Věra Šourková, Astro náhled na červenec

datum 30. 6. 2022

5.7. vstupuje Merkur do znamení Raka – oblast komunikace je nyní “zabarvena” vodním živlem - tedy emocemi. Slunce se v Raku nachází do 22.7. -naše mysl nyní zaměřuje pozornost na oblast rodiny, zázemí, důležitá je péče -jak o sebe tak o druhé. Mohou se snadno vynořit vzpomínky z dětství. 5.7. se Merkur v Raku nachází v harmonickém sextilu s Marsem v Býku -mohou máme dobré nápady jak řešit praktické věci. 

5.7. vstupuje Mars do zemského znamení Býka v němž setrvá do 20.8. Energie Marsu není v Býku příliš aktivní. Tělesná pohonná hmota je omezená, jakoby na zkrácené uzdě. Člověku proto může scházet průbojnost a pohyblivost, ale tyto nedostatky zcela vyváží vynikající odolnost a vytrvalost. Jde za svými cíli s ohromným nasazením a koncentrací. Je pak jako rozjetý tank. Když si jednou určí postup, dosahuje svých záměrů se zarputilou vytrvalostí. Jakmile se konečně k něčemu rozkýve, je až nemožné změnit jeho směr. Mars v Býku zvláštními řemeslnými dovednostmi a nadáním. Výsledky jeho práce se budou vyznačovat kvalitou. Prioritou Marse v Býku je uspokojení tělesných tužeb. Je velmi smyslný a sexuálně orientovaný . Je v tomto směru nekomplikovaný a přímý. Není žádný fantazírující fetišista, dokáže být trpělivý a nedělá si starosti. Je citově stálý a obvykle je oddaný a věrný. Špatnou stránkou Marsu v Býku je nepřizpůsobivost. Býk je fixní znamení a jeho energie je často vyjádřena způsobem, který působí dojmem mezkovité paličatosti. I emoce mohou občas být tak pevně sevřené, že musí po určité době nevyhnutelně vybuchnout. Nyní svou energii můžeme zaměřit na řešení praktických a finančních záležitostí, věnujme pozornost svému tělu a jeho potřebám. Mars v Býku přináší nejvíce energie samozřejmě Býkům a také dalším dvěma zemským znamením - Pannám a Kozorohům a do určité míry i Rakům a Rybám. Štíři, Lvy a Vodnáři budou muset se svou energií vědomě pracovat, uvědomit si, co je frustruje či brzdí,  a také se zaměřit na potřeby svého  těla.  2.7. se  Mars ( v tuto dobu ještě ve znamení Berana)  nachází v dynamické a napěťové kvadratuře s Plutem - což je poměrně náročný aspekt. Nepouštějme se do žádných sporů, nevystavujme se zbytečnému riskování a nebezpečí, buďme velice opatrní při sportu či při řízení automobilu. Nenechejme s sebou manipulovat, ani se nesnažme manipulovat druhými. Manipulací či silou nedosáhneme ničeho konstruktivního - tyto způsoby chování jsou destruktivní a sebedestruktivní

13.7. ve 20h37 nastává úplněk ve znamení Kozoroha. Slunce v Raku se nachází v opozici na Lunu v Kozorohu - obě tělesa podporuje harmonickým trigonem konjunkce Urana a Dračí hlavy ve znamení Býka. Slunce se nachází ve volnější konjunkci s Merkurem v oblasti 7.domu. Luna je tudíž v okamžiku úplňku v oblasti 1.domu a cca šest stupňů od Luny stojí Pluto. Kozorozi uzavírají jedno životní období

Tento úplněk je vhodný pro vyjasnění si profesních plánů do budoucnosti, v komunikaci s nadřízenými či různými autoritami i s partnery. Také je vhodné zaměřit se na vybudování rovnováhy mezi prací a rodinou, mezi soukromým a veřejným životem, mezi tím co potřebuji já, abych se cítil/a dobře a spokojeně (Luna v 1.domě) a co potřebuje partner (Slunce v 7.domě). Osa Rak/Kozoroh je osou dětství (Rak) a dospělosti (Kozoroh) osou “rodičovskou” (Rak matka, Kozoroh otec). Pakliže máme nějaké nedořešené záležitosti s rodiči, nyní je vhodné vše “pustit” a vyjasnit, taktéž můžeme doléčit a opustit případná traumata či bloky z dětství.´ Podpůrné aspekty Urana a Dračí hlavy nám v tom pomohou. Úplněk v Kozorohu nás vede k uvědomění si toho, že my sami jsme sobě autoritou a že tedy nemusíme vzhlížet či slepě poslouchat vnější autority a také že my sami jsme plně zodpovědní za svůj život

V období úplňku v Kozorohu věnujeme zvýšenou péči o klouby, kolena, páteř i o pokožku. Můžeme navštívit schopného chiropraktika. Vyvarujme se však chirurgických zákroků v těchto částech těla

18.7. vstupuje Venuše do vodního znamení Raka, v němž setrvá do 11.8. -  Venuše v Raku : její láska je silně spjata s potřebou poskytovat a přijímat uspokojení a bezpečí. Láska, či nedostatek lásky, kterou přijala od své matky, silně ovlivňuje to, jak projevuje náklonnost, i to, nakolik ji potřebuje. Pokud si v raném věku nebyla jista mateřskou láskou, může mít tendenci slepě lpět na svých partnerech a nebo naopak, bude předstírat, že je k nim lhostejná. Pokud si však láskou své matky byla jistá, bude schopna vyrovnané něžné lásky a péče o svého milovaného. Jakýkoliv problém v rodinném životě v období dětství a dospívání má silný vliv na její milostný život v dospělém věku . Pocit, že je nepochopená a nemilovaná ji může plně ovládnout. Venuše v Raku je silně subjektivní- podvědomě se stále zabývá přijímáním lásky a může pak zapomínat na kvalitu a množství lásky, kterou skutečně dává. Vlastní pocity nejistoty ji napomáhají uvědomit si také nejistotu ostatních. Pokud v ranném věku Venuše v Raku dostala dostatek lásky je schopna milovat velice silně a mateřsky. Někdy to však s mateřskou péčí může natolik přehánět, že se partner ocitá v pozici dítěte a nikoli v pozici partnera. Nebo se naopak ona sama může chovat jako dítě a svého partnera vnímat jako rodiče. Někdy si také může partnera vyloženě “vysnít”, promítat na něho své představy o ideálním muži a pak je silně rozčarována, když partner se nechová dle jejích představ. Venuše v Raku touží po stabilním vztahu a stabilním rodinném zázemí. Je sentimentální, něžná, romantická, oddaná, ochranářská a citlivá vůči potřebám svých nejbližších a k atmosféře domova jako takového. Muž s Venuší v Raku hledá ženu s takovými vlastnostmi.

Pro Raky nastává období lásky, Venuše v Raku v tomto směru podporuje i další dvě vodní znamení - Štíry a Ryby. Kozorozi, Berani a Váhy by se měli zaměřit na to, zda ve vztahu dostávají dostatek péče a podpory a zda poskytují dostatek péče a podpory svému partnerovi/partnerce

6.7. se Venuše harmonickým sextilem propojuje s Chironem v Beranu a my můžeme léčit všechna svá citová zranění. 13.7. se Venuše (v tu dobu ještě ve znamení Blíženců) nachází v harmonickém trigonu se Saturnem  a nabízí možnost stabilizovat vztahy a podívat se na ně střízlivým pohledem. 14.7. se Venuše (také ještě v Blížencích) nachází v dynamické kvadratuře s Neptunem v Rybách a do oblasti vztahů a lásky vstupuje idealizace, iluze či klam. 25.7. se Venuše v Raku nachází v dynamické kvadratuře s Jupiterem v Beranu a my si raději pohlídejme peněženku -je tu tendence utrácet příliš mnoho peněz za krásné věci a požitky. 27.7. se Venuše v Raku spojuje s Lilit v Raku a my máme šanci uvědomit si emoční vzorce z dětství a odpoutat se od nich, pokud se ve vztahu nechceme chovat jako dítě (nebo jako rodič). 31.7. se Venuše v Raku nachází v napěťové a dynamické kvadratuře s Chironem v Beranu a na povrch vědomí vyplouvají všechna emoční traumata a zranění a my je nyní můžeme léčit.

19.7. se Chiron v Beranu obrací do retrográdního chodu (v němž setrvá až do 23.12.) - pokud se ponoříme do svého nitra můžeme nyní vyléčit veškerá zranění a traumata, která jsme získali v dobách našeho ranného dětství. Tato traumata se týkají především sebevědomí a sebedůvěry a také odvahy žít autentický a nezávislý život.

19.7. vstupuje planeta komunikace a myšlení - Merkur – do ohnivého znamení Lva (do 4.8.) a naše mysl se nyní může napojit na ohnivé nadšení tohoto znamení a dát prostor tvůrčím nápadům. Lev si potřebuje hrát a tvořit - tak se těmto záležitostem věnujme. Pozor však na přílišnou egocentričnost. 23.7. se Merkur nachází v harmonickém trigonu na Jupiter v Beranu a nyní k nám přicházejí nové nápady a příležitosti, komunikace probíhá spontánně a s nadšením. 26.7. se Merkur ve Lvu nachází v napěťové a dynamické kvadratuře s Marsem v Býku - v tento den se nepouštějme do žádných sporů, raději nic neřešme, protože hrozí zbytečné hádky a spory. 27.7. se Merkur nachází v harmonickém trigonu s Chironem v Beranu a my můžeme pracovat na vnitřní harmonii. 28.7. se Merkur nachází v dynamické kvadratuře s Uranem a můžeme cítit vnitřní napětí a podráždění, proto  vědomě věnujme relaxaci.  31.7. se Merkur nachází v dynamické opozici na Saturn - vnitřní či vnější překážky nám brání otevřeně říct co si myslíme, můžeme cítit mentální únavu, proto raději odpočívejme

22.7. ve 22h07 vstupuje Slunce do ohnivého znamení Lva a setrvá v něm do 23.8.  Nyní nastává období v němž se máme zaměřit na své Já, na svou identitu a rozvíjet tvůrčí stránku  osobnosti. Lev je archetypem Krále a Královny - propojme se s těmito archetypy – tak si uvědomíme vlastní sílu, hrdost a důstojnost. Nikdo není “obyčejný”, všichni jsme svým způsobem vyjímeční. Pozor však abychom nesklouzli do pýchy a egocentričnosti.

26.7. se Uran spojuje v konjunkci s Dračí hlavou (severní lunární uzel) v Býku - v tento den je konjunkce přesná, ale působí prakticky celé léto. Osa lunární uzlů (Severní a Jižní lunární uzel, nebo také Dračí hlava a Dračí ohon) je osou našeho vývoje . Uran je archetypem změn, je to revolucionář toužící po svobodě, je zaměřen na budoucnost. Býk je znamení ,které úzce souvisí s hmotou, fyzičnem, fyzickým tělem, přírodou, s majetkem, financemi, s budováním jistoty a stability. Do této oblasti vstupuje Uran, jež zde aktivuje “revoluci”, a změny pro to, abychom se mohli nadále vyvíjet .  Je čas na převzetí zodpovědnosti za sebe sama a  překonat všechny nejistoty a strachy , které v sobě objevíte. Spoléhejte sami na sebe, na své kvality a na své vlastní hodnoty. Obraťte se ke svým zdrojům .Uran se znamením Býka pohybuje od března 2019 do dubna 2026 -  18. ledna 2022 se přesunula Dračí hlava, tzv. severní uzel,  do znamení Býka.  Dračí ocas, tzv. jižní uzel, se přesunul do znamení Štíra. V těchto znameních se zdrží zhruba rok a půl.. Celé toto období máme k tomu, abychom aktivovali osvobozující změny ve vnímání hmoty, těla, financí, v hodnotách které vyznáváme - je čas vystoupit ze starých a vyjetých kolejí -, otevřít svou mysl a uvědomit si, že jsme to my sami, kteří tvoří “kulisy vlastní životní reality”, my sami máme za své životy zodpovědnost a nepotřebujeme, aby nás někdo vodil za ručičku  . Nyní v celé oblasti fyzična, hmoty, financí nastává díky konjunkci Uranu a Dračí hlava určitá kulminace a bod obratu. Uran v Býku nás také učí vnímat energie skrze které můžeme léčit jak svá fyzická těla, tak hmotu jako takovou a také planetu Zemi. Máme možnost uvědomit si, že schopnost regenerace a léčení těla je obrovská -důležité je mít zdravý imunitní systém, Důležité je ,abychom si imunitu zbytečně nepoškodili. Pokud uměle zasahujeme do imunity fyzického těla, můžeme ji nenávratně poškodit. Pokud podpoříme svou imunitu, naše těla budou odolná.

Nalaďme se na své tělo a uvědomme si co potřebuje. Nalaďme se na planetu Zemi a posílejme ji lásku a podporu. Země  je stejně živá jako my lidé - i toto poznání se nám Uran ve znamení Býka snaží zprostředkovat

28.7. se Jupiter v Beranu obrací do retrográdního chodu a setrvá v něm do 23.10. Retrográdní Jupiter nás vede k uvědomění , že ačkoli mohou vnější okolnosti našich životů vypadat jako náročné či beznadějné - je to náš vnitřní postoj, který určuje jak se budou vyvíjet. Skrze pozitivní postoj, optimismus a víru můžeme vše zdárně překonat a věci, které vyhlížely jako beznadějné nakonec dopadnou dobře - důležité je udržet si optimismus , radost a víru.

Novoluní ve Lvu nastává 28.7.v 19h54 – Slunce a Luna se spojují ve znamení Lva (na 6° tohoto znamení) a nacházejí v harmonickém a podpůrném trigonu s Jupiterem v Beranu. Lev je znamení, které koresponduje s životní silou, tvořivostí, hravostí a radostí ze života - tato témata jsou nyní aktuální a my můžeme vědomě rozvíjet vlastní tvůrčí a hravou stránku osobností a naladit se na pozitivní aspekty svého života. Nyní je vhodný čas k zaměření pozornosti na vlastní touhy, věnovat se tomu, co nás baví, užívat si pozornosti druhých a samozřejmě lásky. Nov se nachází v oblasti “partnerského” 7.domu, proto věnujme pozornost svým milovaným a užívejme si života s nimi . Krotit bychom však měli svou žárlivost (Lilit se nachází v konjunkci s Venuší v Raku) a při komunikaci se snažit volit slova opatrně ( Merkur ve Lvu se nachází v napěťové a dynamické kvadratuře s Uranem v Býku) - můžeme mít tendenci ke zbrklému a nedomyšlenému jednání a lehce vypustit z úst něco, co nás může posléze pěkně mrzet.

Lvi otevírají nové životní období. Lev na fyzickém těle koresponduje se srdcem, krevním oběhem, krevním tlakem a se zády a bránicí - o tyto části těla nyní pečujeme a příliš je nezatěžujeme. Našemu srdci nejvíce pomůže láska - dávejme ji druhým najevo a od druhých lásku přijímejme

Saturn - stále se pohybující ve znamení Vodnáře  -  nás učí pochopit to, co co to znamená být svobodný člověk ve svobodné zemi. Skrze neochvějné překonávání překážek nesmíme cíl svobodného bytí a žití ztrácet ze zřetele a nyní můžeme téma osobní i společenské svobody hlouběji pochopit

Jupiter nyní prochází znamením Berana - Víra Jupitera v Beranu spočívá na principu, že Život se o ty, kteří ho žijí, postará. Spontánní důvěra je silným rysem tohoto Jupitera. Když se věci nedaří, tato filozofie nám říká, že je toho ještě pořád mnoho před námi, že životní zásoby možností a zážitků jsou nevyčerpatelné. Jupiter v Beranu nachází pocity štěstí a smyslu v tom, že si může žít zcela dle svých potřeb a že mu lidově řečeno nikdo do života “nekecá” a vzpěčuje se jakémukoli “organizování” zvenčí. Je tu silná potřeba někam život nasměrovat, přicházejí nové nápady a impulzy. Touha zažít nějaké nové zážitky, nová dobrodružství. Zesiluje se odvaha jít za svým cílem a také pocity naděje. Je třeba si však dát pozor na zesílenou aroganci a marnotratnost. Důležitá je zde zdravá sebedůvěra. Jupiter v Beranu samozřejmě nejsilněji podporuje Berany a také další dvě ohnivá znamení - Lvy a Střelce a do určité míry i Vodnáře a Blížence. Berani si však musí dát pozor na přílišnou zbrklost a neuváženost, stejně jako i pro tendenci plýtvat svou energií - tato témata se dotknou i Vah, které se nacházejí v opozici na Berany a také Raků a Kozorohů, kteří jsou vůči Beranu v dynamickém a napěťovém aspektu zvaném kvadratura. Pro Váhy, Raky a Kozorohy je nyní důležité vybudovat si zdravou sebedůvěru a rozhodnost.

Neptun se stále nachází ve znamení Ryb v němž můžeme rozvíjet svůj soucit, intuici, empatii, imaginaci. Štěstí a pocit spokojenosti nacházíme v plném prožití přítomného okamžiku, uprostřed přírody a v činnostech jako je meditace, modlitba či léčení vlastní duše. 28.6. se Neptun obrací do retrográdního pohybu 

Selena prochází znamením Vodnáře a bude nás plně podporovat v našem odhodlání žít svobodný, nezávislý a samostatný život spolu ve spolupráci se stejně smýšlejícími lidmi. Selené ukazuje, že toto je správná cesta našeho vývoje. 28.7. se Selena spojuje v konjunkci se Saturnem a může výrazně podpořit naše snahy žít svobodný život

Lilit se nachází ve znamení Raka a vynese na světlo vše, co je nedořešené či potlačené v oblasti rodiny, vztahů s rodiči, vztahů s dětmi . Lilit v Raku nám může pomoci uvědomit si, jakou roli ve vztahu či v rodině zastávám - jsem v pozici dospělé ženy či muže, nebo jsem v pozici dítěte? Nebo naopak - přistupuji ke svému partnerovi (partnerce) jako k dospělému, nezávislému a svéprávnému jedinci, nebo k němu přistupuji jako rodič k nevyzrálému dítěti a mám potřebu ho neustále kontrolovat, peskovat a řídit

Astrolog Věra Šourková

Astrologie a Numerologie (webnode.cz)

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico