Voda a příroda

datum 29. 8. 2019

„Zase spadlo jen pár kapek,“ říká posměšně většina lidí. Jako by příroda nebo Bůh mohli za to, že je nedostatek vláhy. Matka Země, nejkrásnější planeta Vesmíru, umírá v důsledku bezohlednosti lidí. Přicházející krize, která se dotkne všech, je nutná, aby se lidstvo probudilo.

Naši slovanští předkové Českou zemi, v dobách Keltů a Germánů pokrytou téměř celou lesy, vykáceli za účelem zemědělství a těžby dřeva. V současnosti málo lidí a společenství v ČR je ochotno sázet hodnotné stromy na svých pozemcích, vysázet lesy a lužní lesy. Růst zalesnění je zanedbatelný. Převládá snaha stromy likvidovat a stavět betonové, žulové a asfaltové džungle, kde v horkých létech, která se stanou samozřejmostí, se nebude dát žít.

Nyní viditelně umírají smrkové porosty v EU vysázené za účelem rychlého zisku. V dlouhodobém suchu podléhají kůrovci. V Německu jsem na několik místech viděl lesy vysázené na nevyužívaných loukách.

Milióny hektarů lesa hoří na Sibiři. V Brazílii požáry zakládají sami zemědělci a těžaři nerostů. Deštné lesy jsou nejbohatší pokladnicí biodiverzity, ale jejich rozloha se každý rok zmenšuje o plochu rovnající se rozloze ČR (i přes zpomalení př. dotacemi Norska či Německa do Amazonie) Přitom umírá mnoho živočichů a rostlin. Každý den vymizí z přírody mnoho živočišných a rostlinných druhů ve světě https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/vymirani-druhu-studie-2017.A170711_132531_zahranicni_ert i u nás https://magazin.aktualne.cz/veda/z-prirody-mizi-desitky-zivocisnych-druhu-ochrana-prirody/r~104acbc8103411e982ca0cc47ab5f122

Na ničení pralesů se podílejí i výrobci palmového oleje a tuku. Původní pralesy se nahrazují nekonečnými monokulturami palmy olejné, jež původně pochází ze západní Afriky. Vzhledem k velké spotřebě se plantáže rozšiřují a kvůli nim bylo zničeno mnoho původních deštných lesů. Největší producenti palmového oleje jsou Indonésie, Malajsie, Thajsko, Kolumbie, Nigérie, Nová Guinea, Ekvádor. Palmový tuk je levný, mnoho výrobců ho přidává do potravin a kosmetických výrobků. Přitom obsahuje asi 50 % nasycených mastných kyselin, jež způsobují ucpávání cév, viz https://www.slimming.cz/palmovy-olej.

Problémů je mnoho. Je otázkou, co může udělat obyčejný člověk, aby ulevil přírodě. Každý můžeme pro Matku Zemi něco udělat podle svých možností:

 • Třídění komunálního odpadu. Tím snížíme energetickou náročnost výroby recyklovaných plastů, papíru, skla, kovů aj.

 • Šetření vodou. Zalévání či splachování dešťovou vodou. I v bytě máme ve dřezu a v umyvadle misku a vodu z mytí nádobí či rukou či z pračky použijeme ještě jednou na spláchnutí toalety.

 • Neplýtvat energiemi a potravinami. Užívat ekologicky šetrné prostředky v domácností na mytí nádobí, prádla, do myčky aj. př. Club 21, Amway aj.

 • Důsledně kupovat výrobky bez palmového oleje a tuku.

 • Dát přednost biopotravinám rostlinného či živočišného původu, jež pocházejí z ekologického hospodářství a mají platný certifikát (př. bez použití umělých hnojiv, škodlivých chemických postřiků či geneticky modifikovaných organismů). Koupíme je v běžných obchodech i prodejnách zdravé výživy.

 • Nespalovat v kamnech komunální odpad a plasty, nýbrž palivo ke spalování určené. Kolikrát v zimním období se noční procházka po obci v období inverze stane noční můrou pro vlastní plíce. Navíc škodlivý spad zasáhne zahrádku vlastní i sousedů a chemikálie pak lidé či domácí býložravci jedí.

 • Kupování výrobků a služeb přednostně z obce či regionu, kde bydlíme (farmáři, řemeslníci, místní výrobci), na dalším místě z kraje, z České republiky. Pokud vhodný výrobek nenajdeme zde, tak z EU. Pokud je to možné, vyhnout se kupování nekvalitních produktů např. z Asie, čímž zatěžujeme Matku Zemi dopravou výrobků dotovaných čínskou vládou přes polovinu zeměkoule. Navíc čínské firmy odvádějí daně čínské vládě, která část daní využívá na vyzbrojování, včetně mezikontinentálních jaderných zbraní, které ohrožují evropské země.

 • Existují neziskové projekty na nákup pozemků v pralesích Amazonie a Indonésie a jejich využití a střežení, např. https://www.novinky.cz/domaci/clanek/cesi-kupuji-pralesy-v-amazonii-aby-je-zachranili-pred-vykacenim-40270877

 • Kdo je bohatší, je rozumné investovat do pasivních staveb, kolektorů na ohřev vody a topení, tepelného čerpadla, fotovoltaiky či rekuperace tepla.

 • Důsledně na kratší vzdálenosti chodit pěšky či jezdit na kole. Je-li to možné, užívat hromadnou dopravu namísto zahlcováním silnic osobním autem či motocyklem a namísto užití leteckých spojů.

 • Elektrokola a elektromobily nejsou ekologickým řešením, pokud se v ČR cca 50 % elektrické energie vyrobí spalováním hnědého uhlí, plynu nebo odpadu.

 • Jedeme-li autem, na motorce či elektrokole, důsledně volit jízdu bez velké akcelerace a rychlosti, využívat setrvačnosti při dojezdu. Využít přepravní kapacity auta.

 • Vytvořit společenský tlak na úrovni obcí a státu na stavbu větrných elektráren k výrobě elektrické energie. Náklady (v Kč/kWh) na výrobu elektřiny je u větrných elektráren srovnatelná s vodními a tepelnými elektrárnami. http://csve.cz/cz/clanky/celkove-naklady-(v-kc-kwh)-na-vyrobu-elektriny-dle-primarniho-zdroje:/523 V ČR je proti větrným elektrárnám averze. Raději se ze Šumavy díváme na jadernou elektrárnu. Jezdím občas do Německa. Větrné elektrárny jsou víc než 500 m od nejbližšího obydlí. Staví se technologická řešení na stabilizování dodávky energie (velké baterie či fi Siemens v Německu postavila efektivní zařízení na uložení přebytečné energie do tepelné – lávové kameny a naopak).

 • Podpořit pomocí či financemi lidi i zvířata v nouzi v sousedství, v ČR i jinde ve světě. Lze najít a ověřit mnoho sociálních i ekologických projektů na podporu lidem v nouzi, podpora jednotlivců v jejich zemědělské činnosti, získání zdrojů vody. Žijeme v bohatší části světa a máme větší zodpovědnost i možnosti než ti chudí a nejchudší.

 • Být skromný, spokojený s tím, co máme, dívat se na lidi u nás či ve světě, kteří mají mnohem méně a žijí mnohem skromněji. Mít rád sám sebe, hledat a šířit v sobě, ve své rodině, se sousedy i mezi národy pozitivitu, úctu, toleranci.

 • Upřímná modlitba či meditace za Matku Zemi a její regenerační schopnost velmi pomáhá, https://www.cestyksobe.cz/meditujte-kazdy-den-minutu-pro-matku-zemi/9289.

Jsou i další možnosti, se kterými se někdo rád podělí. Svou Matku Zemi máme ve vlastních rukách.

Situace je vážnější, než jsem si myslel, viz https://veda.instory.cz/806-globalni-oteplovani-muze-zpusobit-zmar-lidske-civilizace.html

V dobách největší krize, aby se zabránilo zničení světa, se inkarnují božské bytosti, vtělení Boha, Avataři. V současné době žije božských bytostí na Matce Zemi několik desítek, možná i mnohem více. Většina působí skrytě. Někteří pracují se svými oddanými. V Evropě žijí Matka Meera a Sri Swami Vishwananda, viz https://www.mothermeera.com/cs, https://www.cestyksobe.cz/?s=Matka+Meera, http://www.swami.vishwananda.info a https://www.cestyksobe.cz/?s=swami+vishwananda. Působí na německém venkově u města Limburg nedaleko Frankfurtu, podporují duchovně hledající na jejich cestě životem a udělují svým oddaným Daršan, pohled do očí svaté osobě.

foto NASA, https://www.nasa.gov/

Autor:
Aleš Drobník, [email protected]

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico