Energie týdne od 11. – 17. 11. 2019

V minulém týdnu jsem psala o tom, že uvědomění si a pocit vnitřního slunce přináší radost z vlastního duchovního probuzení – chce zářit navenek. Ne, aby oslňovalo okolí či ostatní, ale aby člověku svítilo na jeho vlastní cestě, ze které se může nově a vědoměji radovat. Takovým způsobem vyzářená radost, nebo světlo, je jedno jak to nazveme, je prostě a jednoduše vyzářena ven do světa a stává se radostí i pro všechen vnější svět. Věřte nebo ne, jen naše vědomí vlastní radosti se může stát radostí i pro ostatní

Tento svatomartinský týden přináší legendu o sv. Martinovi, který se podělil s chudákem o svůj plášť, aby jej zahřál, jinými slovy nám obrazně sděluje, že darovat světlo a teplo vnějšímu světu je vždy aktem svobodné vůle a rozhodnutí. Ale darovat můžeme jen to, o čem víme, že máme. Ne náhodou nám tato legenda křižuje životní cestu právě v listopadovém sychravém období.

V tomto týdnu tedy vše plynule pokračuje, minutu za minutou sílí vnitřní světlo do své plnosti. Ale ať se nám to líbí nebo ne, bez našeho vědomého vědomí, o kterém furt dokola mluvím, zpívám a zpívat nepřestanu, nic neuzraje. Bez radosti není moudrosti. Být si totiž vědom svého vnitřního světla, podobně jako vědět, že mám hřejivý plášť, o který se mohu podělit, je otázka vynaložení životní vůle. To se neděje samo o sobě. Zároveň to není nic složitého, a konečně je to obrovský a naprosto jednoduchý dar člověku (myslím ono uvědomění si vnitřního světla). Je to opravdu jen otázka vlastního rozhodnutí (což je akt vůle) pro to, že si jednoduše budete vědomi svého vnitřního slunce. Znovu připomínám, že nemám na mysli nic egoistického, čím byste oslňovali okolní svět, ale jedná se jen o vnitřní POCIT a jeho vlastní uvědomění, kterého si okolí vůbec nemusí všímat (i když může), jedná se jen a jen o nás samotné, o naše vnitřní uvědomění a vnitřní, osobní radost z takového uvědomění.

Na první pohled by se mohlo zdát, že to nemá vůbec žádný význam, ani smysl, ale zkuste si to alespoň jednou za týden, ideálně jednou za den, a shledáte, jak je to uklidňující. A čím jiným můžete být zdrojem radosti pro sebe i pro druhé, než vlastním klidem, než vlastním vědomím životní radosti. Bez ohledu na vnější okolnosti, těžkosti. Proto stačí se jenom rozhodnout a pak se stát pozorovatelem života. Protože paradoxně ony vnější těžkosti začnou jako zázrakem slábnout, dokonce mizet.

Tyto podzimní energie jsou vážně nakloněny více než kdy jindy právě takovému životnímu pocitu – tedy uvědomění si svého vnitřního světla, které sílí a sílí (až do zimního slunovratu), je v protikladu vnějšímu fyzickému slunci a pomáhá dozrávat našim vnitřním plodům – moudrosti. Jsou to prostě hluboko v člověku skryté dary duchovního světa – jako v pohádce, v níž je moudrost vždycky někde skrytá, ale nikdy ne tak, aby k ní člověk nemohl dojít.

Zkuste to pocítit – alespoň na chvilku. Nic převratného neuvidíte, neuslyšíte, možná ani nepocítíte – ale vědomě jen připusťte, že tomu tak je, že vaše vnitřní světlo sílí a vaše moudrost dozrává pod hřejivým sluncem duše.

Skoro není pochyb, že radostné důsledky tohoto snažení pocítíte hned, ale hlavně uprostřed hluboké zimy a pak na jaře, budete mít velkou radost sami ze sebe, že jste na podzim věnovali tuhle pozornost sami sobě. Uvidíte! Ale nikdo to nemůže za vás udělat a bez vaší vůle a rozhodnutí se to samo nestane.

Nitky vlastního osudu jsou tak spletité, že je člověk svým obyčejným vědomím nedokáže prohlédnout. Podobně, jako sv. Martin hned nevěděl, že se o svůj plášť dělí s Kristem (světlo), to se dověděl až později, ve snu – z duchovního světa. A právě tohle období napomáhá více porozumět i vlastnímu osudu. Právě díky vědomému rozhodnutí pro vědomí vnitřního světla (to je jako hřejivý plášť, o který se pak můžeme podělit s ostatními).

Když tak neučiníte, svět se nezboří, nic se nestane, vůbec nic, jen všechny duchovní bytosti s velkou trpělivostí počkají na další rok, na další podzim, aby vám byly nekonečně znovu a znovu nápomocny s podzimními energiemi k prožívání vnitřní radosti.

Už v příštím týdnu budete moci zavnímat, jak vám v mrazivé prázdnotě vnějšího světa bude tohleto vědomí ku prospěchu.

Víc už bych se jen opakovala. Přesto ještě přidám opakující se JAK to udělat:

  • Jednoduše – kdykoliv během dne pomyslete, uvědomte, že s ubýváním vnějšího slunce sílí vaše vnitřní slunce. Světlo. Prostě JE – uvnitř vás. To stačí. Prosím jen buďte si tohoto vědomi. To opravdu stačí.

  • Kdo bude chtít, může si opakovat nebo zpívat mantru na tento týden:

Duše má si zpívá a hraje…

Nevidím ji, ale cítím

všechno, co nevidět,

že zraje…

od radosti k moudrosti

Díky slunci

Buďte šťastni

© Yvetta Ellerová / Yvell

V Ostravě 11. 11. 2019, https://www.yvellerova.cz

Článek je možno šířit či kopírovat v nezměněné podobě, s aktivním uvedením autora a odkazů.


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě