Na to krásně navazuje téma vnitřní posvátné dvojice, protože “jak vevnitř, tak venku”. Chci vysvětlit, proč bychom o vnitřní posvátné dvojici vůbec měli vědět. Úplně jednoduše řečeno je to tak, že naší součástí je vnitřní žena a vnitřní muž jako ženský a mužský princip, ze kterého se skládá vše, co nás obklopuje.

Tento princip je nejvíce ovlivněn našim dětstvím a tedy našimi rodiči, kam se skutečně potřebujeme obracet pro vhledy při harmonizaci naší posvátné dvojice v nás.

Věřím však, že dnes už není potřeba víc než vědomé vhledy do našeho dětství. Mnozí již rozumíme, že naši rodiče dělali to nejlepší, co uměli, a kdyby to šlo lépe, určitě by to udělali. Já sama jsem měla tolik příležitostí zakusit střevíce mé maminky, abych pochopila, jak náročné je posunout se do jiných postojů bez dostatku energie. To prostě nejde. Proto je důležité pochopit, že na některé úseky života prostě potřebujeme pomoc druhých, a je to právě protože sami nemáme dost energie na změnu.

Navíc upřímná žádost o pomoc v ženě posiluje její schopnost žádat a následně přijímat pomoc, tedy schopnost přijímat sebe i vše obecně. U mužů se tato pokora ve finále proměňuje v jeho schopnost být z hrdého muže muž důstojný. Muži si totiž ve své přehnané hrdosti způsobují mnoho bolesti a to není nutné.

Pro mě bylo téma vnitřního muže a vnitřní ženy nějakou dobu celkem špatně uchopitelné. Četla jsem dokola, jak naše vnitřní žena a vnitřní muž musí dojít k rovnováze, vzájmné úctě, a zejména důvěře v lásku. Moc mi to nešlo procítit, protože jsem si dovnitř stále dosazovala postavy zvenku. Nakonec ale přišla možnost pochopit. Jak jinak, než přes moji vlastní zkušenost.

Přišla zkušenost a tam jsem uviděla, jak moje vnitřní žena stále a ještě pochybuje o sobě. Tehdy se mi spojilo uvědomění, že to je ten důvod, proč já sama vlastně stále pochybuji, a tak nemám schopnost dodávat důvěru v lásku mému vnitřnímu muži. Proto se v mém životě objevovali muži, kteří také pochybovali o své lásky-hodnosti.

Vhledem do svého dětství jsem retrospektivně uviděla, jak dlouho jsem žila v pochybách o své lásky-hodnosti. Uviděla jsem, jak velké následky mají naše strachy a zklamání z dětství, které mnohdy trvají roky a my je žijeme, protože neznáme nic jiného. Přišlo mi to, co nazývám “vnitřní urgence”. Byla to opravdová vnitřní touha naplnit svou vnitřní ženu láskou a důvěrou, kterou pak zase ona může sytit svého vnitřního muže. Věděla jsem už dávno, že jen tak, jak to mám vevnitř, to bude i venku. Děkovala jsem za možnost vnímat to vše s tímto pochopením a započala tedy práce. Zahájila jsem 30 dní výživy své vnitřní ženy a denně jsem spojila několik rituálů jako je očista dělohy od emočních zranění, a posilování důvěry mého vnitřního muže v důvěru a lásku své vnitřní ženy.

Stále připomínám, že se nejprve potřebuje láskou nasytit naše žena v nás, aby došla k ukotvení a mohla učit lásce muže. Tudíž i naše vnitřní žena, a celá tématika naší vnitřní ženy, je velmi důležitá právě pro uzdravení naší schopnosti sebenaplnění se láskou. Pak přichází práce na harmonizaci našeho vnitřního muže.

Není již nutné procházet sáhodlouze naše dětská zranění. Je jen důležité uvidět, kde to vzniklo a tím vynést potlačené a nepochopené na světlo. Tím se celá situace uzdravuje sama.

Nedůvěra v lásku naší vnitřní ženy se chová tak, že dopředu předjímá a vytváří scénáře, žárlí, a tak moc se bojí odmítnutí, že tuto scénu podvědomě strojí. Ženská tvůrčí síla je obrovská, a proto je tak důležité používat ji vědomě.

 1. Pro harmonizaci naší vnitřní ženy je tedy potřeba vědomě čistit naši dělohu.
  Je to jinými slovy proces, který vás provede z úrovně strachu, chtíče a pýchy do odvahy.Způsob, neboli emoce, ze které se vyjadřujeme ke svým blízkým, nám umožňuje uvidět jisté staré zranění, nebo jistou neúctu, která je již prožitá a stále uložená. U ženy je v děloze, u muže v údu, ale zároveň ve vztahové části, tj. ve druhé čakře. (Pokud člověk stagnuje v druhém – tedy emočním – těle, neprojeví se opačné pocity, jež jsou následkem transformace – láska, soucit, nebojácnost a přátelskost. Překážkou na cestě jsou v druhé čakře pocity nenávisti, zlosti a násilí, a otázkou je, jak je dokážeme transformovat.)
  V této části těla jsou uloženy všechna stará z ranění, i ta z minulých životů, a proto se spousta lidí rodí a proměňuje své tělo vzhledem k záznamům své duše. Přicházejí již s určitým karmickým zatížením ve vztahové čakře. Je důležité si uvědomit, že stará zranění ve vaší děloze právě způsobují emoční změny a výkyvy při komunikaci s druhými, kteří vám tato zranění pouze zrcadlí ve slovech. Pak je potřeba, abyste dokázaly ve své děloze udělat tzv. očistu všeho, co jste tam z neúcty k sobě dovolily uložit, a prostřednictvím práce s kundalini energií, tedy vnitřní spirálou, pročistit vše staré a nechat i vstoupit esenci velké Boží matky, aby skrze vás pročistila všechna zranění ve vaší děloze. A poté uložíte novou informaci do svého lůna:

  JÁ JSEM SEBENAPLNĚNÍ MOJÍ VNITŘNÍ ŽENY.
  JÁ JSEM SEBENAPLNĚNÍ SVÉHO ŽENSTVÍ.

  Prostě a jednoduše potřebujeme očistu dělohy.
  Naše emoční tělo prochází i dělohou, kde je prvotní spojení s naším početím, neboli božská jistra našeho početí.

  

Postup:
  Sedněte si do lotosového květu, nejlépe v přírodě.
  V meditaci se zavřenýma očima pozvěte Kosmickou matku k pomoci při očistě. Představujte si, jak po spirále, která prochází vaším tělem všemi energetickými centry, odchází do vesmíru nebo do země všechny bolesti, ponížení, pochyby, strachy, zrady a předsudky. Dokud budou odcházet, to budete vnímat jasně, podporujte proces dýcháním a jakýmkoliv emočním projevem. Následně začněte naplňovat své ženské orgány novou afirmací o sebenaplnění, a důvěrou v toto spojení.
  Odpojením se od starých zranění v naší děloze může teprve přijít úplně nové do našeho života. A to znamená, že i muž, kterého opravdu přijmeme se vším, a milujeme ho takového, jaký je, se může navrátit pouze k nám, do zcela nového, čistého lůna, kde ty ctíš sama sebe, tady a teď. Zatím z velké části vše prochází přes staré záznamy v děloze.

 2. Pro harmonizaci našeho vnitřního muže je třeba zapracovat následovně – uvedu to přímo na mém vlastním příkladu:
  Být milován bez podmínek u mě nebylo tzv. přirozeností. A to bylo to zranění. Vnitřní muž si nedovoloval být milován a uvěřit, že žena ho může milovat bez podmínek. Když jsem toto pochopila, uvědomila jsem si, jak moc to sedí. Přes všechny projevy náklonosti, pochvaly a slova podpory jsem stále nevěřila, že stojím za to být milována, jen tak, bez jakéhokoliv dokazování své ceny (což je právě ten mužský princip – stále něco dokazovat).
 Přišlo mi opět – nehledej venku, hledej to vevnitř. Tvůj vnitřní muž potřebuje věřit v upřímnou a otevřenou lásku tvé vnitřní ženy. Tím, že je to vnitřní žena, si může být vnitřní muž jistý, že ta vnitřní žena je tam pouze pro něj. Nezáleží to na nikom vnějším. 

  Dej vnitřnímu muži informaci a afirmuj:
  
PLNĚ SE OTEVÍRÁM V MÉM VNITŘNÍM MUŽI DŮVĚŘE V LÁSKU MOJÍ VNITŘNÍ ŽENY!
  To je podstata našeho zdravého vnitřního dítěte.

  Zdroj: http://www.evakavkova.com


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě