Milovaní, s novým cyklem jsme konečně překročili další práh, který má příznivý vývoj na osobní i planetární posun. Jarní rovnodennost přinesla nádherné energie, mnoho úsměvů na mé tváři, jsem šťastná. Jsem velmi vděčná za tyto energie, jak procházím svým osobním posunem a integrací polarit. Přijímáme nové kódy, nové pokyny. Pro mě osobně velmi aktivní období, ačkoliv se jedná o posvátný osobní prostor, kdy se nacházíme v ústraní, nejedná se o izolaci, kterou lidé znají z trojdimenzionálního světa. Kdykoliv se musíme vrátit do našeho posvátného prostoru a oživovat a doplňovat životní sílu. Aktuální energie nám přinesly mnoho nových lidí a také lidí, kteří nám pomáhají. Probíhá velká integrace, abychom byli všichni v rovnováze. Je to také čas, kdy přichází mnoho lidí, kteří chtějí diskutovat v čase, kdy energie převrací spoustu věcí. Doslova surfujeme na frekvenčních vlnách. Tato doba je velmi přetížená, protože lidé stále hledají informace a doporučení, to, o čem mluví druzí, čekají, co sdílí ostatní. Ale cesta Vzestupu je soustředění na osobní organický život – to, co pochází z našeho vnitřku, co je autentické a identické.

Jakmile se cítíme unavení, je to jako točit se v začarovaném kruhu. Musíme si uvědomit, že i příroda má své cykly, kdy odpočívá nebo kvete. Počasí nám již dovoluje trávit spoustu času venku a to je to co dělám, protože tělo se po zimě regeneruje. A jedna z nejdůležitějších částí mé duchovní cesty je integrace všech polarit. Mé dny jsou naplněny zážitky z přírody, protože jakmile jsme energetizováni Duchem přírody, jsme schopní dělat spoustu integrační práce. Celý víkend jsem byla převážně venku, nachodila něco kolem 22 km v nádherném bioregionu. Miluji to, protože to je čas, kdy jsem spojená se svým vnitřním Duchem, Duchem přírody, miluji tuto tichou konverzaci. Je to bláznivá doba, kdy lidé jsou napojeni na své iphony a smartphony. Strach  a bolest odvádí tyto lidi od svého těla, ani neví, co je to žít v plné životní síle. Je nádherné objevovat své Světlo a integrovat organický způsob života a ladit se na své vlastní vnitřní vedení.

Intenzifikace Světla zvyšuje bolest a když se objeví bolest nebo únava, je to vždy zpráva, abychom se zvedli, obzvlášť to platí pro ty z nás, kteří ztělesňují vedení v tomto procesu. Lidé mají tendenci očekávání, čekat na informace, čekat na něco, co se stane. Je doba, kdy se životní síla stává prioritou.

SEXUÁLNÍ CHUDOBA

Jedním z nejhorších výsledků programování kolektivní víry je dopad na lidské vztahy, lidskou intimitu, genderové a sociální role. Nacházíme se v klíčovém posunu, kdy je během těchto týdnů uvolňováno a odkládáno mnoho úrovní energetického vysávání a parazitních hodnot, jejichž původcem je negativní mimozemská agenda. Jedná se o odpojování od vampirických systémů a práci na vyčištění od fyzických, psychických, emocionálních a duchovních parazitů. Čím více spolupracujeme s evolučními silami, tím jednodušší se transformace stává. Čím více se zavážeme, že budeme poznávat sami sebe, tím jednodušší a klidnější se transformace stává.

Mnozí se stále zaměřují na získávání informací od nás. Musíme zachovávat vlastní životní energii, teprve pak, můžeme pomáhat ostatním. Je to práce s vlastním životem, vlastními energiemi. Obnovujeme rovnováhu srdce. Zlomit staré programy znamená držet láskyplně své hranice a nenarušovat hranice druhých a neočekávat, že někdo jiný vyřeší naše bolesti. Musíme být ochotní otevřít se upřímně otázkám způsobujícím bolest a hledat uvnitř sebe. Zdroj bolesti se odhaluje v nekontrolovatelném chování, kdy obviňujeme ostatní za naši bolest (nevědomé reakce). Bezpodmínečná Láska k sobě a k druhým umožňuje odpuštění a neutralizovat všechny konflikty, také v dávné minulosti.
Převážná část bolestí má původ v dětství. Zneužívané děti mají velmi malou rezervu bezpodmínečné Lásky, a to je důvod proč mít nyní v dospělosti přímý vztah se Zdrojem, s Bohem, protože to je nejčistší bezpodmínečná Láska, kterou zažíváme.
Mnoho traumat v minulosti zastavilo srdce lidí utlačováním a zneužíváním v dětství, a to zastavilo správný duchovní růst. Proto dnes tolik lidí hledá vlastní sebeúctu. Nezbytné kroky k nalezení sebeúcty je sebe-ovládání, sebe-posílení, sebe-láska.
Abychom se to naučili, musíme mít otevřené srdce a dovolit si být zranitelní, abychom se tak mohli opravdu podívat zblízka na pocity a emoce. Čím více se držíme bolesti, tím déle konflikt trvá. Mnohokrát se v dospělosti držíme bolesti, kterou utrpělo vnitřní dítě ve spojení s falešným zneužívajícím rodičem. Tyto vzorce přesvědčení vytváří špatné návyky a sebepoškozování, což přitahuje temné entity. Volbu odpuštění sobě a druhým, můžeme udělat kdykoliv.

Falešný rodič je další archetyp, kdy je vytvářena dítěti bolest v době, kdy je na rodiči závislé. To způsobuje v dospělosti spoustu destruktivních vzorců chování a tyto vzorce otroctví musí být vyčištěny, protože mají vliv na vztahy v dospělosti. Uzdravování těchto bolestí v dospělosti rozpouští zákon příčiny a následku.

Měníme přesvědčení, abychom odráželi naše vnitřní rodičovství na dobré vnější rodičovství a uvědomili si, že každý jsme pravým a skutečným rodičem sám sobě. Lidé mají přesvědčení, že za jejich utrpení je zodpovědný druhý člověk, takže se dlouhé roky nachází v syndromu oběti. To vede k izolaci, strachu a bídě. To, co se stalo v dětství, nemělo nic společného s naším Já.

Mnoho diskuzí se pohybuje okolo astrálního podvodu, kdy lidstvo bylo převedeno na program astrální reinkarnace. Čtvrtá dimenze je dimenze s poškozením srdce a duševními traumaty, které mají původ v dávné historii, kdy začalo poškozování duše a slabých míst mimozemskou šikanou v čase mladého Vědomí, kdy se lidské srdce snaží pochopit sebe samo a růst svého Vědomí. Srdeční čakra je spojena s planetárním srdcem a září zeleným světlem. Je-li tato čakra otevřená, jsme spojeni s přírodou – se zelení.
Do srdečního centra bylo použito falešné bílé Světlo a falešně vyložené Vědomí Krista, přes náboženství, což vedlo k rozštěpení energií duše a udržování všeho, co ovládalo sexuální energii. Programy ovládání a narušování sexuálního aktu poškozovalo genderové partnerské role, mateřství, mateřskou a otcovskou Lásku, a tak se lidská rasa dostala do sexuální chudoby.

Tyto programy jsou spojené s linií podvodu a kontrolou mysli, které byly uměle vytvořeny k ovládání, mučení, matení, oddělování, lhaní a lidským bytostem byla kradena sexuální životní síla, což vedlo k narušení až téměř ke zničení duše. Znásilnění a sexuální zneužívání vede ke zlomení, téměř zničení srdce. Když se srdce zlomí z jakéhokoliv trauma, vypíná se spojení duše–srdce a tříští duševní tělo. Pokud se zranění neléčí, úlomky duše nejsou schopny se sjednotit a existují v planetárním Vědomí. Fyzickým výsledkem je, že duše je odpojena od fyzického těla. Duše se pak nachází mimo fyzické Já v milionech fragmentů – není integrovaná a celistvá.

Toto odpojení je výsledkem většiny dysfunkcí lidského mozku a způsobuje psychické deformace – schizofrenie, narcismus, paranoia, závislost na sexu, osobnostní poruchy a člověka v tomto stavu lze snadno ovládat nebo vlastnit, proto mnoho z nás pracovalo na hledání celistvosti duše.
Je to strašná část skrytých tajemství lidstva a skrývaných mimozemských zásahů, co vedlo k reprodukci implantátů, mrzačení genitálií, reprodukčním programům a sexuálnímu mučení v mnoha formách. Je to obrácení proti přírodě a prováděno prostřednictvím deviantních činů, které napájí program sexuální chudoby. Sexuální utrpení je programováno druhými lidmi jako pedofilie, dětská prostituce, rituální vraždy a všechny programy oběti a zločinů z nenávisti, které kradou sexuální životní sílu. To se provádí za účelem vysávání duše. Tento program patři k patriarchátu a je prováděn na mnoha mužích. V současné době je potřeba velký soucit a rehabilitace těchto jevů u mužů dravců, kteří jsou poháněni negativními programy. Doprovodný program k programu sexuální bídy je šikana a archetyp oběti. Mezi projevy sexuální chudoby patří striptýz, pornografie…atd.
Archetyp ovládání mysli druhých může pronikat do Vědomí člověka v závislosti na úrovni ega a ego-zranění. Čím více záleží lidem na jejich egu, tím silnější je u nich mechanizmus řízení. Čím více tento mechanizmus kontrolního myšlení přebírá mechanizmus ega, tím slabší tělesně i mentálně lidé jsou. Muži dravci jsou fyzicky slabí. Nepružná mysl je slabá, kdežto flexibilní mysl je otevřená a silná. Negativní myšlenky ega mohou růst do takové formy, že mysl je jako zahrada plná plevele. To je důvod, proč musí být negativní ego-plevele neustále vytahovány na povrch, což se právě teď děje ve velké míře.
Čím více vládne ego, tím zranitelnější člověk je, takže se snadno nechá využívat démonickými ovládajícími programy, aniž si to uvědomuje. Reaguje velmi rychle, reakce jako paranoia, pomstychtivost, vztek, nepřátelství, nenávist, zloba. V okamžiku, kdy veškeré dominantní chování a chtíč ovládat, u těchto lidí vyniká, používají archetypy pro kontrolu mysli. Většina těchto lidí je anorganická, protože většina používá programy, které nemají kreativní programy – netvoří. Nejsou spojeni s organickým čili přírodním životem, jsou v nezdravém spojení se svými telefony a tráví spoustu času na počítači.
V současné době se otevírá vysoká transparentnost všeho, proto je důležité zachovat neutrální postoj ke všemu co se u mnohých vyplavuje na povrch, aby trauma a bolesti mohly být vyléčeny a dál lidé v těchto vzorcích nepokračovali. Nechceme a ani nemůžeme být v přítomnosti těchto bytostí, které mají snahu vysávat životní sílu. Ustoupit tak, aby byly zachovány hranice a výživa vycházela z našeho vnitřního duchovního Světla.

To, co se nyní odehrává je, že někteří z nás prozkoumávají docela obtížná území. Jakmile dokážeme čelit tomuto kolektivnímu stínu a kolektivní bolesti, uvolňujeme tuto bolest v druhých ve stavu soucitného Krista. To je naše aktuální práce, aby mohlo zazářit Světlo všech, abychom odhalili maškarádu temnoty a znovu každý získal sílu  jako suverénní bytost.

Bezpodmínečně milovat, vyčistit tělo a emocionální tělo, zlepšovat znalosti o svém těle a naslouchat jeho inteligenci je první a zásadní část. Jakmile započne tato část osobní evoluce, začnou se hlouběji čistit emocionální bolesti, aby vznikl prostor pro znovu-spojení srdce a mozku, aby byl ukončen sociální program sexuální chudoby.

Všechny otázky sexuality a důvěrného vztahu s partnerem jsou v evoluci zesíleny, takže je důležité být odvážní a otevřít se novému přijetí správně chápané sexuální energie, která je velmi posvátná, najít Lásku k sobě a ke svému tělu. To dělá Lásku a milování s partnerem velmi bezpečné. Milovat sebe a intimního partnera znamená vždy respektovat sebe, tělo a hranice. Jakýkoliv volný sex s více lidmi je zneužívání archetypu dravce, který používá archetyp Svůdce, což je astrální iluze, která vytváří zmatek v těle i mysli vyplývající z programu sexuální chudoby. Je nezbytně nutné začít se spojovat s Principem Svatého Otce a Matky.

Existují etapy duchovních vztahů a postupně se o nich budu zmiňovat – duchovní manželství a rovnoprávné principy ve vztazích a jejich léčení. Žena a muž jsou dvě polarity, kladná a záporná, magnetická a elektrická a spolu vytváří celek. Elektrické energie jsou mužské energie, takže současné kosmické energie tlačí na mužskou sílu, aby byla více čistá. Elektrická energie je přímá – vertikální. ženská energie je spirálovitá – horizontální. Dohromady tyto energie tvoří celek –  alchymistickou unii uvnitř nás – rovnováhu mezi mužskou a ženskou energií. V současné době je vytvářen velký tlak na vyrovnávání těchto energií v tělech. Mužské a Ženské Principy jsou základními principy Tvoření. Energie tlačí na kultivaci těchto energií, které nazýváme posvátná Božská unie. Budeme se více věnovat této vnitřní alchymii, ale je potřeba nyní ve spodních úrovních vytahovat spoustu věcí na povrch, aby byly uzdraveny. Ženský princip je nyní velmi potřeba.

Vztahové otázky a otázky rovnosti ve vztahu a sexuální otázky budou vychovávány a pozorovány v těle. Pohybujeme se směrem k zažívání vědomé Lásky a sexuálního styku jako výměny organické životní síly mezi partnery soustředěnými na jejich srdce spíš než na bedra. Vytváření vzájemného vztahu a Lásky bylo navrženo jako duchovní tonikum, které léčí, zesiluje životní sílu a růst Vědomí na obou stranách. Je velmi doporučováno pracovat s výše uvedenými informacemi, aby postupně byly změněny v podvědomí programy sexuální chudoby v kontextu s kolektivním Archetypem Svůdce.

Archetyp Svůdce/ Svůdkyně má mnoho upířích forem, které napájí negativní mimozemský program. Mnoho lidí zde sdílí informace temné mimozemské strany, aniž si to vůbec uvědomují. Buďte si vědomi těchto skrytých programů a archetypů, které vysávají sexuální energii v pohlavních orgánech, dělejte vše, co zvyšuje energii srdce. Další ovládající Archetypy: Manipulátor. Lhář. Prostitutka.  Ledová královna. Opouštějící. Zrádce. Podvodník. Záletník. Černý Mág. Démon. Upír. Fantasta. Jakmile začnete vyhazovat všechny tyto archetypy, potvrzujete, že jste ochotni se vypořádat se s nimi v partnerství, nebo žijete-li sami.
Pomocné afirmace:
PŘIJÍMÁM MUŽE A ŽENU VE MNĚ. JSEM V DOKONALÉ ROVNOVÁZE.
JSEM ZAMILOVANÝ/Á DO SVÉHO TĚLA A DO TĚLA SVÉHO PARTNERA.
ŽIJI V POSVÁTNÉM MANŽELSTVÍ, PARTNERSTVÍ.
MŮJ PARTNER A JÁ TVOŘÍME BOŽÍ PLÁN SPOLEČNĚ A SDÍLÍME SVÉ OTEVŘENÉ

SRDCE SE SVĚTEM.

Informace bych chtěla více rozšířit, proto mi dovolte krátký odstavec z knihy mé oblíbené autorky Amorah Quan Yin – Plejádská Světelná Terapie 2.

Ukončení vilně svádivých her
Po celá tisíciletí na Zemi, a ještě nesrovnatelně déle v této Sluneční soustavě a za jejími hranicemi je oddělenost mezi muži a ženami, jejich vzájemné soupeření, nedůvěra, ovládání a nerovnováha mezi nimi prvotním a základním zdrojem bolesti a karmy. Tím, jak vstupujeme do věku Vodnáře je nezbytně nutné to napravit a obnovit posvátnost a rovnováhu mezi muži a ženami. Není přitom podstatné, zda jste se rozhodli navazovat heterosexuální vztahy. Důležitá je vnitřní a vnější rovnováha mezi mužskými a ženskými energiemi ve všech oblastech života. Nejdříve je důležité rozpoznat jednu z hlavních oblastí, v níž mezi ženami a muži dochází k ovládání a bojům o moc a tou jsou vilně svádivé hry. Tyto hry vypadají následovně:
On vejde do zaplněné místnosti na nějakém večírku. Ona si jej okamžitě všimne. Urovná si sukni, lehce si shrne halenku z ramen, zamíří jeho směrem, a přitom lhostejně popíjí ze své sklenky a nechává si záležet na tom, aby se dívala opačným směrem. Když jej míjí, s nepatrně zvednutým obočím jej svádí svými pohyby a chůzí. Podaří se jí o něj nenápadně otřít se slovy: „Ach promiň“, která pronáší zpěvavým, překvapeným hlasem a pokračuje. Psychologicky přitom k němu vysílá šnůry, které se kolem něj ovíjí jako had a zasahují jej výbojem sexuální energie, zatímco se i nadále tváří, že o ničem neví. On tuto energii vnímá, pozoruje její chůzi vnímá a omámeně následuje onu šňůru, kterou se zahákla do jeho nižšího těla. Dožene jí, poklepe na rameno a představí se jí. Svými duševními energiemi jsou spolu již prakticky v posteli, oba však předstírají nezájem. Když k ní mluví, ona tu a tam odvrátí zrak a snaží se, aby to nevypadalo, že jí příliš zajímá. Dokonce i trochu stáhne svoji sexuální energii, aby ho tak přiměla o ni více usilovat. On si s ní chvíli povídá a poté si zajde pro další skleničku, či si odskočí na toaletu a mezi tím vymýšlí plán hry. „Půjdu do toho jednoduše natvrdo, anebo se budu ještě chvíli chovat netečně? Vím, že je jí líbím anebo si to alespoň myslím“. Překontroluje si svůj účes, oblečení, rozepne si další knoflík u košile, aby více odhalil svou hruď, opět jej zapne a poté vyjde ven.
Stoupne si na takové místo, odkud jí může koutkem pozorovat, ale zároveň se tváří, že jí nevidí. Ona si povšimne jeho košile a nenápadných letmých pohledů, usměje se pro sebe, že chápe jeho hru a dívá se opačným směrem předstírajíc, že si ho vůbec nevšímá. Oba mají nastražená tykadla, nyní se však mezi nimi odehrává boj, kdo se teď přiblíží jako první. Uplyne hodina. Ona odchází na toaletu, osvěží si svůj make-up, zaujme tu stejnou jistou pózu a pohled a opět se objeví. Projde místností ke stolu s občerstvením, stále se na něj nedívá přímo, ale je si velmi dobře vědoma toho, v které části místnosti se nachází. On ji svléká pohledem, v duchu si představuje, jak je tím nejžhavějším milencem, kterého kdy poznala. Vidí ji před sebou, jak se svíjí sotva popadá dech. Začíná být vzrušený a ona začíná vnímat jeho žár jeho vášně. Uchichtne se a tiše se zasměje. I on se samolibě pousměje a zeptá se jí „Bavíš se?“ Ona se tváří poněkud znuděně a odpoví: „Ale jo, ujde to.“ Začíná se chystat k odchodu, když on ji v tom uchopí za paži a zeptá se, jestli by se s ním nechtěla projet. Ona pohlédne na hodinky, ohlédne se, podívá na něj a řekne: „No, proč ne?“
Celou cestu odsud, během cesty k jejímu bytu a do její postele spolu oba soupeří o to, komu se podaří toho druhého svést, a přitom se tvářit, že to chce méně. Nejdůležitější je chovat se tak, že se ho to vůbec netýká. Během sexu se snaží, aby oba vypadali sexy než na opravdové vzájemné sdílení sebe samých. Někteří lidé hrají tyto svádivé hry přímějším způsobem: Nazdar kočko, jak se máš?“ Jeden se před druhým naparuje a vytváří svádivé hry.
U všech podobných příběhů se nikdy neobjeví láska, nevinnost, hravost, důvěra, upřímnost, úcta, péče, přímost, upřímnost a vzájemné zalíbení. Bez ohledu na to, jakou rolí v této hře hrajete, je to hra, kde nikdo nevyhrává. Ve skutečnosti je založena na zlosti, oddělenosti, nedůvěře a pomstychtivosti, ovládání, nízké sebeúctě a zoufalství. Při této hře totiž každý z účastníků investuje nejvíce energie do toho, aby ten druhý nepoznal, jak zoufale potřebuje potvrzení ukonejšit svůj pocit osamělosti či uvolnit nahromaděné napětí a emocionální bolest. ………atd.

Existuje spoustu vynikajících knih, které jsou skvělou pomůckou pro samo-sebe-uzdravování. V této knize je mnoho věnováno mužsko-ženskému rozštěpení, čištění a aktivování buněk, kundalini a sexuálním kanálům.

 

Obhajuji znovu, že je důležité, aby fyzické tělo bylo v souladu se zdravým jídlem, vodou, doplňky a návyky. Vytváření imunity je klíčem pro vytváření zdravého fyzického základu. To,  je to, co dělá moji osobní cestu komfortní. Oblíbila jsme si jedno tibetské cvičení, které zabere 30 minut času  denně.

Od 9. dubna otevírám opět konzultace, nicméně je to pro mě stále více náročnější, mohu pracovat jen s velmi málo lidmi, určitě ne každý den.

Děkuji všem odvážným, kteří se rozhodli získat zpět, co jim opravdu náleží, a to je být svrchovaným, svobodným panovníkem svého života. Použijte myšlenky, které s vámi rezonují, ostatní odložte stranou. Krásné energie a integraci. Mnoho milující Lásky.
V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka
© Lenka Sykorova  27/3/18
Požehnání a vděčnost za vaši velkorysou podporu. Děkuji.

Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png