Všechno je jen stav mysli

views 2 742 datum 13. 2. 2020

Stav mysli každého z nás je to, co určuje samotný život. Svět nezměníme tím co děláme, ale můžeme změnit stav vlastní mysli a tím změnit sebe, svůj život a pak i ovlivnit samotný svět. Je to jednoduché, ale jak již víme, to nejjednodušší nás nejvíce bolí, ale i to je jen stav mysli.

Projevený svět je to, co vidíme všichni. To je to, co se děje každou vteřinou v našich životech. Otázkou zůstává, že sice vidíme všichni projevený svět, ale jak ho vnímáme, jak na nás působí, máme všichni trochu jinak podle toho, jaký je náš stav mysli.

Stav mysli můžeme popsat tím, co vidím já - jako jednotlivec, nebo skupina stejně naladěných (smýšlejících) osob. Stav mysli je to, co tvoří náš život, náš svět, naše vidění reality.

Cílem současné změny bytí je, abychom jako jednotlivec dokázali neztotožňovat se s obsahem mysli. Neztotožňovat se s tím, co se nám děje, co nás bolí, jak vypadá projevený svět. Protože to, jak se cítíme není skutečnost, ale stav mysli, který můžeme změnit.

Jediné co ve skutečnosti existuje je informace. Informace rovná se energie. Energie, která je informací, která nemá tvar a podobu, ale jen je a existuje. My sami a vše co nás obsahuje i obklopuje je informace, tím pádem i my jsme "jen" informace. Někdo přirovnává nás život k počítačové hře a není daleko od pravdy.

Zkusíme to přenést do praxe. Abychom dosáhli našeho stavu bytí, který si přejeme, staňme se pozorovateli. Pokud projevený svět budeme jen pozorovat, sledovat, ale nebude jej hodnotit, očekávat výsledek a ztotožňovat se s ním, změní se náš život v lehčí a radostnější. A zároveň budeme postupně vedeni k vyššímu stavu bytí - stavu bytí pro dobro celku.

Je dobré vědět, že to nejsme my, kdo naše životy ve skutečnosti řídí. Dokonce i někteří vědci již přišli na to, že ve chvíli, kdy si myslíme, že jsme se rozhodli - učinili jsme jakékoliv rozhodnutí, jsme před několika vteřinami předtím obdrželi impuls k tomuto rozhodnutí. Kdo nám tento impuls dal? No, my sami ne. Tento impuls přišel odněkud zvenčí.

Jdeme do stavu probuzení

Tento stav, kdy se neztotožňujeme s ničím v našem životě, ale zároveň každou jednotlivost našeho života vědomě pozorujeme, nás vede do stavu, který nazýváme trvalé probuzení. A to je ten stav, kam všichni "probuzení", nyní směřují.

Je to stav jednoty (bytí z pozice celku), kdy nic neočekáváme, nic neřešíme, nic nehledáme, ale žijeme život takový jaký je. Tento stav bytí nelze popsat slovy, stejně jako nepopíšete jaký je stav blaženosti, prostě blaženost.

Je to stav absolutní lásky. Je to odevzdání se tomuto procesu a co nejvíce se naladit na stav pozorovatele a nechat celý proces se stát. Důvěřovat tomuto procesu a jen ho nechat tvořit.

Programy mysli budeme neustále vnímat, ale nebude jim dávána pozornost, jen budeme vědět, že jsou to jen programy mysli. Mysl není špatná, mysl jsou myšlenky, informace, energie - skutečný stav mysli bez programů je, ale klidný volný prostor, který jen je. Nic víc a nic méně.

Tento stav mysli není nuda, jak si někteří ještě myslí, ale naopak celistvé, naplňující vnímání všeho, co jest. Vnímání, obdivování a vnitřní kochání se životem v jeho dokonalosti a kráse. Nelze to popsat, jen zažít.

Možná bych to přirovnala k tomu pocitu, který si stejně skoro nikdo z nás nepamatuje, kdy jsme jako malé děti seděly i několik hodit v koutu zahrady a dokázaly si hrát, obdivovat se a vnímat na tom malém kousku země neustále nově, fascinovaně a přítomně. Dokázali jsme si vyhrát týdny, měsíce jednou činností na stejném místě, někdy i se stejnými lidmi a byly jsme naplnění životem a jeho plynutím, protože jsme plynuly s ním. To jsme ještě uměli vnímat jeho dokonalost.

I dnes to umíme, jen si musíme vzpomenout, kdo doopravdy jsme a to se nám nyní přes "silné" energie děje na kolektivním vědomí. Nechme tedy tento proces ať se děje, děje se pro naše nejvyšší dobro a pro dobro celku, takže nás všech.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR::
107-7380440287/0100 s uvedením „Dar“ do zprávy pro příjemce.

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021