice - Jin - Ida) světelnou holografickou síť, na níž se jí zobrazuje tzv. hmota, prostor a čas v něm plynoucí.

 

Zdroj: http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/vy-jste-tvurci-nove-doby

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico